Listopad 2016

Předčasné ukončení jednosměrné uzavírky podjezdu pod nádražím (již k 24. 11.) a MAN ev. č. 32 v repasovaném podjezdu s nezměněnou průjezdnou výškou (3 metry)

30. listopadu 2016 v 1:00 Zajímavosti z provozu
Ve čtvrtek 24. 11. 2016 skončila jednosměrná uzavírka podjezdu pod vlakovým nádražím. Tím pádem skončilo i výlukové opatření na lince č. 1 (které platilo od 3. 9. a spočívalo v objízdné trase ulicemi Janouškovou, Svatopluka Čecha a Křížkovského). Naopak od 24. do 30. 11. byl úplně uzavřen přejezd v ulici Svatopluka Čecha.

Mimochodem, je zajímavé, že o předčasném ukončení tohoto výlukového opatření není uvedeno ani slovo na žádné z oficiálních stránek o třebíčské MHD (sice touto objížďkou nebyla dotčena obsluha žádné ze zastávek MHD, ale i tak by se slušelo tuto věc oznámit, tím více když o 3 měsíce dříve byla tato věc inzerována coby výlukové opatření).

Jak je patrné i z této fotky bílého MANu ev. č. 32 jedoucího podjezdem pod nádražím (ve směru jízdy "z centra"), tak průjezdná výška podjezdu zůstala i po rekonstrukci mostu přesně 3 metry. Připomínám to zejména osobám, které (ať již z neznalosti či vědomě/lživě) hlásají názor, že na třebíčské MHD by ve větším počtu měly jezdit autobusy s pohonem na CNG nebo elektrobusy.

Neboť výška těchto autobusů (vzhledem k umístění zásobníků na plyn, resp. elektrické výzbroje) bývá vyšší než 3 metry.

I v dosavadním stavu se vzájemně propojenými (a tím pádem efektivnějšími) oběhy se ukázalo, že již při pěti plynových (vyšších než 3 metry) autobusem nastává problém, kvůli kterému např. musely linky č. 10, 13 a 14 na jaře 2015 (po dobu 2,5 měsíce) nuceně jezdit výraznou oklikou přes Sportovní, Brněnskou a Cyrilometodějskou ulici. Zato nejkratší cestou přes Nádražní ulici jet nemohly - protože na jejich spojích jezdívají plynové autobusy...



Brožura "60 let MHD Třebíč" = nedostatečně ozdrojované dílo s chybějícími citacemi (= splňuje definici plagiátu)

24. listopadu 2016 v 0:00
Po více než dvou letech je načase prozradit věc, o které jsem zde dosud taktně mlčel.

Brožura "60 let MHD Třebíč" je dílo nedostatečně ozdrojované a mj. s chybějícími citacemi. Tímto splňuje definici plagiátu.

V seznamu použitých zdrojů (uveden na předposlední stránce "brožury") chybějí tři (!) internetové stránky:
- www.ikarusy.net (dvě fotky z těchto stránek se nacházejí na stránkách č. 38 a 39 oné brožury, konkrétně tato fotka a tato fotka).

- www.mhdspoje.cz (viz sekce "Galerie" v menu umístěném v levém okraji obrazovky), z těchto stránek bylo (ve všech případech neozdrojovaně) použito 6 z osmi dostupných fotek: tato fotka na straně č. 37, toto foto na stránce č. 46; hned na další stránce tato a tato fotka; na straně č. 49 pak tento obrázek a nakonec na straně 53 tato fotka.

- www.trolejbusyvpraze.net, z níž "autor" brožury neozdrojovaně použil dvě fotky, a to na stránkách č. 44 a 45 - jde o tuto fotku z Purkyňova náměstí a tuto fotku z mostu nad Rafaelovou ulicí.

Ona brožura také postrádá jakékoliv citace. Většina textu na straně č. 50 (a na začátku stránky následující) byla téměř doslovně přepsána z tohoto mého článku z července 2010. Aniž by na té stránce "autor" uvedl, odkud "skoroopsal" tento text.

