Chvályhodný projekt "Preference pro MHD" = prozrazení diletantského přístupu dopravce

15. července 2016 v 0:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
V sobotu 2. 7. 2016 se na stránkách "Třebíčského deníku" objevil tento článek, pojednávající o předpokládaném projektu, který umožní "pozdržet zelenou" pro autobusy MHD na světelných křižovatkách, dále umožní on-line sledování polohy autobusů a mj. má znamenat přenos údajů o zpoždění z vozidel do elektronických označníků.

Projekt je to bezesporu chvályhodný, nicméně s ohledem na dřívější činy a vyjádření znějí některé výroky poněkud směšně. Kurzívou přepisuji nejzajímavější z nich, následně k nim přidávám svůj krátký komentář.

Průjezd autobusu křižovatkami zvláště ve špičkách by měl být mnohem plynulejší. A benefitem bude dodržování jízdních řádů (...)
Z toho nepřímo vyplývá, že nyní jízdní řády nejsou ve špičce dodržovány. Snažil se objednatel/dopravce v této věci něco změnit (např. prodloužení jízdních dob atd.)?

Další novinkou, kterou by mohl projekt přinést, je aplikace pro chytré telefony a internet, kde cestující uvidí aktuální polohu autobusu. (...) Nynější dopravce sice tyto informace má i dnes, ale současná smlouva k nim neumožňuje městu přístup.
Pokud je toto pravda, tak jde o další projev diletantismu a takříkajíc protizákaznického přístupu ze strany dopravce. Navíc, tyto údaje nemusí předávat městskému úřadu - stačí, aby je veřejnosti poskytoval (například na svých internetových stránkách, kdyby je ovšem byl schopen řádně vést a aktualizovat) on sám.

Také platí, že pokud má dopravce k dispozici aktuální polohu autobusu, tak by měl být o to více schopen (na pokyn dispečera konajícího službu) eliminovat ujíždění přípojů na Karlově náměstí (např. dispečer na počítači vidí, že jeden spoj má minutové zpoždění, ale už vjíždí na náměstí, dá proto pokyn ostatním autobusům, ať minutu počkají). Nic takového se ovšem neděje.

Zvýšeným komfortem pro cestující by měly být také nové elektronické označníky, které budou umožňovat online informování o poloze. "Ne jako dnes, kdy tam vidíte jen elektronický jízdní řád. Pokud odjezd z Karlova náměstí bude například v 19.15 a spoj se opozdí o dvě minuty, tak se za ním zobrazí plus 2".
Citovaný "vedoucí" zapomněl dodat, že totéž bylo slibováno již před instalací stávajících "inteligentních" označníků a že toto dokonce nějakou dobu (cca na sklonku léta 2014) fungovalo (zpožděný spoj byl zobrazen červeně a byl u něj uveden skutečný, nikoliv pravidelný čas odjezdu). A už vůbec nedodal, proč od toho bylo záhy upuštěno, tzn. proč tyto označníky začaly najednou uvádět výhradně čas pravidelného odjezdu...

A mohu jen zopakovat, že tato "inteligence" označníků byla i městským úřadem slibována již na podzim 2013, viz tento článek, konkrétně citace Už v půli prosince se na důležitých uzlových místech objeví digitální tabule, ze kterých se cestující dozvědí z jakého stanoviště a v kolik jejich spoj vyrazí, či zda nemá zpoždění a podobně. (...) Lidé tam potřebují rychle zjistit, kdy jim navazuje spoj, ze které zastávky jede. Nově zjistí i to, jestli třeba nemá zpoždění. Právě tyto informace jim nabídne nový informační systém.

A nakonec víceméně skutek utek´ (nehledě na to, že elektronické označníky byly nakonec nebyly zprovozněny v deklarovaném prosinci 2013, ale až počátkem června 2014)...
 


Aktuální články

Reklama