Prosinec 2016

Říjnový požár motoru u Citara ev. č. 39 a prosincové poškození Citara CNG ev. č. 25

31. prosince 2016 v 15:00 Zajímavosti z provozu
Předmluvou článku o pořízení nových autobusů pro MHD Třebíč (jehož zveřejnění předpokládám v prvních dnech roku 2017) budiž tento článek s informacemi, o kterých jsem zde dosud nepsal.

V první polovině října 2016 došlo k požáru motoru (!) u Mercedesu Citaro ev. č. 39 známého svým nevšedním vnějším polepením. Od té doby je autobus odstaven. Je možné, že k následnému nasazení dvoudveřové Setry (kterou jsem v třebíčských ulicích na spojích MHD poprvé zahlédl 13. 10. 2016) došlo právě kvůli vynucenému odstavení Citara ev. č. 39.

Pozn. informaci o tomto požáru motoru jsem se dozvěděl ze "Seznamu autobusů".

Počátkem prosince 2016 bylo odstaveno i plynové Citaro CNG ev. č. 25. V jedné dopravní diskusi bylo uvedeno (nemohu však zaručit, že jde o pravdivou informaci), že u vozidla došlo k poškození plynového zásobníku v podjezdu pod vlakovým nádražím (kam tento vůz nikdy nesměl jet, protože jeho výška přesahuje průjezdnou výšku podjezdu).

I "Seznam autobusů" uvádí (v okamžiku zveřejnění tohoto článku) u tohoto autobusu stav "v dílnách/v opravě".

Omezení provozu předprodejní kanceláře pro 30. 12. 2016; od 2. 1. 2017 již v nových prostorách na "Karlově náměstí 29/23"

28. prosince 2016 v 17:00 Mimořádnosti v provozu
Tisková zpráva Městského úřadu Třebíč, následně sdílená i na oficiálních FB profilech "Město Třebíč" a "Městská autobusová doprava Třebíč":

V pátek 30. prosince bude předprodej jízdenek na autobusovém nádraží otevřen pouze do 12:00 hodin, z důvodu stěhování kanceláře na Karlovo náměstí. Předprodej na Karlově náměstí 29/23 bude od pondělí 2. ledna 2017 v pracovní době.

Je přinejmenším zvláštní, že městský úřad ani neumí do této zprávy uvést, o který objekt (resp. jeho část) konkrétně jde. A ideálně přidat i fotku tohoto objektu. Namísto toho přidal "ilustrační fotku" v podobě autobusu MHD v barevné kombinaci, která se (v souladu s novým kontraktem městského úřadu s dopravcem) stala minulostí...

Zajímavá je i provozní doba kanceláře, která má po dobu tří z pěti pracovních dní vyloženě "dělnickou" pracovní dobu. Jen po dva dny v týdnu je její provozní doba spíše "kancelářského" charakteru...

Nezlepšené návaznosti mezi MHD a vlaky aneb Pseudoargumenty "vedoucího" ohledně posunu víkendových rozjezdů na Karlově náměstí

26. prosince 2016 v 1:00 Postřehy z optimalizace MHD
Kdo by čekal, že v jízdním řádu MHD platném od 1. 1. 2017 dochází ke zlepšení návazností mezi MHD a vlaky v tzv. přestupním terminálu, bude zklamán. Jedinou, sotva postřehnutelnou změnou je posunutí příjezdu víkendových spojů linky č. 4 do "terminálu" (stanoviště č. 9) ve 20. minutě namísto dosavadní 21. minuty.

V této souvislosti stojí za zmínku diskuse z konce října 2016, ke které došlo na oficiálním FB profilu "Město Třebíč". I v této diskusi (viz druhá část článku) se projevuje značná neschopnost a argumentační tendenčnost onoho "vedoucího", protože dává vybrat jen mezi rozjezdů na Karlově náměstí v X:15/X:45, resp. X:00/X:30 h.

