Tragikomická chronologie (ne)výstavby nového Podklášterského mostu aneb prodloužení výlukových opatření

11. prosince 2016 v 0:00 |  Mimořádnosti v provozu
Tragikomická chronologie:
- 9. 5. 2016 došlo k uzavření starého Podklášterského mostu (17. 5. 2016 byl starý most zbourán). Jako termín dokončení (jakož i termín ukončení platnosti příslušných výlukových opatření v třebíčské MHD) byl uveden 15. prosinec 2016.

- Ale stavební práce záhy ustaly. Lidé se již ve druhé polovině června podivovali (mj. na FB profilu "Město Třebíč", spravovaného městským úřadem), že zde něco není v pořádku. Městský úřad to odbýval slovy "investorem je Krajský úřad, obraťte se na něj".

- Podobné mlčení/tutlání pokračovalo i v dalších měsících. Městský úřad byl nadále v pozici "mrtvého brouka" - "my nic nevíme". Krajský úřad ve svých opatrných mediálnch vyjádřeních hovořil o "zpoždění maximálně v řádu několika dnů", zaviněném nutností přepracovat projekt stavby.

- Zanedlouho byl krajským úřadem v médiích opatrně přiznán větší skluz prací, čímž ale neměl být ovlivněn prosincový termín dokončení - některé osoby najednou začaly tvrdit, že nebýt tohoto skluzu, byl by most uveden do zkušebního provozu již koncem října 2016 (zvláštní - výlukové opatření v MHD neuvádělo nic ve smyslu "na základě postupu stavebních prací může dojít k dřívějšímu ukončení uzavírky").

- Až cca 10. 10. 2016, krátce po krajských volbách (!), prozradil městský úřad, že již od července byl ÚDAJNĚ vázán mlčením, kteréžto mlčení mu nařídil krajský úřad coby investor stavby.

- O několik dní později vydal krajský úřad oficiální stanovisko, že výstavba nového mostu (která se naplno rozběhla právě až počátkem října 2016) má zpoždění, že termín 15. 12. 2016 zřejmě nebude dodržen a že reálnějším termínem dokončení je spíše konec ledna 2017.

- Ve druhé polovině listopadu krajský úřad vydal tiskovou zprávu, že dokončení mostu (a tím pádem i ukončení příslušných výlukových opatření v MHD) je předpokládáno až koncem dubna 2017 (tzn. říjnový odhad o lednovém zprovoznění byl zjevně nereálný)... Jako příčiny zpoždění výstavby byly "najednou" uvedeny i další jevy - údajná vyšší vlhkost podloží a kolize s plynovodem (?!)...
 


Aktuální články

Reklama