Červenec 2016

Zastávka Benešova v mírně přesunuté poloze - "utajená" změna provedená ve 2. polovině roku 2015

31. července 2016 v 0:00 Zajímavosti z provozu
Ve druhé polovině roku 2015 došlo k přestavbě zastávek Benešova. Zastávka ve směru jízdy do centra města byla mírně posunuta východním směrem, naopak zastávka ve směru jízdy z centra města byla výrazněji posunuta směrem západním.

Této změny jsem si náhodně všiml až v předjaří roku 2016, protože městský úřad ani dopravce se o ní neobtěžovaly informovat (byť by šlo víceméně o příjemné chlubení). A ke zdokumentování této změny jsem se dostal až 27. 7. 2016.
Jak je patrné, tak přesunem zastávky pro směr jízdy z centra města došlo k určitému navýšení počtu parkovacích míst. Navíc, autobusy již nyní nemají problém s odjezdem ze zastávky, což dříve (kvůli autům parkujícím - resp. "vyčuhujícím" z parkovacího prostoru do prostoru vozovky) mívaly.

Zastávka Kaufland byla v jednom ze dní od 19. do 23. 7. přesunuta - mimořádnost zamlčená stránkami doprava-trebic.cz

27. července 2016 v 0:00 Mimořádnosti v provozu
Článek pojednávající o jevu, který je v době vydání článku již minulostí, nicméně pro informační úplnost jej zveřejním (pozn. od 17. 7. do 25. 7. jsem byl mimo Třebíč, po většinu té doby i mimo republiku, každopádně mimo přístup k internetu; předchozí článek byl vydán 21. 7. díky tomu, že Blog.cz umožňuje přednastavení data vydání článků).

Přepis sdělení vydaného 18. 7. 2016 (tzn. s potenciálně jen jednodenním předstihem!) na stránkách městského úřadu (www.trebic.cz) a následně i na facebokovém profilu "Město Třebíč" (viz odkaz) a sdíleném i profilem "Městská autobusová doprava Třebíč":

Pracovníci odboru dopravy a komunálních služeb upozorňují cestující Městskou autobusovou dopravou, že z důvodu zajištění bezpečnosti při novostavbě nové prodejny na ulici Brněnská bude v termínu mezi 19. a 23. červencem přesunuta zastávka Kaufland.

Zastávka bude přesunuta zhruba o 80 metrů dále, směrem k provizornímu kruhovému objezdu. Doba přemístění zastávky a uzavření chodníku bude pouze jeden den z uvedeného termínu.

Na tomto místě je nutné si položit otázku, proč "pracovníci odboru dopravy a komunálních služeb" nezajistili informování o této mimořádnosti i na oficiálních stránkách www.doprava-trebic.cz???

Klamné "aktualizované" souhrnné jízdní řády v tzv. přestupním terminálu (zohledňují uzavírku mostu, ale zamlčují neobsluhování "terminálu" mezi 22. a 6. hodinou)

21. července 2016 v 0:00 Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
V pátek 8. 7. 2016 dopoledne jsem si při příchodu do prostoru tzv. přestupního terminálu všiml mladého pracovníka, který něco lepil na označník zastávky č. 9. Následně jsem zjistil, že jde o přelepku souhrnného jízdního řádu pro směr jízdy z "terminálu" do centra města. Přelepka obsahuje pouze sloupce "pracovní dny - prázdniny" a "sobota, neděle, svátky". Je na ní zdůrazněno, že zohledňuje uzavírku Podklášterského (resp. podle oné přelepky "podklášterského" - s malým "p") mostu.

Instalace této přelepky mě poněkud překvapila, protože už předchozí verze (fotka z června) zohledňovala uzavírku mostu (probíhající od 9. 5. 2016). Novinkou je jediná věc - mapka zobrazující umístění jednotlivých zastávek.

Co je však pro obě mapky společné, je neuvěřitelná neschopnost tvůrce (nebo tvůrkyně?) v otázce nezohlednění skutečnosti, že do "terminálu" dosud nezajíždějí mezi 22. a 6. hodinou spoje linek č. 4, 10 a 13. A tak zatímco v tomto "nočním" období jezdí uvedené spoje výhradně ze zastávky Bráfova (výlukové opatření platné již od 1. 10. 2015 a platící dodnes), tak podle klamných "aktualizovaných" souhrnných jízdních řádů jedou z "terminálu" (zastávka "Železniční stanice")...

Opět se ptám: kdo je tvůrcem takovéhoto šlendriánu? A kdo jeho/její nadřízenou osobou, která má dohlédnout na případnou správnost informací? A proč tak nebylo (opětovně) učiněno???