Přitom víkendové návaznosti mezi MHD a vlaky by se zlepšily při jen mírnějším posunu rozjezdů, ideálně na cca X:10/X:42 h. Naopak posun na X:00/X:30 h by návaznosti nijak nezlepšil, např. přestupní doba "z vlaku na spoj MHD" by se tím např. u brněnského rychlíku prodloužila z 10 na 25 minut (!); tuto skutečnost ale "vedoucí" ve svém vyjádření nezmiňuje.

Rozestup 28/32 minut mezi rozjezdy je lepší než "30/30" mj. z toho hlediska, že linka č. 5 bude mít o 2 minuty více času na projetí trasy Karlovo náměstí - Hřbitov a zpět, totéž platí pro linku č. 4 v trase Karlovo náměstí - Poliklinika a zpět. A přestupní doba z linky č. 4 (v zast. "Železniční stanice") na rychlík do Brna by tímto prodloužila z dosavadních pouhých 3 minut na dostačujících 8 minut.

V opačném směru by se přestupní doba z rychlíku na autobus MHD (jedoucí ze zast. Bráfova) zkrátila z 10 minut na 7 minut, ale i tento čas je dostačující. A i kdyby nebyl (při zpoždění rychlíku vyšším než 5 minut)**, tak jde o riziko ve smyslu "nemohu na to 100%ně spoléhat, ale na 90 % to vyjde; pokud by to nevyšlo, půjdu pěšky/počkám půl hodiny na další spoj MHD".

Zatímco v opačném směru (při přestupu z MHD na vlak) je míra rizika neočekávatelná. Do poslední chvíle si nemohu být jist, zda spoj MHD během jízdy nezíská byť jen 2 - 3min. zpoždění; pokud se tak stane, budu na nádraží čekat 75 minut na další vlakový spoj (kterým navíc je "couravý", osobní vlak). Takže MHD vůbec nepoužiji (a pokud ano, tak musím každopádně jet o půl hodiny dříve).

** Nemluvě o tom, že VŠ-studenti se ze škol do Třebíče nevracejí o víkendu, ale v pracovní den, tzn. této skupiny lidí by se toto úskalí vůbec netýkalo.

Přepis nejdůležitějších vět v komunikaci (podotýkám, že jde o veřejně dostupnou komunikaci na oficiálním FB "Město Třebíč") VŠ-studentky s oním "vedoucím":

Jízdní řád platný od 1. 1. 2017 konečně zveřejněn (pouhých 9 dní před začátkem platnosti!)

23. prosince 2016 v 10:00 Změny jízdních řádů
Pouhých 9 dní (!) před začátkem platnosti nového jízdního řádu, tzn. před Novým rokem, byl 23. 12. 2016 v časně dopoledních hodinách zveřejněn na oficiálních stránkách www.doprava-trebic.cz nový jízdní řád MHD platný od 1. 1. 2017. Najdete jej (ve "výlukové" podobě, počítající s uzavírkou Podklášterského mostu) pod tímto odkazem.

Až od 23. 12. (tzn. cca 3 týdny po zahájení předprodeje předplatních jízdenek pro rok 2017) tedy dopravce přestává prodávat "zajíce v pytli" v podobě předplatného na službu, jejíž přesná podoba nebyla pro kupujícího v okamžiku nákupu známa (neboť jízdní řády nebyly v tu chvíli zveřejněny)...

Upozornění - dopravce opět není schopen nahrát do IDOSu údaje o večerním omezení provozu pro 24. a 31. 12.

22. prosince 2016 v 12:00 Mimořádnosti v provozu
Každoroční klasika - dopravce TRADO MAD nebyl ani v roce 2016 schopen nahrát do IDOSu jízdní řády v platné podobě, tzn. s poznámkou "nejede 24. a 31. 12." u večerních spojů (jedoucích po 18. hodině).

Takže pozor na IDOS - na 24. i 31. 12. vám je schopen vyhledat spojení MHD i ve večerních hodinách, ačkoliv autobusy MHD v tu dobu už nepojedou! Viz tato série fotek na "Rajčeti".

Vyhledání spojení linkou č. 4 pro 24. 12. Po 18. hodině jezdí každý spoj dokonce "dvojmo". :-) Ve skutečnosti po 18. hodině nepojede na Štědrý den (ani na Silvestra) žádný spoj...

