Srpen 2016

Výstavba kruhového objezdu na Hrotovické bez opatření pro MHD (?) + nepříjemné dvouměsíční výlukové opatření v Borovině

27. srpna 2016 v 0:00 Mimořádnosti v provozu
Po čtyřech dnech strávených mimo dosah internetu se po návratu k němu nestačím divit, jaká výluková či jiná opatření byla mezitím vyhlášena. A to je ještě otázkou, jak projedou autobusy MHD přes stanoviště kruhového objezdu, který bude budován během víkendu 27. a 28. 8. na křižovatce Hrotovické ulice s Kosmákovou ulicí a kdy oficiální tisková zpráva hovoří o úplné uzavírce ulice (a není v ní uvedeno nic o tom, že by MHD měla mít výjimku). Tak či tak, žádné opatření pro MHD v rámci této uzavírky vydáno nebylo, takže předpokládám, že MHD tudy projede.

Ovšem přes západní část Koželužské ulice neprojede žádná MHD po dobu více než dvou měsíců, což bude mít za následek i velmi nepříjemné důsledky jako dočasné zrušení obsluhy Starče. Viz přepis sdělení vydaného 24. 8. 2016 na stránkách www.doprava-trebic.cz:

V termínu od 29. srpna do 31. října 2016 bude uzavřena část ulice Koželužská.

Linky 1, 5, 14 a 21 pojedou po náhradní trase ulicemi Řípovská, Fibichova a Okružní, na kterých neobslouží zastávky Borovina, BOPO a Dům dětí a mládeže.

Náhradní zastávkou bude Revoluční. Zastávka Za Rybníkem bude přesunuta k poště (dle umístění přenosného označníku). Po dobu uzavírky nebudou linkou 14 obsluhovány zastávky Stařeč, Tyršova a Stařeč.

Na základě postupujících stavebních prací může dojít ke zkrácení termínu uzavírky.

Uzavírka podjezdu pod Nádražní ulicí začala 20. 8. se 17minutovým náskokem (= vynucená objížďka pro další spoj linky č. 1) + další zajímavosti

26. srpna 2016 v 0:00 Zajímavosti z provozu
V sobotu 20. 8. 2016 mezi 17:30 h a 19:10 h jsem sledoval dění okolo podjezdu v Nádražní ulici. Předpokládal jsem, že v 17:52 h pořídím fotku spoje linky č. 1 coby posledního spoje jedoucího podjezdem - cca 8 minut předtím, než dojde k uzavírce podjezdu a následné demontáži mostních konstrukcí.

Jenže stavařům se zachtělo jinak a podjezd uzavřeli pro veškerou dopravu (včetně pěší dopravy) již v 17:43 h, takže spoj linky č. 1 v 17:53 h už musel jet objízdnou trasou přes ulice Janouškovu a Svatopluka Čecha...

Několik fotek dokumentujících výše uvedené jevy (včetně první části prací na demontáži jednotlivých částí železničního mostu) jsem nahrál do tohoto alba na Facebooku.

Vzhledem k tomu, že okolo 19. hodiny nejezdí (co se týče víkendového "letního" provozu) pár spojů linky č. 1, ale pár spojů linky č. 14 (které se ovšem objížďka netýkala), neměl jsem možnost zdokumentovat žádný autobus jedoucí Janouškovou ulicí.

Protože ten před 18. hodinou tudy jel v rozporu s mým očekáváním (ovšem vynuceně poté, co byl podjezd uzavřen se 17minutovým předstihem); další spoj linky č. 1 jel v uvedeném směru až v 19:52 h, ale tak dlouho jsem v tomto místě být nemohl a navíc, v tento čas už by ani nevznikla přijatelná fotka, protože bílý den se již povážlivě krátí.

Zajíždění "Pražáku" (TREDOS) do "terminálu" - platí již od 9. 5. 2016, na městském úřadu si toho všimli až koncem července 2016...