Chvályhodný projekt "Preference pro MHD" = prozrazení diletantského přístupu dopravce

15. července 2016 v 0:00 Postřehy z optimalizace MHD
V sobotu 2. 7. 2016 se na stránkách "Třebíčského deníku" objevil tento článek, pojednávající o předpokládaném projektu, který umožní "pozdržet zelenou" pro autobusy MHD na světelných křižovatkách, dále umožní on-line sledování polohy autobusů a mj. má znamenat přenos údajů o zpoždění z vozidel do elektronických označníků.

Projekt je to bezesporu chvályhodný, nicméně s ohledem na dřívější činy a vyjádření znějí některé výroky poněkud směšně. Kurzívou přepisuji nejzajímavější z nich, následně k nim přidávám svůj krátký komentář.

Průjezd autobusu křižovatkami zvláště ve špičkách by měl být mnohem plynulejší. A benefitem bude dodržování jízdních řádů (...)
Z toho nepřímo vyplývá, že nyní jízdní řády nejsou ve špičce dodržovány. Snažil se objednatel/dopravce v této věci něco změnit (např. prodloužení jízdních dob atd.)?

Další novinkou, kterou by mohl projekt přinést, je aplikace pro chytré telefony a internet, kde cestující uvidí aktuální polohu autobusu. (...) Nynější dopravce sice tyto informace má i dnes, ale současná smlouva k nim neumožňuje městu přístup.
Pokud je toto pravda, tak jde o další projev diletantismu a takříkajíc protizákaznického přístupu ze strany dopravce. Navíc, tyto údaje nemusí předávat městskému úřadu - stačí, aby je veřejnosti poskytoval (například na svých internetových stránkách, kdyby je ovšem byl schopen řádně vést a aktualizovat) on sám.

Také platí, že pokud má dopravce k dispozici aktuální polohu autobusu, tak by měl být o to více schopen (na pokyn dispečera konajícího službu) eliminovat ujíždění přípojů na Karlově náměstí (např. dispečer na počítači vidí, že jeden spoj má minutové zpoždění, ale už vjíždí na náměstí, dá proto pokyn ostatním autobusům, ať minutu počkají). Nic takového se ovšem neděje.

Zvýšeným komfortem pro cestující by měly být také nové elektronické označníky, které budou umožňovat online informování o poloze. "Ne jako dnes, kdy tam vidíte jen elektronický jízdní řád. Pokud odjezd z Karlova náměstí bude například v 19.15 a spoj se opozdí o dvě minuty, tak se za ním zobrazí plus 2".
Citovaný "vedoucí" zapomněl dodat, že totéž bylo slibováno již před instalací stávajících "inteligentních" označníků a že toto dokonce nějakou dobu (cca na sklonku léta 2014) fungovalo (zpožděný spoj byl zobrazen červeně a byl u něj uveden skutečný, nikoliv pravidelný čas odjezdu). A už vůbec nedodal, proč od toho bylo záhy upuštěno, tzn. proč tyto označníky začaly najednou uvádět výhradně čas pravidelného odjezdu...

A mohu jen zopakovat, že tato "inteligence" označníků byla i městským úřadem slibována již na podzim 2013, viz tento článek, konkrétně citace Už v půli prosince se na důležitých uzlových místech objeví digitální tabule, ze kterých se cestující dozvědí z jakého stanoviště a v kolik jejich spoj vyrazí, či zda nemá zpoždění a podobně. (...) Lidé tam potřebují rychle zjistit, kdy jim navazuje spoj, ze které zastávky jede. Nově zjistí i to, jestli třeba nemá zpoždění. Právě tyto informace jim nabídne nový informační systém.

A nakonec víceméně skutek utek´ (nehledě na to, že elektronické označníky byly nakonec nebyly zprovozněny v deklarovaném prosinci 2013, ale až počátkem června 2014)...

"Inteligentní" označníky na (ne)přestavěném Karlově náměstí a o (nikdy neexistujícím?) infodispleji ve vestibulu "Laguny"

9. července 2016 v 0:00 Postřehy z optimalizace MHD

Článek "Třebíčského deníku" o přestavbě Karlova náměstí též zmiňuje, že o příjezdech autobusů budou informovat "inteligentní označníky" (= zobrazující čas skutečného odjezdu daného spoje, nikoliv čas odjezdu dle jízdního řádu). K tomu dodám, že "inteligentní" označníky měly v Třebíči být již od konce roku 2013. Nakonec se jejich instalace o více než půlrok zdržela, navíc svoji "inteligentní" (tzv. dynamickou) funkci plnily jen krátce (a mimochodem, nikde nebylo oficiálně oznámeno, že/proč tuto funkci neplní).

