Brožura "60 let MHD Třebíč" = nedostatečně ozdrojované dílo s chybějícími citacemi (= splňuje definici plagiátu)

24. listopadu 2016 v 0:00
Po více než dvou letech je načase prozradit věc, o které jsem zde dosud taktně mlčel.

Brožura "60 let MHD Třebíč" je dílo nedostatečně ozdrojované a mj. s chybějícími citacemi. Tímto splňuje definici plagiátu.

V seznamu použitých zdrojů (uveden na předposlední stránce "brožury") chybějí tři (!) internetové stránky:
- www.ikarusy.net (dvě fotky z těchto stránek se nacházejí na stránkách č. 38 a 39 oné brožury, konkrétně tato fotka a tato fotka).

- www.mhdspoje.cz (viz sekce "Galerie" v menu umístěném v levém okraji obrazovky), z těchto stránek bylo (ve všech případech neozdrojovaně) použito 6 z osmi dostupných fotek: tato fotka na straně č. 37, toto foto na stránce č. 46; hned na další stránce tato a tato fotka; na straně č. 49 pak tento obrázek a nakonec na straně 53 tato fotka.

- www.trolejbusyvpraze.net, z níž "autor" brožury neozdrojovaně použil dvě fotky, a to na stránkách č. 44 a 45 - jde o tuto fotku z Purkyňova náměstí a tuto fotku z mostu nad Rafaelovou ulicí.

Ona brožura také postrádá jakékoliv citace. Většina textu na straně č. 50 (a na začátku stránky následující) byla téměř doslovně přepsána z tohoto mého článku z července 2010. Aniž by na té stránce "autor" uvedl, odkud "skoroopsal" tento text.

V akademickém prostředí by s "autorem" takovéhoto nedostatečně ozdrojovaného díla zřejmě bylo zahájeno disciplinární řízení. Bohužel, v třebíčských reálicích je situace taková, že o této věci nevěděl ani "vedoucí" odboru dopravy Městského úřadu Třebíč (na jehož přání tato "publikace" vznikla).

A když jsem jej na tuto věc (včetně toho, že v oné brožuře se nachází řada faktických chyb a nepřesností) koncem září 2014 upozornil, tak pouze odvětil, že to "bere na vědomí". Očekával jsem tehdy, že následně bude (byť jen elektronicky) vydán dodatek, kterým budou obsažené chyby odstraněny a kde dojde k doplnění zdrojů a citací, ale nestalo se. Ticho po pěšině, všechno ututláno...
 


Aktuální články

Reklama