U spojů jedoucích po 18. hodině by měla být poznámka "nejede 24./31. 12.". Měla by být, ale není. Dopravce uvádí klamné informace...

Ano, jízdní řády na zastávkách uvádějí příslušné omezení pro večerní spoje (ne)jedoucí 24. a 31. 12. Ale ani tady to není ideální - 31. prosinec v roce 2016 vycházel na sobotu. Ale poznámka "nejede 31. 12." je uvedena u jiných dvou sloupců - pracovní (školní) den a omezený provoz v školních prázdninách.

U prvního jmenovaného sloupce je ta poznámka z principu nesmyslná, protože 31. 12. nebylo, není a nebude školním dnem...


Dopravce již od počátku prosince prodává "zajíce v pytli" aneb Tvorba jízdních řádů na poslední chvíli

19. prosince 2016 v 0:00 Postřehy z optimalizace MHD
Tato tisková zpráva Městského úřadu Třebíč z 14. 12. 2016 pojednává o tarifních či jiných provoznch záležitostech, ale o nových jízdních řádech v ní není ani slovo.

Až po výslovném dotazu jedné z cestujících (na oficiální FB stránce "MAD Třebíč"), přišla 15. 12. "úřední odpověď": (...) na úpravě jízdních řádů, i těch výlukových v době uzavírky Podklášterského mostu, se nyní intenzivně pracuje.

Jinými slovy - pouhých 17 dní před začátkem platnosti nových jízdních řádů (ba ani 13 dní, protože do okamžiku zveřejnění tohoto článku nedošlo v této věci k žádné změně) a mj. téměř 3 měsíce od zveřejnění "vítěze" výběrového řízení, nevěděl městský úřad ani takovou základní věc, mezi které bezesporu patří konkrétní přesná podoba jízdních řádů (přinejmenším těch bezvýlukových)...

Velmi zajímavé jsou i výroky "vedoucího" představitele odboru dopravy a komunálních na oficiálním facebookovém profilu "Město Třebíč":

Vyjádření ze 14. 12. (reakce na příspěvek jednoho z občanů): Také doplňuji, že předprodej nových kupónů byl zahájen již začátkem prosince, takže každý návštěvník informační kanceláře na AN informace dostal. Vyjádření téže osoby z 15. 12. (reakce na jiný příspěvek jiného z občanů): Předprodej občanských kupónů běží zatím relativně dobře.

Jinými slovy - dopravce již od počátku prosince prodává "zajíce v pytli" - předplatné na službu, jejíž konkrétní rozsah (počet spojů) a podobu (časové polohy těchto spojů) nezná! Také je otázkou, proč tedy počátkem prosince městský úřad neinformoval o tom, že předplatné MHD na rok 2017 je (a to s upraveným tarifem) již v prodeji.

Nový tarif v MHD platný od 1. 1. 2017 aneb Čím se městský úřad nepochlubil

17. prosince 2016 v 18:00 Postřehy z optimalizace MHD
Městský úřad Třebíč zveřejnil 14. 12. 2016 na svých stránkách tuto zprávu o změně tarifu a dalších novinkách v MHD platných od 1. 1. 2017. Několik postřehů:

- Je zvláštní, že ve výčtu novinek vůbec není uvedeno, že vozový park nově bude kompletně nízkopodlažní.

- Taktéž chybí zmínka o zřejmém jednotném (bílo-červeném, bez modré barvy) "MHD nátěru" pro všechny autobusy.

- Ve výčtu změn není uvedeno ani slovo např. o "garanci neujíždění" přípojů na Karlově náměstí. Přitom odpovědný "vedoucí" v minulých letech opakovaně tvrdil, že autobusy si (např. dopoledne) ujíždějí (klidně i "před nosem") proto, že čekání není smluvně upraveno. Od 1. 1. 2017 ale platí nová smlouva, tak...

