Platba stokorunou = důvod pro nepřipuštění v přepravě? aneb o "elektronickém odbavovacím zařízení u nástupních dveří autobusu"

18. září 2016 v 0:00 |  Zajímavosti z provozu
V pátek 16. 9. 2016 v 8:23 h jsem na zastávce U Kapličky nastupoval do spoje linky č. 1 jedoucího směrem do centra města. Vzhledem k tomu, že v mincích jsem měl u sebe jen 4 koruny, rozhodl jsem se zaplatit jízdné stokorunou. Nečinil jsem tak v třebíčské MHD poprvé a dosud nebylo sebemenšího problému. Až nyní.

Řidič (shodou okolností jde o stejnou osobu, která 5. 12. 2013 div nepřejela dvojici žen, která chtěla do autobusu přestoupit z jiného spoje MHD) tvrdil, že "na dveřích je napsáno, že se platí jen mincemi", "můžu být rád, že mě vůbec do autobusu pustí" a "kde má pořád brát peníze na vracení".

Na předních dveřích autobusů se (kromě PROSBY o platbu odpočítanými mincemi) nachází i odkaz na údajné stránky dopravce www.tradomad.cz. Nutno dodat, že pod touto adresou již žádné stránky neexistují, ale naštěstí existuje přesměrování na novou adresu. Při pohledu na tuto stránku docela "bije do očí", jak dopravce kašle na informování o naprosté většině výlukových opatření (z roku 2016 je tam zmíněna jen uzavírka Podklášterského mostu, ale nic jiného). Z titulní strany se ale dá "proklikat" na smluvní přepravní podmínky. Tak co je v nich psáno o způsobu platby?

V první odrážce bodu 3.c skutečně je uvedeno, že "Jízdné za jednotlivou jízdu platí cestující platnými mincemi v hodnotě celých Kč, odpočítanými a připravenými před nástupem do autobusu přímo řidiči, který vydá jízdenku". Na druhou stranu, nikde není uvedeno, že by cestující platící stokorunou měl být vyloučen z přepravy (resp. že by mu měla být odepřena přeprava). Je logické, že k odepření přepravy může dojít jen ze závažných důvodů. A ne z toho, když bych chtěl platit stokorunou.

V oněch smluvních přepravních podmínkách je zajímavý je i předchozí bod - č. 2, kde je uvedeno mimo jiné: "Jízdenky pro jednotlivou jízdu jsou vydávány v autobusech po zaplacení jízdného prostřednictvím elektronického odbavovacího zařízení u nástupních dveří autobusu. Při poruše tohoto zařízení cestující zaplatí jízdné řidiči a ten mu na požádání vydá jízdenku".

No vida. Takže žádnému řidiči jsem peníze dávat neměl, ale měl jsem využít elektronickho odbavovacího zařízení u nástupních dveří. Toť úryvek ze smluvních přepravních podmínek, které (dle údaje na konci odkazovaného souboru) nabyly účinnosti k 1. 10. 2012. Škoda, že "elektronická odbavovací zařízení" přestala v třebíčské MHD existovat již ke konci roku 2004...
 


Aktuální články

Reklama