Chybné úvahy o údajné výhodnosti čtyřleté smlouvy města s dopravcem aneb "TO!" v opozici proti všemu a za každou cenu?

4. října 2016 v 0:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
Podivných okolností týkajících se "výběrového řízení" na dopravce MHD si všimlo i jedno z třebíčských opozičních uskupení, zvané zkráceně "TO!" (viz jejich facebookový profil, příspěvek z 23. 9. 2016). Bohužel, vyjádření předsedy tohoto spolku (v diskusi pod příspěvkem) ukazuje, že kdyby "výběrové řízení" probíhalo dle jeho představ, tak by to nedopadlo o nic lépe.

Jeden z občanů napsal k tomu příspěvku dotaz:
Kraj Vysočina chystá od roku 2017 nebo nejpozději od roku 2019 jednotný tarifní systém veřejné dopravy. Proč je tedy smlouva podepsaná na 8 let?

... načež předseda spolku odpověděl:
Protože si to vedení radnice prosadilo. My jsme navrhovali maximálně 4 roky, to je obvyklá doba, na kterou se podobné smlouvy uzavírají. (...)

Tak si to rozeberme:
- Byl by nesmysl, ohlížet se na (beztak odkládaný) "vysočinský IDS". I v Jihomoravském kraji se jednotlivé MHD zapojily do IDS v okamžiku, kdy smlouva toho kterého města s tamním dopravcem MHD byla "v běhu", a nikoliv na začátku. Ostatně, tvůrcem IDS je jiný subjekt (kraj) než objednatelé jednotlivých MHD (města).

- Předseda spolku nemá pravdu, když tvrdí, že podobné (tedy autobusové) smlouvy se běžně uzavírají na 4 roky. Např. standardem v linkové regionální dopravě v Jihomoravském kraji jsou právě osmileté kontrakty. Smlouva znojemského městského úřadu s dopravcem ZDS-Psota byla (v roce 2009) podepsána dokonce na 12 let.

- Při čtyřletém kontraktu by dopravci museli kalkulovat s rizikem, že po čtyřech letech (v další soutěži) neobhájí provozování MHD. Flotila cca 25 městských autobusů takovému dopravci bude ze dne na den k ničemu (a pravděpodobně se jich bude zbavovat složitě a jen postupně). V extrémním případě dopravce rozpočítá odpisy právě jen do čtyř let namísto ideálních osmi. A o to vyšší úhradu (v přepočtu za kilometr) pak bude požadovat od městského úřadu.

- Pouze čtyřletým kontraktem by byl zvýhodněn ten dopravce, který zajišťuje MHD ve větším počtu měst, do kterých by mohl v případě prohry v další (= té, která by se konala po čtyřech letech) soutěži umístit alespoň část z těch pětadvaceti "plonkových" autobusů. A takovým dopravcem je... Ano, ICOM Transport (jehož "dcery" zajišťují MHD v několika dalších městech, zatímco ZDS-Psota jezdí pouze na znojemské MHD; Tredos neprovozuje MHD v žádném městě)...

Na závěr dodám, že předsedovu vyjádření o "ideálně max. čtyřletém kontraktu" dal "palec nahoru" i stranický "odborník na dopravu" (= tento mladý "odborník" se v této věci zjevně ztotožňuje s postojem předsedy). Pro mě osobně je popisovaná věc dalším důkazem toho, že se tento spolek mnohdy staví do "opozice proti všemu (a za každou cenu)" - i proti věcem, které byly vymyšleny správně. Není divu, že jeho koaliční potenciál je minimální.
 


Aktuální články

Reklama