Naopak ve výčtu změn jsou uvedeny i záležitosti, ke kterým má dojít až v průběhu roku 2017:
- Během roku 2017 budou umístěny na vybraných zastávkách nové LED displeje, zobrazující aktuální zpoždění ... tedy něco, co (dle tehdejších vyjádření úřadu) bylo na Karlově + Komenského náměstí instalováno již v roce 2014 (úřad pak nikdy neuvedl, že/proč displeje nezobrazují aktuální zpoždění, byť tato věc byla slibována).

- Do poloviny roku 2017 si cestující budou moci dobít předplatné i elektronickou peněženku v automatu, na Karlově náměstí ... aneb podivná, dvojznačná konstrukce věty. Podle jednoho z možných výkladů to znamená, že "v první polovině roku 2017 to dobíjení v automatu možné bude, zatímco poté už to možné nebude"...


Stránky doprava-trebic.cz informují o prodloužení uzavírky Podklášterského mostu s 23denním zpožděním; info o (dávno skončené) uzavírce Komenského náměstí odstraněno s 43denním zpožděním (!)

14. prosince 2016 v 18:00 Mimořádnosti v provozu
Další ukázka neschopnosti Odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč:

Ačkoliv již 21. 11. 2016 byla oficiálně zveřejněna informace, že k dokončení mostu nedojde v avizovaném termínu (15. 12. 2016), ale až koncem dubna 2017, tak na oficiálních stránkách www.doprava-trebic.cz bylo příslušné info pozměněno až 14. 12. 2016, tedy s 23denním zpožděním!

Ještě horší je situace ohledně předčasného ukončení výlukového opatření na Komenského náměstí. Silnice vedoucí přes hlavní část náměstí byla zprovozněna již 1. 11. 2016, a to s 1,5měsíčním předstihem oproti původně plánovanému termínu. Ale až do 14. 12. 2016 "viselo" na stránkách www.doprava-trebic.cz nepravdivé/neaktuální info o tom, že do 15. prosince tedy běží výlukové opatření kvůli uzavírce Komenského náměstí...

Dokumentace popisované neschopnosti:
Info o uzavírce Podklášterského mostu (screen z 13. 12. 2016) - jako termín ukončení je stále uvedeno 15. 12. 2016!
Info o uzavírce Podklášterského mostu (screen z 14. 12. 2016) - termín ukončení (konečně) změněn až na konec dubna 2017

Info o uzavírce Komenského náměstí (screen z 13. 12. 2016) - o uzavírce, která skončila již 1. 11.!
Stejná stránka o den později - info o (dávno skončené) uzavírce Komenského náměstí konečně zmizelo

Kdo je za tuto chybu zodpověný? Referentka pro MHD (pro kterou je právě MHD jedinou kompetencí), "shodou okolností" pravděpodobně dcera stejnojmenné zastupitelky, která se (ta dcera) "shodou okolností" na svoji pracovní pozici dostala patrně bez výběrového řízení? Nebo je za to zodpovědný spíše "vedoucí" představitel celého odboru? Nebo oba dohromady???

Polepený Tedom C12G ev. č. 22 na lince č. 12 mezi Ptáčovem a autodružstvem (fotky z 13. 9. 2016)

14. prosince 2016 v 0:00 Aktualizace fotogalerie
Ve slunném, příjemně pozdně-letním úterý 13. 9. 2016 jsem pořídil čtyři fotky Tedomu C12G (polepeného ohyzdnou celovozovou reklamou) v místech, odkud jsem dosud žádné fotky autobusů neměl - z úseku mezi Ptáčovem a Horáckým autodružstvem. Níže uvádím odkazy na všechny čtyři fotky.

Spoj linky č. 12 při jízdě z Karlova náměstí do Ptáčova na návrší nad autodružstvem (13:10 h):

Spoj linky č. 12 při jízdě zpět z Ptáčova na Karlovo náměstí na tomtéž návrší (13:16 h):

Tragikomická chronologie (ne)výstavby nového Podklášterského mostu aneb prodloužení výlukových opatření

11. prosince 2016 v 0:00 Mimořádnosti v provozu
Tragikomická chronologie:
- 9. 5. 2016 došlo k uzavření starého Podklášterského mostu (17. 5. 2016 byl starý most zbourán). Jako termín dokončení (jakož i termín ukončení platnosti příslušných výlukových opatření v třebíčské MHD) byl uveden 15. prosinec 2016.

