Září 2016

Dvouměsíční (!) uzavírka Kubišovy ulice = objízdná trasa pro linku č. 4

28. září 2016 v 0:00 Mimořádnosti v provozu
Přepis sdělení vydaného 26. 9. 2016 na stránkách www.doprava-trebic.cz (ve stejný den se obdobné info objevilo i na oficiálním profilu "Městská autobusová doprava Třebíč", tzn. o výlukovém opatření je informováno jen cca 2,5 dne před jeho zahájením!):

Od 29. září 2016 bude přibližně na dobu dvou měsíců uzavřena ulice Kubišova. Linka č. 4 pojede objízdnou trasou po ulici Spojovací. Zastávka Kubišova bude přesunuta na ulici Družstevní za křižovatku s ulicí Znojemská. Zastávka U Kotelny bude zrušena.

Aneb o to vyšší zpoždění (spolu s dalším probíhajícím omezením v podobě zajížďky přes ulici Vítězslava Nezvala + pomalým průjezdem přes rozkopanou dolní část Komenského náměstí) se bude u linky č. 4 vyskytovat... :-(

Nejednoznačné info o předčasném ukončení výlukového opatření v Koželužské ulici (+ obnovení obsluhy DDM???)

26. září 2016 v 20:00 Mimořádnosti v provozu
Na stránkách www.doprava-trebic.cz se (ke zveřejnění došlo již 21. 9.) objevilo toto info:

Upozorňujeme, že dne 28. září bude náhradní zastávka Za Rybníkem přesunuta do ulice Fibichova. Do konce uzavírky pak bude vrácena na původní náhradní místo u pošty.

Uzavírka ulice Koželužské další den skončí. Od prvních ranních výjezdů dne 30. září budou trasy linek 1, 5, 14 a 21 navráceny zpět na tuto ulici. Linka 14 opět začne zajíždět do Starče.

Informace to jsou dosti nejednoznačné. Není jasné, zda "koncem uzavírky" (do kdy bude zastávka Za Rybníkem vrácena na původní místo u pošty) je původně avizované datum 31. 10., nebo nově (právě v této zprávě) zmíněné datum "od ranních výjezdů 30. září".

U linky č. 5 je zmíněno, že (spolu s dalšími "borovinskými" linkami) od 30. 9. opět pojede Koželužskou ulicí, ale nikde není explicitně uvedeno, zda od toho 30. 9. začnou předmětné spoje této linky opět zajíždět na zastávku Dům dětí a mládeže...

Až 26. 9. 2016 v podvečer se info o této změně objevilo i na oficiálním facebookovém profilu "MAD Třebíč". Vyznění tohoto sdělení je poněkud jiné než u sdělení na www.doprava-trebic.cz. Zde totiž je uvedeno, že "linka č. 1, 5, 14 a 21 bude vrácena do své původní trasy" (= předpokládám tedy, že včetně zajíždění do obvyklé konečné zastávky Za Rybníkem + zajíždění vybraných spojů linky č. 5 k DDM).

Každopádně je dost zarážející, jak se na těchto oficiálních stránkách může objevit takto nejednoznačné a matoucí info.

Tredos se nezúčastnil "soutěže" kvůli podivným zadávacím podmínkám, TRADO MAD (zatím?) obnoví jen polovinu vozového parku a další poznatky k zajímavému článku iDnes o "vítězi ze soutěže s jedním účastníkem"

23. září 2016 v 11:00 Postřehy z optimalizace MHD
První novináři si všimli zásadní zprávy o "vítězství v soutěži s jedním účastníkem" ve čtvrtek 22. 9. 2016, tzn. jeden den po jejím vydání. Viz tento zajímavý článek na iDnes.

Co mě na tomto článku především zaujalo:
- Jednatel Tredosu zdůrazňuje, že požadavky na zajištění krytých stání pro všechny autobusy + pořízení kompletního vozového parku během tří měsíců byly nereálné, a proto se do soutěže nakonec nepřihlásili.