Pro připomenutí odkazuji na článek z listopadu 2013, kde byla "dynamická funkce" těchto označníků slibována. A na tomto místě vypíchnu ještě jednu zajímavost z článku: Druhou velkoplošnou obrazovku dopravce umístí do vstupní haly plaveckého areálu Laguna, který se rozrostl na akvapark a zanedlouho jej budou otevírat. Tam bude obrazovka podávat čerstvé zprávy o odjezdech spojů ze zastávky Poliklinika-Hájek.

Podle zprostředkovaných informací, do vestibulu akvaparku Laguna takový displej nikdy instalován nebyl. Resp. pokud ano (byť moje informační zdroje naznačují opak), tak každopádně v září 2015 (kdy jsem onen vestibul po cca tříleté pauze navštívil) již tam žádný "MHD-infodisplej" nebyl přítomen.

Přesunutím prostoru zastávek na dolní stranu Karlova náměstí dojde de facto ke znehodnocení (resp. zkrácení životnosti) investice provedené Městem Třebíč (2013) v podobě přípravy infrastruktury pro "inteligentní" označníky, resp. investice provedené dopravcem TRADO MAD (nakonec až 2014) v podobě instalace oněch označníků. Protože po přestavbě náměstí se na předmětném místě již bude vyskytovat něco docela jiného než prostor zastávek a označníky...
Průměrné stáří autobusů třebíčské MHD v polovině roku 2016 činí 7,08 roku + krátký komentář

2. července 2016 v 0:00 Zajímavosti z provozu
V okamžiku, kdy nastává polovina roku 2016, není od věci vypočítat aktuální průměrné stáří autobusů nasazovaných do provozu MHD Třebíč. Připomínám, že polovina roku je ideálním termínem pro výpočet této veličiny, protože u autobusů se většinou zveřejňuje jen rok výroby/zařazení do provozu, ale již se obvykle neuvádí, kdy přesně v onom roce k té jejich výrobě/zprovoznění došlo. Proto se dá uvažovat právě "imaginární" střední hodnota v podobě poloviny roku.

- Karosy B952 ev. č. 26, 29: rok výroby (dále jen "r. v.") 2002, stáří 14 let.
- Mercedesy Citaro ev. č. 28, 42: r. v. 2004, stáří 12 let.
- Mercedes O345 Conecto ev. č. 35: r. v. 2006, stáří 10 let.

- Mercedesy Citaro ev. č. ex 32, 39: r. v. 2006, stáří 10 let.
- Mercedes Citaro ev. č. 41: r. v. 2007, stáří 9 let.
- Mercedes Conecto ev. č. 23: r. v. 2008, stáří 8 let.

- Tedomy C12G ev. č. 22, 44, 55: r. v. 2009, stáří 7 let.
- Mercedes Conecto ev. č. 56: r. v. 2010, stáří 6 let.
- Mercedes Citaro (CNG) ev. č. 25, 50: r. v. 2010, stáří 6 let.

- MAN Lion´s City ev. č. 21, 38, 49: r. v. 2011, stáří 5 let.
- MAN Lion´s City ev. č. 32, 48, "ex J. Hradec": r. v. 2012, stáří 4 roky.
- Mercedes Citaro III "ex J. Hradec": r. v. 2012, stáří 4 roky.

- MAN Lion´s City ev. č. 36, 45: r. v. 2013, stáří 3 roky.
- Mercedes Citaro K III ev. č. 46: r. v. 2014, stáří 2 roky.

Sečteno, podtrženo: průměrné stáří autobusů MHD nyní činí 7,08 roku. Pro srovnání - v polovině roku 2014 činil průměrný věk autobusů 6,44 roku; v polovině roku 2015 to bylo 7,44 roku. Tato čísla jsou dle mého názoru jen "mírně špatné" - podle mě by kvalitní autobus měl vydržet cca 12 let v provozním stavu a při průběžné obměně vozového parku z toho vychází ideální průměrné stáří 6 let.

Něco jiného pak bude, pokud v rámci nového kontraktu (kde si podivností ve vyhlášeném výběrovém řízení všimla i média) budou pořízeny výhradně nové autobusy, tudíž jejich průměrné stáří bude na začátku kontraktu prakticky nulové. Ovšem na konci osmileté smlouvy bude jejich průměrný věk pochopitelně dosahovat osmi let...