Od 12. 9. 2016 končí téměř roční výlukové opatření týkající se nezajíždění linek č. 4, 10 a 13 do "terminálu" mezi 22. a 6. hodinou

4. září 2016 v 0:00 |  Mimořádnosti v provozu
Na stránkách www.doprava-trebic.cz bylo 24. 8. 2016 zveřejněno (a následně vyvěšeno i na zastávkách) toto sdělení:

Provoz na terminálu HD

Od pondělí 12. září 2016 bude zastávka Železniční stanice plně obsluhována všemi denními a nočními spoji dle platného jízdního řádu.

Všiml jsem si, že někteří lidé se tomuto sdělení podivovali a nechápali jeho význam. Rád jsem jim vysvětlil (byť tak činím zdarma a ve svém volném čase), že jde o ukončení téměř rok trvající "mimořádnosti z provozu", která spočívala v tom, že spoje linek č. 4, 10 a 13 jedoucí mezi 22. a 6. hodinou "dočasně" nezajížděly do "terminálu", byť tak podle knižního jízdního řádu (platného právě od 1. 10. 2015) činit mají.

Je fakt, že uvedené sdělení je formulováno velmi nejasně. Jako by namísto toho nemohlo být napsáno "dochází ke zrušení omezení platného pro linky č. 4, 10 a 13 mezi 22. a 6. hodinou".

Ještě podivnější je nadpis příslušného sdělení na stránkách o "terminálu", cituji, "Zastávka Železniční stanice opět v provozu". Jako by někdy byla (od doby začátku své existence) dočasně mimo provoz. Nebo jako by naopak někdy dříve již byla v provozu (co se týče hlavní části "terminálu", tzn. nástupiště č. 1 - 8) i mezi 22. a 6. hodinou.

A jako by tvůrce/tvůrkyně stránek o "terminálu" neměl(a) o dané problematice žádného povědomí...
 


Aktuální články

Reklama