- Ředitel společnosti ZDS-Psota řekl, že "nákladově to nevycházelo". Toto vyjádření bych chápal, kdyby byla zadavatelem stanovena maximální hranice nákladů (do které by se tedy jejich kalkulace nevešla). Nic takového ale stanoveno nebylo, a i TRADO MAD nakonec nabídlo cenu vyšší, než jaká byla městským úřadem očekávána.

- TRADO MAD od 1. 1. 2017 zajistí 12 nových autobusů (zde je mimochodem rozpor s vyjářením místostarosty Pacala, který řekl "minimálně 10"). Tedy jen asi polovinu z celkového vozového parku. Ostatní dopravci by si ke stejnému datu (tzn. během max. tří měsíců) museli zajistit dvojnásobek vozidel (zatímco TRADO MAD už svá vozidla v Třebíči má z dřívějška)...

- Do soutěže se přihlásil jediný zájemce a o vítězi tedy bylo rozhodnuto? Není pravda, že když se do výběrového řízení přihlásí jen jeden zájemce, tak že musí být automaticky vyhlášen vítězem. Pokud si tuto věc zadavatel vyhradí, může výběrové řízení zrušit bez vybrání vítěze (viz např. stavba nového třebíčského útulku).

Jenže nové výběrové řízení by se do 1. 1. 2017 stejně nestihlo vyhlásit (opět důsledek toho, jak pozdě byla tato soutěž vyhlášena)...

Dopravcem na dalších 8 let byl "vybrán" jediný z uchazečů, úhrada městského úřadu za MHD se (v přepočtu na km) zřejmě mírně zvýší

21. září 2016 v 16:00 Postřehy z optimalizace MHD
Ve středu 21. 9. 2016 byla na stránkách Městského úřadu Třebíč zveřejněna tato tisková zpráva pojednávající o tom, že dopravcem třebíčské MHD bude i v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2024 dopravce TRADO MAD. Několik prvotních postřehů k této skutečnosti + k doprovodným okolnostem:

- Nadpis zprávy je velmi zavádějící. Takový by byl relevantní leda v srpnu 2016, kdy proběhlo tzv. otevírání obálek (tedy - jedné obálky).

- Dopravce TRADO MAD se tedy, stejně jako při předchozím "výběrovém řízení" v roce 2008, stal "vítězem bez soupřeřů".

- Ve zprávě je uvedeno, že o zadávací podmínky se zajímali i dva další dopravci, ale nabídku nakonec nepodali. Nic není jen tak a dopravci zřejmě měli dobrý důvod, proč se nakonec do "soutěže" nepřihlásili. Možná proto, že na pořízení kompletního vozového parku by měli, když dobře, jen 3 měsíce (důsledek toho, že veřejná soutěž byla vyhlášena velmi pozdě, což bylo kritizováno i v tomto článku)?

- Místostarosta Pacal uvedl, že Od 1. ledna 2017 vyjede do ulic Třebíče minimálně 10 nových nízkopodlažních autobusů. Což je velmi zajímavá věta. Z dřívějších informací vyplývalo, že již v první den nového kontraktu bude muset mít dopravce jen nové autobusy, zatímco najednou jich bude (přinejmenším ze začátku) jen 10 (tzn. jen asi 40 % z celého vozového parku)...

- Výběrové řízení nepřineslo žádnou úsporu ve srovnání s dosavadním (podle mnohých názorů předraženým) stavem. Naopak, úhrada městského úřadu na vozokm se zvyšuje na 47,10 Kč. Tento údaj mimochodem není v "tiskové zprávě" výslovně uveden - je nutné k němu dojít výpočtem (předpokládaná roční úhrada "by neměla překročit" 41,5 mil. Kč ročně vs. 881 000 vozokm "po uvažované redukci nevyužívaných spojů")...

MHD Třebíč bude 22. 9. 2016 bez vybírání jízdného za jednorázové jízdenky ("zdarma"?)