V akademickém prostředí by s "autorem" takovéhoto nedostatečně ozdrojovaného díla zřejmě bylo zahájeno disciplinární řízení. Bohužel, v třebíčských reálicích je situace taková, že o této věci nevěděl ani "vedoucí" odboru dopravy Městského úřadu Třebíč (na jehož přání tato "publikace" vznikla).

A když jsem jej na tuto věc (včetně toho, že v oné brožuře se nachází řada faktických chyb a nepřesností) koncem září 2014 upozornil, tak pouze odvětil, že to "bere na vědomí". Očekával jsem tehdy, že následně bude (byť jen elektronicky) vydán dodatek, kterým budou obsažené chyby odstraněny a kde dojde k doplnění zdrojů a citací, ale nestalo se. Ticho po pěšině, všechno ututláno...

Karosa B952 ev. č. 29 na "jednodenní provizorní konečné" ve Fibichově ulici (fotky z 28. 9. 2016)

23. listopadu 2016 v 0:00 Aktualizace fotogalerie
Ve sváteční středu 28. 9. 2016 probíhala "výluka z výluky" - kvůli pokládce povrchu vozovky v Koželužské ulici okolo konečné zastávky Za Rybníkem, nemohly autobusy v uvedený den využívat ani náhradní zastávku "Za Rybníkem", umístěnou u pošty v Okružní ulici.

Zastávka "Za Rybníkem" byla v tento jediný den přesunuta až do Fibichovy ulice - do blízkosti provizorního semaforu řídícího kyvadlový provoz v této ulici. A okolo 17. hodiny jsem zde zdokumentoval Karosu B952 ev. č. 29 jedoucí na lince č. 5.



Karosa odbočující z "vedlejší" Fibichovy do "hlavní" Fibichovy ulice (po návratu od kruhového objezdu v ulici Tomáše Bati, kde se otočila)


Městský úřad podepsal smlouvu s dopravem ještě před vydáním předběžného opatření ÚOHS = i kdyby bylo zjištěno pochybení úřadu, smlouva je platná!

19. listopadu 2016 v 8:00 Postřehy z optimalizace MHD

Zásadní zprávou je, že i když Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal (došlo k tomu 3. 11. 2016) předběžné opatření, kterým zakazuje Městskému úřadu Třebíč podepsat smlouvu s dopravcem, tak reálně toto opatření nemá žádný význam, protože úřad podepsal kontrakt s dopravcem již o týden dříve. A předběžné opatření nemůže platit zpětně, tzv. retroaktivně.

Trestem pro městský úřad tak bude maximálně pokuta od ÚOHS. Aneb - k už tak předraženému kontraktu, ve kterém bude dopravci placeno z kapes daňových poplatníků cca 41,5 mil. Kč ročně (přesná částka závisí na výši tržeb), v takové situaci přibude ještě další výdaj z městské kasy - pokuta...

Z pozice občana - daňového poplatníka bych si vlastně měl přát, aby ÚOHS došel k závěru, že (dle jeho názoru) bylo (formálně) "vše v pořádku"...

Víkendová uzavírka podjezdu pod vlakovým nádražím = "spoje (které linky?) ve směru na Karlovo náměstí budou zastavovat na stanovišti č. 8 (které zastávky?)"

15. listopadu 2016 v 16:00 Mimořádnosti v provozu
O víkendu 19. a 20. 11. 2016 opět proběhne úplná uzavírka podjezdu pod vlakovým nádražím. Kurzívou přepisuji sdělení zveřejněného na stránkách www.doprava-trebic.cz v úterý 15. 11. 2016. Záměrně je uvádím v doslovné podobě, tzv. včetně chybějícího údaje o tom, spoje KTERÉ LINKY budou na onom stanovišti č. 8 zastavovat.

Je paradoxní, že o víkendech toto stanoviště bývá zcela bez obsluhy (co se týče MHD). Protože ani linka č. 4, ani linka č. 10, do "terminálu" v tomto směru jízdy o víkendu nezajíždějí. Přitom v případě linky č. 4 by v téměř všech případech šlo o "spoje navazující jako přípoj od vlaků", přičemž Městský úřad Třebíč vloni tvrdil, že do "terminálu" budou zajíždět všechny spoje linky č. 4 navazující na vlaky. Inu, lež má krátké nohy. Daleko neujde.

