Prodloužení železniční výluky = 3 stanoviště v "terminálu" nadále pro náhradní autobusy + kličkování městského úřadu

7. prosince 2016 v 19:00 |  Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
Osmý prosinec 2016 měl být dle původních předpokladů dnem ukončení více než čtyřměsíční "revitalizační" výluky železniční trati mezi Náměští, Třebíčí a Krahulovem. Nestalo se tak. Výluka byla nakonec prodloužena o více než dva měsíce, s předpokládaným termínem ukončení až 17. 2. 2017 (!).

Až do uvedeného únorového dne tedy budou stanoviště č. 1, 2 a 3 v tzv. "Přestupním terminálu Třebíč" vyhrazena autobusům náhradní dopravy. Ano, nejen nástupiště č. 1 a 2, o kterých jsem psal již v tomto srpnovém článku, ale i nástupiště č. 3, které bylo pro náhradní dopravu vyhrazeno dodatečně (cca od začátku září).

Na celé "revitalizaci" si vydatně "přihřívá polívčičku" i "vedoucí" představitel třebíčského odboru dopravy. A podobně jako s Podklášterským mostem, tak i zde jsou patrné prvky "vyzdvihování přínosů a tutlání problémů".

Když jeden ze čtenářů již koncem října 2016 napsal komentář k (tehdy nově přidaným, aktuálním) fotkám z přestavby třebíčského nádraží, kde psal o tom, že do 8. 12. se stavba těžko dokončí, tak "vedoucí" představitel dodal, že zhotovitel stavby jistě nebude chtít platit penále za prodlení a že stavbu v platném termínu (který už tehdy byl "tajně" prodloužen na 22. 12. 2016) snad dokončí.

Když město o měsíc později zveřejnilo, že výluka skončí až (snad) v únoru 2017, tak onen vedoucí najednou přiznal, že již před začátkem stavby zaznívaly názory, že příslušná firma nebude schopna všechny práce provést do deklarovaného 8. prosince...

7. prosince onen "vedoucí" nechal zveřejnit tuto a šest dalších aktuálních fotek z "revitalizovaného" nádraží a jeho okolí. Je podivné, že některá místa jsou v sérii fotek zdokumentována duplicitně, zatímco (zdaleka ne dokončená) "díra pro podchod" v sérii fotek zcela chybí. Jako by se městský úřad nechtěl chlubit fotkami něčeho, co již 8. 12. 2016 mělo být dokončeno, ale realita je jiná...
 


Aktuální články

Reklama