21. září 2016 v 5:00 Mimořádnosti v provozu
V třídenním předstihu se na facebookovém profilu "Město Třebíč" (spravovaném městským úřadem) a na "oficiálních" stránkách doprava-trebic.cz objevil leták propagující tzv. "Evropský den bez aut 2016", který se koná každoročně vždy 22. září. I letos bude v tento den městská autobusová doprava "zdarma", tzn. bez vybírání jednotlivého jízdného.

Oficiální stránky dopravce, jakož i oficiální facebookový profil "MAD Třebíč", o této "akci zdarma" dosud (v okamžiku vydání tohoto článku) mlčí.

Pozn.: Slovo "zdarma" záměrně píši v uvozovkách, protože neexistuje nic jako "oběd zdarma". Jak je v prvním z výše uvedených odkazů zmíněno, "MHD na jeden den zdarma" přijde městskou pokladnu přibližně na 30 000 Kč.

O pokrytectví tzv. "Dne bez aut" nemluvě (pokud by všichni lidé "nechali auto doma" a použili by namísto toho MHD, tak by byly autobusy přeplněné, resp. část cestujících by se do nich zřejmě ani nevešla).Platba stokorunou = důvod pro nepřipuštění v přepravě? aneb o "elektronickém odbavovacím zařízení u nástupních dveří autobusu"

18. září 2016 v 0:00 Zajímavosti z provozu
V pátek 16. 9. 2016 v 8:23 h jsem na zastávce U Kapličky nastupoval do spoje linky č. 1 jedoucího směrem do centra města. Vzhledem k tomu, že v mincích jsem měl u sebe jen 4 koruny, rozhodl jsem se zaplatit jízdné stokorunou. Nečinil jsem tak v třebíčské MHD poprvé a dosud nebylo sebemenšího problému. Až nyní.

Řidič (shodou okolností jde o stejnou osobu, která 5. 12. 2013 div nepřejela dvojici žen, která chtěla do autobusu přestoupit z jiného spoje MHD) tvrdil, že "na dveřích je napsáno, že se platí jen mincemi", "můžu být rád, že mě vůbec do autobusu pustí" a "kde má pořád brát peníze na vracení".

Na předních dveřích autobusů se (kromě PROSBY o platbu odpočítanými mincemi) nachází i odkaz na údajné stránky dopravce www.tradomad.cz. Nutno dodat, že pod touto adresou již žádné stránky neexistují, ale naštěstí existuje přesměrování na novou adresu. Při pohledu na tuto stránku docela "bije do očí", jak dopravce kašle na informování o naprosté většině výlukových opatření (z roku 2016 je tam zmíněna jen uzavírka Podklášterského mostu, ale nic jiného). Z titulní strany se ale dá "proklikat" na smluvní přepravní podmínky. Tak co je v nich psáno o způsobu platby?

V první odrážce bodu 3.c skutečně je uvedeno, že "Jízdné za jednotlivou jízdu platí cestující platnými mincemi v hodnotě celých Kč, odpočítanými a připravenými před nástupem do autobusu přímo řidiči, který vydá jízdenku". Na druhou stranu, nikde není uvedeno, že by cestující platící stokorunou měl být vyloučen z přepravy (resp. že by mu měla být odepřena přeprava). Je logické, že k odepření přepravy může dojít jen ze závažných důvodů. A ne z toho, když bych chtěl platit stokorunou.

V oněch smluvních přepravních podmínkách je zajímavý je i předchozí bod - č. 2, kde je uvedeno mimo jiné: "Jízdenky pro jednotlivou jízdu jsou vydávány v autobusech po zaplacení jízdného prostřednictvím elektronického odbavovacího zařízení u nástupních dveří autobusu. Při poruše tohoto zařízení cestující zaplatí jízdné řidiči a ten mu na požádání vydá jízdenku".

No vida. Takže žádnému řidiči jsem peníze dávat neměl, ale měl jsem využít elektronickho odbavovacího zařízení u nástupních dveří. Toť úryvek ze smluvních přepravních podmínek, které (dle údaje na konci odkazovaného souboru) nabyly účinnosti k 1. 10. 2012. Škoda, že "elektronická odbavovací zařízení" přestala v třebíčské MHD existovat již ke konci roku 2004...

Výstavba kruhového objezdu, přibyslavická pouť a "den otevřených dveří" v nemocnici se (na rozdíl od nedávné minulosti) obešly bez výlukových opatření v MHD

13. září 2016 v 6:00 Zajímavosti z provozu
Krátké pojednání o třech (ne)událostech v třebíčské MHD, které se (ne)staly v minulých třech týdnech:

- Doplnění mého článku z konce srpna: Dle zpostředkovaných informací (pozn. od 27. 8. časně ráno až do 31. 8. jsem v Třebíči nebyl), během výstavby kruhového objezdu na Hrotovické ulici (27. a 28. 8. 2016), MHD přes přestavovanou křižovatku jezdila (pro srovnání - při výstavbě obdobného kruhového objezdu na křižovatce Brněnská x Velkomeziříčská x Cyrilometodějská se uzavírka týkala i autobusů MHD). Tím pádem ale platí, že tisková zpráva Městského úřadu Třebíč nepravdivě informovala, že ulice bude ÚPLNĚ uzavřena.

- O víkendu 3. a 4. 9. 2016 se konala tradiční pouť v Přibyslavicích. Stejně jako v květnu 2016, tak i nyní počátkem září se to obešlo bez výlukového opatření na lince č. 31. Na rozdíl od předchozích let, kdy se při obou poutích (jarní i pozdně-letní) výlukové opatření konalo; v případě roku 2014 s hořkou pachutí, kdy ani o jednom výlukovém opatření nebylo ani dopravcem, ani objednatelem nijak informováno. A následně jsem se stal obětí onoho neuvěřitelného informačního embarga.

- V sobotu 10. 9. 2016 se konal "den otevřených dveří" v třebíčské nemocnici. Zatímco o rok dříve byla zastávka Nemocnice mimořádně obsluhována linkou č. 1 (která okolo nemocnice tehdy tak jako tak jezdila, kvůli čtyřdenní uzavírce "hlavní" části Nádražní ulice), tak letos k ničemu takovému nedošlo.

Přitom přinejmenším pro směr jízdy z centra města se takové řešení nabízelo - jen by spoje nejezdily objížďkou přes Janouškovu ulici, ale přes zastávku Nemocnice a dále ulicemi Hrotovickou, Kosmákovou a Březinovou...

Rekonstruovaná Koželužská ulice na fotkách z 2. 9. a 8. 9. 2016 aneb žádná uzavírka nebrání obsluze DDM a Starče městskou autobusovou dopravou

9. září 2016 v 0:00 Zajímavosti z provozu
V pátek 2. 9. a ve čtvrtek 8. 9. 2016 jsem v Borovině zdokumentoval nejen provoz autobusů na nevšedních místech (objízdné trasy), ale pořídil jsem i několik fotek rekonstruované Koželužské ulice.

Podle oficiálních stránek www.uzavirkytrebic.cz, zřizovaných Městským úřadem Třebíč, měla být část ulice před bývalou továrnou BOPO, jakož i část u konečné Za Rybníkem, zcela uzavřena od 29. 8. do 1. 9. (+ poté od 25. 9. do 29. 9.), zatímco po většinu září + po celý říjen měl být i v těchto rekonstruovaných úsecích zaveden tzv. kyvadlový provoz. Bohužel, ještě 2. 9. ve 14 h byla Koželužská ulice mezi křižovatkou s Okružní ulicí a výpadovkou z Třebíče uzavřena. Viz tato dvojice fotek.

Ovšem nejpozději do 8. září byl i tento úsek zprovozněn (v jednom jízdním pruhu, ovšem není pravdou, že by byl řízen "kyvadlově", tzn. žádné semafory zde nejsou!), viz tato série fotek, resp. jejich první část. Další dvě fotky jsou z prostoru před bývalou továrnou BOPO.