Záměrně toto sdělení uvádím i s chybějícím údajem ohledně toho, že tím "stanovištěm č. 8" je myšlen tzv. přestupní terminál, tedy zastávka "Železniční stanice". A ne třeba autobusové nádraží (jehož stanoviště č. 8 také bylo mnohokrát využíváno třebíčskou MHD, a to při různých krátkodobých uzavírkách Karlova náměstí).

Upozorňujeme, že od 19. 11. (7:00) do 20. 11. (19:00) bude znovu uzavřena část ulice Znojemská mezi Vaňkovým náměstím a ulicí Nádražní. Spoje ve směru na Karlovo náměstí budou zastavovat na stanovišti č. 8.

Od 15. 11. 2016 jezdí linka č. 4 opět Kubišovou ulicí (předčasné ukončení výlukového opatření)

14. listopadu 2016 v 14:00 Mimořádnosti v provozu
Přepis krátkého sdělení, které bylo 14. 11. 2016 zveřejněno na oficiálních stránkách www.doprava-trebic.cz:

Od prvních ranních spojů zítra (15.11) již bude průjezdná ulice Kubišova. Linka č. 4 bude navrácena zpět do své obvyklé trasy.

K ukončení uzavírky tak dochází s přibližně dvoutýdenním předstihem oproti původním předpokladům.


8letá smlouva města s dopravcem podepsána koncem října + podnět k Policii ČR a ÚOHS

13. listopadu 2016 v 0:00 Postřehy z optimalizace MHD
Článek vydaný 7. 11. 2016 na iDnes (obdobný článek byl již předtím vydán v tištěné MF Dnes). Stručné "vypíchnutí" toho nejdůležitějšího + stručný komentář:

- Podle tohoto článku, došlo k podpisu osmileté smlouvy města s dopravcem v pracovním týdnu mezi 24. a 27. říjnem.

- Podnět k vyšetřování okolností tohoto "výběrového řízení" dostala jak Policie ČR, tak i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. To je jen a jen dobře. Podezřelých okolností je tam víc než dost (viz další body).

- V článku je správně upozorněno na hlavní úskalí, a to pouze tříměsíční lhůtu mezi vyhlášením vítěze a začátkem platnosti, resp. účinnosti kontraktu.

- Z této pádné námitky se městský úřad (opětovně - stejně jako už začátkem října) snaží "vykroutit" tvrzením, že lhůta mezi vyhlášením výběrového řízení a podáním nabídek byla dlouhá dostatečně (což ovšem nikdo nerozporuje). "Jeden o koze, druhý o voze"...

- Za patnáct let, co to dělám, jsem se nesetkal s tím, aby se někdo v takto velkém tendru cítil diskriminován, měl o něj zájem a neozval se," ohradil se (advokát městského úřadu) Kruták v diskusi na zastupitelstvu. Všechno je jednou poprvé. Ani se dalším dopravcům nedivím, že námitky nepodali. Jen by se tím celé "výběrové řízení" protáhlo a již tak beznadějně krátká lhůta tří měsíců (na pořízení až 25 nových autobusů, na zajištění krytých stání atd.) by se tím dále zkrátila.

O to zajímavější bude sledovat, jak (ne)umí samotný městský úřad zajistit své povinnosti za dobu maximálně tří měsíců. Aby se neukázalo, že sám úřad není schopen ve stejné lhůtě zařídit ani daleko jednodušší věci. :-)

MAN ev. č. 21 a 32 v upraveném barevném schématu v prostoru čerstvě znovuotevřených zastávek na Komenského náměstí - fotky z 1. 11. 2016

10. listopadu 2016 v 0:00 Aktualizace fotogalerie
V úterý 1. 11. okolo 11. hodiny (tzn. teprve asi 5 hodin po znovuotevření po téměř tříměsícní uzavírce) jsem zdokumentoval provoz autobusů v zastávce Komenského náměstí a jejím okolí. Zastávky v obou směrech jsou nově vybaveny tzv. Kasselským obrubníkem a jejich délka byla upravena tak, aby se do nich bezproblémově vešly dva autobusy najednou.

