"Výletnický" autobus TRADO BUS překáží v "terminálu" (stanoviště č. 8) linkám č. 4 a 13 (8. a 17. 6. 2016; kolize hrozila i 10. a 13. 6.)

25. června 2016 v 0:00 |  Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
Ve středu 8. 6. 2016 jsem z třebíčského vlakového nádraží odjížděl v 10:39 h osobním vlakem do Brna. A z vlaku jsem byl svědkem nechutné situace, kterou jsem i zdokumentoval formou tohoto videa.

Autobus společnosti TRADO BUS couvá v tzv. přestupním terminálu z kruhového objezdu směrem do stanoviště č. 8, kde do něj nastoupí organizovaná skupina výletníků, která si tento autobus objednala. Vzápětí však do tohoto stanoviště potřebuje zajet spoj linky č. 13, který právě přijel (včas) od Jitony a pokračuje na Karlovo náměstí. Ovšem do stanoviště zajet nemůže - překáží mu tam onen "výletnický" autobus.

Přitom 6 z 8 stanovišť v hlavní části "terminálu" je v tu dobu nevyužitých. Ale bohužel, "výletnický" autobus musel "na just" překážet v tom stanovišti, které je v tu dobu (a obecně i jakž takž po většinu dne) využíváno...

Ke stejné situaci došlo i v pátek 17. 6. 2016 v 11:24 h. Autobus TRADO BUS čekající na organizovanou skupinu (která přijede za několik minut - mírně zpožděným rychlíkem od Jihlavy) překáží ve stanovišti č. 8. Tím pádem musí spoj linky č. 4 zastavit mimo prostor zastávky; vystupující lidé musejí vystupovat "do silnice"...

K podobné "překážející" situaci se schylovalo i 10. 6. 2016 v 10:39 h, nakonec však "výletnický" autobus odjel z "terminálu" cca 2 minuty předtím, než tam přijel spoj linky č. 13... A podobně tomu tak bylo i 18. 5. a 13. 6. 2016 v 11:20 h.

Mimochodem, podle návodu "vedoucího" představitele odboru dopravy, měl by "druhý" z autobusů čekat, dokud první z autobusů neodjede ze zastávkového zálivu (přinejmenším se ona osoba takto vyjadřovala ke kolizi dvou autobusů na zastávce Atomhotel). V tom případě by zde zmiňovaný spoj linky č. 4 vystál 17. června 2016 důlek - čekal by tam nejméně dalších 5 minut, protože autobus TRADO BUS z "terminálu" odjel až po přestupu organizované skupiny z rychlíku jedoucího od Jihlavy....
 


Aktuální články

Reklama