- Ale stavební práce záhy ustaly. Lidé se již ve druhé polovině června podivovali (mj. na FB profilu "Město Třebíč", spravovaného městským úřadem), že zde něco není v pořádku. Městský úřad to odbýval slovy "investorem je Krajský úřad, obraťte se na něj".

- Podobné mlčení/tutlání pokračovalo i v dalších měsících. Městský úřad byl nadále v pozici "mrtvého brouka" - "my nic nevíme". Krajský úřad ve svých opatrných mediálnch vyjádřeních hovořil o "zpoždění maximálně v řádu několika dnů", zaviněném nutností přepracovat projekt stavby.

- Zanedlouho byl krajským úřadem v médiích opatrně přiznán větší skluz prací, čímž ale neměl být ovlivněn prosincový termín dokončení - některé osoby najednou začaly tvrdit, že nebýt tohoto skluzu, byl by most uveden do zkušebního provozu již koncem října 2016 (zvláštní - výlukové opatření v MHD neuvádělo nic ve smyslu "na základě postupu stavebních prací může dojít k dřívějšímu ukončení uzavírky").

- Až cca 10. 10. 2016, krátce po krajských volbách (!), prozradil městský úřad, že již od července byl ÚDAJNĚ vázán mlčením, kteréžto mlčení mu nařídil krajský úřad coby investor stavby.

- O několik dní později vydal krajský úřad oficiální stanovisko, že výstavba nového mostu (která se naplno rozběhla právě až počátkem října 2016) má zpoždění, že termín 15. 12. 2016 zřejmě nebude dodržen a že reálnějším termínem dokončení je spíše konec ledna 2017.

- Ve druhé polovině listopadu krajský úřad vydal tiskovou zprávu, že dokončení mostu (a tím pádem i ukončení příslušných výlukových opatření v MHD) je předpokládáno až koncem dubna 2017 (tzn. říjnový odhad o lednovém zprovoznění byl zjevně nereálný)... Jako příčiny zpoždění výstavby byly "najednou" uvedeny i další jevy - údajná vyšší vlhkost podloží a kolize s plynovodem (?!)...

Prodloužení železniční výluky = 3 stanoviště v "terminálu" nadále pro náhradní autobusy + kličkování městského úřadu

7. prosince 2016 v 19:00 Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
Osmý prosinec 2016 měl být dle původních předpokladů dnem ukončení více než čtyřměsíční "revitalizační" výluky železniční trati mezi Náměští, Třebíčí a Krahulovem. Nestalo se tak. Výluka byla nakonec prodloužena o více než dva měsíce, s předpokládaným termínem ukončení až 17. 2. 2017 (!).

Až do uvedeného únorového dne tedy budou stanoviště č. 1, 2 a 3 v tzv. "Přestupním terminálu Třebíč" vyhrazena autobusům náhradní dopravy. Ano, nejen nástupiště č. 1 a 2, o kterých jsem psal již v tomto srpnovém článku, ale i nástupiště č. 3, které bylo pro náhradní dopravu vyhrazeno dodatečně (cca od začátku září).

Na celé "revitalizaci" si vydatně "přihřívá polívčičku" i "vedoucí" představitel třebíčského odboru dopravy. A podobně jako s Podklášterským mostem, tak i zde jsou patrné prvky "vyzdvihování přínosů a tutlání problémů".

Když jeden ze čtenářů již koncem října 2016 napsal komentář k (tehdy nově přidaným, aktuálním) fotkám z přestavby třebíčského nádraží, kde psal o tom, že do 8. 12. se stavba těžko dokončí, tak "vedoucí" představitel dodal, že zhotovitel stavby jistě nebude chtít platit penále za prodlení a že stavbu v platném termínu (který už tehdy byl "tajně" prodloužen na 22. 12. 2016) snad dokončí.

Když město o měsíc později zveřejnilo, že výluka skončí až (snad) v únoru 2017, tak onen vedoucí najednou přiznal, že již před začátkem stavby zaznívaly názory, že příslušná firma nebude schopna všechny práce provést do deklarovaného 8. prosince...