21. srpna 2016 v 1:00 Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
Od 9. 5. 2016 začala (v souvislosti se změnou trasy kvůli uzavírce Podklášterského mostu) do "přestupního terminálu" zajíždět dálková linka společnosti TREDOS, jedoucí v trase Třebíč - Jihlava - Praha. Já jsem si této novinky všiml již tehdy; 17. 5. 2016 po 5. hodině ranní (!) jsem časně ranní spoj této linky v "terminálu" (stanovišti č. 7) zdokumentoval.

Kdo si ale tohoto významného milníku v provozu tzv. přestupního terminálu nevšiml, byly osoby z Městského úřadu Třebíč, viz:

Oficiální FB profil "Městská autobusová doprava Třebíč" počátkem května zveřejnil upravené výlukové jízdní řády regionálních autobusových linek dotčených uzavírkou mostu, ale o lince Tredosu tam není žádná zmínka. Ani v žádné jiné zprávě než té z počátku května.

Podobně neschopné v této věci byly oficiální stránky o tzv. přestupním terminálu. Jak je z odkazu patrné, tak schéma se seznamem linek a jednotlivých stanovišť bylo na těchto stránkách aktualizováno v prosinci 2015 a pak až koncem července 2016. Červencová změna souvisí s vyhrazením dvou stanovišť pro autobusy náhradní dopravy za vlak. A až v tomto aktualizovaném schématu se u stanoviště č. 7 objevuje i cílová stanice "Praha". Tvůrci stránek o "terminálu" si tedy této změny všimli až s téměř tříměsíčním zpožděním...

A téměř tříměsíční neschopnost aktualizovat údaje se týká i infotabule v "terminálu". Až na přelomu července a srpna 2016 na ni byly doplněny údaje, které přitom začaly být platné již od 9. 5. 2016 - tedy zajíždění Tredosu do "terminálu" + změna linkového vedení MHD s ohledem na uzavírku Podklášterského mostu. Nebýt "revitalizační" výluky, která si vynutila změnu uspořádání stanovišť v "terminálu", zřejmě by tato tabule zůstala nadále neaktualizovaná.

Ironií je, že těmito místy prochází (dle jeho vlastního vyjádření) přinejmenším několikrát týdně "vedoucí" odboru dopravy Městského úřadu Třebíč. Tato osoba, která má na starosti dopravu v Třebíči a jeho nejbližším okolí, se před cca 4 lety přestěhovala do Náměště nad Oslavou. O to méně má "na očích" třebíčské problémy, ale paradoxně za tu dobu téměř tří měsíců nedokázala mít "na očích" ani skutečnost, že infotabule v "terminálu" zobrazuje neaktuální údaje...

Anebo si toho všimla již dříve, ale nebyla schopna zajistit nápravu? Pokud ano, tak tím hůře.

Krátkodobá "revitalizační" uzavírka podjezdu pod nádražím = objízdná trasa pro linku č. 1

16. srpna 2016 v 10:00 Mimořádnosti v provozu
"Revitalizace" trati vedoucí přes Třebíč přináší i (byť krátkodobé) omezení pro třebíčskou MHD, viz toto sdělení zveřejněné 16. 8. 2016 na stránkách www.doprava-trebic.cz:

Změna trasy linky č. 1:

Z důvodu stavebních prací na viaduktu u nádraží bude v sobotu 20. srpna od 18:00 do 22:00 linka č. 1 ve směru na Karlovo náměstí zastavovat na zastávce Železniční stanice mimořádně na stanovišti 8 (společné s linkami 4, 10 a 13). Mezi zastávkami Železniční stanice a Znojemská pojedou autobusy po objízdných trasách.

Ještě že uzavírka končí "již" ve 22 h, takže spoj linky č. 1 jedoucí ve 22:50 h už bude moci jet obvyklou trasou. V opačném případě by musel jet (s ohledem na to, že hlavní části "terminálu" dosud nesmějí - dle oficiálního zdůvodnění - jezdit mezi 22. a 6. hodinou žádné autobusy**) touto krkolomnou trasou Nádražní - nádraží - zpět po Nádražní až na Bráfovu - Bráfova.