Z toho, co jsem viděl (a co je zároveň zdokumentováno na odkazovaných fotkách) + z výše zmíněného harmonogramu vyplývá jediné: žádná z rekonstrukcí nebrání tomu, aby byla (vybranými spoji dle platného jízdního řádu) obsluhována zastávka Dům dětí a mládeže. Protože žádná z relevantních ulic či jejich částí není a nebude uzavřena (O. K., u ostatních spojů linky č. 5 - jakož u všech spojů linek č. 1, 14 a 21 - je správné, že jezdí Fibichovou ulicí).

A s výjimkou dní od 29. 8. do 1. 9. (dle rozpisu; reálně do 2. 9. nebo některého z dní následujících, viz výše) a od 25. 9. do 29. 9. by (z hlediska průjezdnosti silnic) nic nebránlo ani jízdě spojů linky č. 14 do Starče. Protože žádná zákazová značka (se zákazem vjezdu autobusů či vozidel nad určitý počet tun) ve vyfrézovaných a "kyvadlově řízených" úsecích není.

Bohužel, realita je jiná - Dům dětí a mládeže i Stařeč jsou nepřetržitě na dobu dvou měsíců bez obsluhy MHD...

Od 12. 9. 2016 končí téměř roční výlukové opatření týkající se nezajíždění linek č. 4, 10 a 13 do "terminálu" mezi 22. a 6. hodinou

4. září 2016 v 0:00 Mimořádnosti v provozu
Na stránkách www.doprava-trebic.cz bylo 24. 8. 2016 zveřejněno (a následně vyvěšeno i na zastávkách) toto sdělení:

Provoz na terminálu HD

Od pondělí 12. září 2016 bude zastávka Železniční stanice plně obsluhována všemi denními a nočními spoji dle platného jízdního řádu.

Všiml jsem si, že někteří lidé se tomuto sdělení podivovali a nechápali jeho význam. Rád jsem jim vysvětlil (byť tak činím zdarma a ve svém volném čase), že jde o ukončení téměř rok trvající "mimořádnosti z provozu", která spočívala v tom, že spoje linek č. 4, 10 a 13 jedoucí mezi 22. a 6. hodinou "dočasně" nezajížděly do "terminálu", byť tak podle knižního jízdního řádu (platného právě od 1. 10. 2015) činit mají.

Je fakt, že uvedené sdělení je formulováno velmi nejasně. Jako by namísto toho nemohlo být napsáno "dochází ke zrušení omezení platného pro linky č. 4, 10 a 13 mezi 22. a 6. hodinou".

Ještě podivnější je nadpis příslušného sdělení na stránkách o "terminálu", cituji, "Zastávka Železniční stanice opět v provozu". Jako by někdy byla (od doby začátku své existence) dočasně mimo provoz. Nebo jako by naopak někdy dříve již byla v provozu (co se týče hlavní části "terminálu", tzn. nástupiště č. 1 - 8) i mezi 22. a 6. hodinou.

A jako by tvůrce/tvůrkyně stránek o "terminálu" neměl(a) o dané problematice žádného povědomí...

Uzavírka (1 den obousměrná, další téměř 3 měsíce jednosměrná) podjezdu v Nádražní ulici = objízdná trasa pro linku č. 1

1. září 2016 v 0:00 Mimořádnosti v provozu
V sobotu 3. 9. 2016 se bude (ovšem tentokrát po celý den) konat stejné výlukové opatření, které už bylo k vidění 20. 8. 2016. Ovšem ve směru jízdy z centra města nezůstane u tohoto jediného dne, ale autobusy pojedou zajímavou objízdnou trasou po dobu téměř tří měsíců. Viz přepis sdělení ze stránek www.doprava-trebic.cz:

V souvislosti s výstavbou viaduktu u nádraží bude omezen průjezd vozidel tímto místem.

V sobotu 3. září pojedou celodenně autobusy ve směru z polikliniky na Karlovo náměstí objížďkou ulicemi Březinova a Hrotovická. Na zastávce Železniční stanice spoje linky 1 zastaví na stanovišti č. 8.

V období 3. září - 30. listopadu 2016 bude trasa opačného směru (na polikliniku) vedena ulicemi Janouškova, Sv. Čecha a Křížkovského. Autobusy budou zastavovat na všech zastávkách na obvyklých místech.