Rekonstruovaná Koželužská ulice na fotkách z 2. 9. a 8. 9. 2016 aneb žádná uzavírka nebrání obsluze DDM a Starče městskou autobusovou dopravou

9. září 2016 v 0:00 |  Zajímavosti z provozu
V pátek 2. 9. a ve čtvrtek 8. 9. 2016 jsem v Borovině zdokumentoval nejen provoz autobusů na nevšedních místech (objízdné trasy), ale pořídil jsem i několik fotek rekonstruované Koželužské ulice.

Podle oficiálních stránek www.uzavirkytrebic.cz, zřizovaných Městským úřadem Třebíč, měla být část ulice před bývalou továrnou BOPO, jakož i část u konečné Za Rybníkem, zcela uzavřena od 29. 8. do 1. 9. (+ poté od 25. 9. do 29. 9.), zatímco po většinu září + po celý říjen měl být i v těchto rekonstruovaných úsecích zaveden tzv. kyvadlový provoz. Bohužel, ještě 2. 9. ve 14 h byla Koželužská ulice mezi křižovatkou s Okružní ulicí a výpadovkou z Třebíče uzavřena. Viz tato dvojice fotek.

Ovšem nejpozději do 8. září byl i tento úsek zprovozněn (v jednom jízdním pruhu, ovšem není pravdou, že by byl řízen "kyvadlově", tzn. žádné semafory zde nejsou!), viz tato série fotek, resp. jejich první část. Další dvě fotky jsou z prostoru před bývalou továrnou BOPO.

Z toho, co jsem viděl (a co je zároveň zdokumentováno na odkazovaných fotkách) + z výše zmíněného harmonogramu vyplývá jediné: žádná z rekonstrukcí nebrání tomu, aby byla (vybranými spoji dle platného jízdního řádu) obsluhována zastávka Dům dětí a mládeže. Protože žádná z relevantních ulic či jejich částí není a nebude uzavřena (O. K., u ostatních spojů linky č. 5 - jakož u všech spojů linek č. 1, 14 a 21 - je správné, že jezdí Fibichovou ulicí).

A s výjimkou dní od 29. 8. do 1. 9. (dle rozpisu; reálně do 2. 9. nebo některého z dní následujících, viz výše) a od 25. 9. do 29. 9. by (z hlediska průjezdnosti silnic) nic nebránlo ani jízdě spojů linky č. 14 do Starče. Protože žádná zákazová značka (se zákazem vjezdu autobusů či vozidel nad určitý počet tun) ve vyfrézovaných a "kyvadlově řízených" úsecích není.

Bohužel, realita je jiná - Dům dětí a mládeže i Stařeč jsou nepřetržitě na dobu dvou měsíců bez obsluhy MHD...
 


Aktuální články

Reklama