** Zatímco autobusy náhradní dopravy za vlaky, jakož i ranní (po 5. hodině) spoj dálkové linky (do Prahy), do hlavní části "terminálu" mohou zajíždět i mezi 22. a 6. hodinou...

-----------------------

Dodatek napsaný 17. 8. 2016 v podvečer: podle zprávy zveřejněné právě 17. 8. na "oficiálním" facebookovém profilu "MAD Třebíč" (viz odkaz), budou spoje linky č. 1 ve směru z centra města k poliklinice jezdit ulicemi Janouškovou (!), Svatopluka Čecha a Křížkovského (tzn. nikoliv Hrotovickou, Kosmákovou a Březinovou)! To bude zajímavá situace, neboť si nepamatuji, že by (přinejmenším v posledních 20 - 25 letech) jel byť jediný spoj MHD Janouškovou ulicí. :-)

Pro náhradní autobusy za vlak jsou v "terminálu" vyhrazena jen 2 stanoviště (ač jedno další je zcela nevyužité) = lidé musejí vystupovat do silnice

14. srpna 2016 v 0:00 Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
Když jsem po více než 12denním cestování přijel 10. 8. 2016 před polednem do tzv. "Přestupního terminálu Třebíč", nestačil jsem se divit. Pro autobusy náhradní dopravy (za dlouhodobou výluku trati vedoucí přes Třebíč) byla vyhrazena dvě stanoviště (č. 1 a 2), z nichž na tom druhém ale v tu chvíli stál odstaven jiný autobus náhradní dopravy.

Ze čtyř autobusů nahrazujících "můj" rychlík č. 661 jsem jel v tom, ze kterého museli lidé vystupovat přímo do silnice, navíc do těsné blízkosti autobusu sousedního. Připomínám, že tento postup je v rozporu s legislativou (což mi ostatně před 2 lety psal sám "vedoucí" odboru dopravy Městského úřadu Třebíč).

Je ironií, že pro náhradní autobusovou dopravu byla v "terminálu" vyhrazena jen dvě stanoviště (což by samo o sobě možná stačilo, ne však v situaci, kdy v jednom z těchto stanovišť překáží odstavený autobus náhradní dopravy). Protože stanoviště č. 5 je zcela nevyužívané, žádná autobusová linka z něj nejezdí. Stačilo tedy, aby se pro náhradní autobusovou dopravu vyhradila tři stanoviště (č. 1 - č. 3) s tím, že do stanoviště č. 5 se přesunou linky jezdící obvykle právě ze třetího stanoviště. Ale - bohužel...

Fotky dokumentující výše uvedené jevy jsem vložil do tohoto alba na Facebooku.

Přesun zastávek z Komenského náměstí do ulice Vítězslava Nezvala (platí již od 8. 8. 2016, předpokládaný termín ukončení 15. 12. 2016)

10. srpna 2016 v 14:00 Mimořádnosti v provozu
Když jsem 29. 7. 2016 ráno odjížděl na delší dobu z Třebíče, činil jsem tak s vědomím, že o 3 dny později má (dle údaje zveřejněného Městským úřadem Třebíč o několik týdnů dříve) začít odklon autobusů MHD z Komenského náměstí do ulice Vítězslava Nezvala. 1. 8. 2016 jsem si (již ze zahraničí) telefonicky ověřil u "rodinného zdroje", že žádná taková výluka skutečně nezačala.

Stalo se tak až o týden později - od 8. 8. 2016 s předpokladem konce 15. 12. 2016 (tzn. konec shodný s předpokládaným "oficiálně deklarovaným" datem zprovoznění nového Podklášterského mostu). Po více než dvanácti dnech mimo přístup k internetu tedy s drobným zpožděním zveřejňuji přepis výlukového sdělení ze stránek www.doprava-trebic.cz:

Od 8. srpna přibližně do 15. prosince 2016 bude přesunuta zastávka Komenského náměstí na ul. Vítězslava Nezvala. Autobusy jedoucí ve směru na Karlovo náměstí budou zastavovat u označníku na parkovišti, autobusy přijíždějící z Karlova náměstí zastaví u označníku na straně u budovy ZON.