7. prosince onen "vedoucí" nechal zveřejnit tuto a šest dalších aktuálních fotek z "revitalizovaného" nádraží a jeho okolí. Je podivné, že některá místa jsou v sérii fotek zdokumentována duplicitně, zatímco (zdaleka ne dokončená) "díra pro podchod" v sérii fotek zcela chybí. Jako by se městský úřad nechtěl chlubit fotkami něčeho, co již 8. 12. 2016 mělo být dokončeno, ale realita je jiná...

Tři spoje "školní" linky č. 21 na fotkách z okolí ZŠ Bartuškova (16. 9. 2016) aneb O (ne)zobrazování "výlukové konečné" na displejích autobusů

4. prosince 2016 v 20:00 Aktualizace fotogalerie
V pátek 16. září 2016 ráno jsem zdokumentoval všechny tři spoje "školní" linky č. 21, a to v úseku, kterým žádné další autobusy třebíčské MHD nejezdí. Učinil jsem tak téměř přesně po čtyřech letech - předchozí dokumentaci autobusů MHD okolo ZŠ Bartušova jsem pořídil 10. 9. 2012, tzn. krátce po zahájení provozu linky č. 21, potažmo jízdy těchto tří spojů Bartuškovou ulicí.


(v pozadí je vidět budovu školy, která je - na rozdíl od na rozdíl od roku 2012 - již zateplena)


Jak je z fotek patrné, tak spoje linky č. 21 mají na displeji uvedenu konečnou zastávku Račerovická, resp. Týn. Ano, po dobu uzavírky Podklášterského mostu byla trasa linky č. 21 upravena tak, že konečné zastávky této linky byly jiné než obvykle. Ale pozor - zde jde o jeden z mála případů, kdy se i displeje autobusů "přizpůsobily" a zobrazovaly skutečný stav.

Na rozdíl od mnoha jiných případů - např. od června do září 2015 končila linka č. 10 jízdu na Václavském náměstí, ale displeje autobusů i tehdy ukazovaly konečnou zastávku Poliklinika. V září 2016 končila linka č. 14 jízdu již na sídlišti Za Rybníkem, přesto displeje (nejen na autobusech, ale i na tzv. inteligentních označnících) tvrdily, že konečnou zastávkou jednotlivých spojů této linky je Stařeč...

Další víkendová uzavírka podjezdu pod vlakovým nádražím (3. - 4. 12. 2016) = další výlukové opatření pro linku č. 1

2. prosince 2016 v 2:00 Mimořádnosti v provozu
Od soboty 3. 12. 2016 7:00 h do neděle 4. 12. 2016 20:00 h proběhne další úplná uzavírka podjezdu pod vlakovým nádražím.

Výlukové opatření pro linku č. 1 je stejné jako při předchozích uzavírkách tohoto podjezdu. Tedy ve směru jízdy z centra objízdná trasa ulicemi Janouškovou, Svatopluka Čecha a Křížkovského; ve směru jízdy do centra města objízdná trasa přes ulice Březinovu, Kosmákovu a Hrotovickou s tím, že (v tomto směru jízdy) v zastávce "Železniční stanice" autobus zastaví na stanovišti č. 8 namísto obvyklého stanoviště č. 9.

Tiskovou zprávu s tímto sdělením zveřejnil Městský úřad Třebíč na svých oficiálních stránkách 1. prosince dopoledne (či okolo poledne). Až večer téhož dne bylo téže sdělení uvedeno i na oficiálním facebookovém profilu "MAD Třebíč". Zato na "nejoficiálnějších" stránkách www.doprava-trebic.cz o této uzavírce nebyla (v okamžiku zveřejnění tohoto mého krátkého článku) žádná zmínka...

------------------------------------------------------------------

Doplnění článku provedené 3. 12. 2016: Oficiální stránky www.doprava-trebic.cz zveřejnily info o této uzavírce, resp. výlukovém opatření, až 2. 12. ve večerních hodinách. Tedy jen cca 12 hodin před začátkem platnosti tohoto opatření...