Zde blíže popisuji nejzajímavější z fotek, které jsem tam v uvedenou dobu pořídil. Patři mezi ně i fotky dvou MANů v již pozměněném barevném schématu - bez modré barvy. Zjevně již u nich proběhla úprava dle požadavků pochybného "výběrového řízení".


(autobus je nadále bez evidenčního čísla na čele vozidla, tento stav přetrvává již od podzimu 2015)

MAN Lion´s City ev. č. 32 tamtéž (autobus již je v novém barevném schématu - bez modré barvy)

MAN Lion´s City ev. č. 32 v zastávce Komenského náměstí (ve směru jízdy z centra města, pohled zezadu)

MAN Lion´s City ev. č. 21 v zastávce Komenského náměstí (ve směru jízdy do centra města, pohled zepředu)

MAN Lion´s City ev. č. 21 před "dolní" křižovatkou (pohled zezadu; křižovatka zatím je bez světelné signalizace; tento stav zřejmě přetrvá do okamžiku zprovoznění nového Podklášterského mostu, který dle říjnových zpráv bude dokončen možná až koncem ledna 2017, zato podle zpráv zveřejněných počátkem listopadu bude přece jen dokončen v prosinci 2016...)

Dvoudveřová Setra (mj. bez vnějších i vnitřních displejů) na spojích MHD (+ fotky z 21. 10. 2016)

7. listopadu 2016 v 0:00 Zajímavosti z provozu
Již v polovině října jsem si na spojích MHD všiml dvoudveřové Setry (dopravce: TRADO BUS) s RZ 5J6 9550. Konkrétně 13. 10. jsem ji spatřil na "doplňkových" linách (mj. na lince č. 12). O týden později, 20. 10., jsem ji viděl jet na "páteřní" lince č. 4, a to i v odpolední špičce pracovního dne.

Až o den později, 21. 10., se mi povedlo tento autobus zdokumentovat na čtyři fotky, a to v okolí zastávek Modřínová, Atomhotel a A. Kratochvíla (jela na lince č. 4). Viz tato série fotek.

Jak je i z fotek patrné, tak nasazením tohoto autobusu se kvalita třebíčské MHD propadla ještě o něco níže. Vnější orientační údaje spočívají v prostém "papíru s číslem linky", umístěným za čelním sklem. Nikde není žádný údaj o cílové zastávce spoje, stejně tak na žádném z boků, ba ani na zádi vozidla, není uvedeno číslo linky. Ani uvnitř autobusu nejsou žádné informační displeje.

25. 10. ráno jsem tento autobus spatřil na spoji linky č. 10, kde alespoň měl údaj s číslem nejen na čele vozidla, ale i na pravém boku. I když, i to je zoufale nedostatečné.

Nasazení tohoto vozidla na pravidelné spoje MHD bylo vynuceno zřejmě dočasně nižším počtem disponibilních "kmenových" autobusů MHD, které postupně podstupovaly/podstupují (zřejmě v Jihlavě) úpravy požadované "výběrovým řízením". Což také znamená, že smlouva města s dopravcem již byla (opět v naprosté tichosti) podepsána...

MAN ev. č. 36 a 45 v Kubišově ulici krátce před zahájením uzavírky (27. 9. 2016) a Karosa B952 ev. č. 26 na již zrekonstruovaném úseku této ulice (1. 9. 2016)

3. listopadu 2016 v 0:00 Aktualizace fotogalerie
Dva dny před zahájením dvouměsíční uzavírky části Kubišovy ulice, zdokumentoval jsem v (následně uzavřeném) úseku dvojici autobusů MHD, shodou okolností jde o "dvojčata" - MANy Lion´s City ev. č. 36 a 45, které v Třebíči začaly shodně jezdit v prosinci 2013.



Tolik čtyři fotky dokumentující mj. panely zalité asfaltem, kterýžto povrch zde vydržel déle než 40 let. Zato na navazujícím úseku Kubišovy ulice (okolo zastávek) došlo k rekonstrukci vozovky již vloni v říjnu (zvláštní - tehdy to stihli během ani ne měsíční uzavírky, zatímco nyní je potřeba uzavírka dvouměsíční...). 1. 9. 2016 jsem v tomto zrekonstruovaném úseku zdokumentoval jednu z posledních dvou Karos: