Únor 2017

Spoj linky č. 5 ujel spoji linky č. 1 v pátek 24. 2. 2017 v 17:15 h na Karlově náměstí "před nosem" aneb o pokračující neschopnosti městského úřadu zveřejnit/garantovat čekací doby

26. února 2017 v 18:00 Postřehy z optimalizace MHD
V pátek 24. 2. 2017 po 17. hodině jsem potřeboval jet od vlakového nádraží (jehož přestavba nebyla ani v tu chvíli hotova, byť do konce - nakonec 7měsíční - výluky zbývaly už jen pouhé 4 dny) na Nové Dvory. Časově nejvhodnějším spojem pro mě byl spoj linky č. 1 s pravidelným odjezdem ze zastávky "Železniční stanice" v 17:09 h.

Jenže - spoj nakonec měl cca 2minutové zpoždění (viz i čas vydání jízdenky je 17 h 10 min. 59 sek.). Na Karlově náměstí zastavil přesně v 17:15 h - ve chvíli, kdy se (včas jedoucí) spoj linky č. 5 jedoucí směrem na Nové Dvory začal rozjíždět. Nezabránil mu v tom ani můj pokyn směrem k řidiči spoje linky č. 1, ať dá vysílačkou pokyn k řidiči spoje linky č. 5, ať tento počká.

Nejen mně, ale i několika dalším lidem tedy tento přípoj ujel. Neobstojí zde ani dřívější výmluva typu "autobusy nečekají, protože mají ostré obraty na konečných" - protože tento spoj linky č. 5 má u Nového hřbitova 11minutovou pauzu. A pozor - pro jízdu k Novému hřbitovu jde o poslední spoj, který v rámci toho dne jede. Pro jízdu do horní části Nových Dvorů jede další spoj až za 15 minut.

Na druhou stranu, toto ujetí mě nijak nepřekvapilo. Samozřejmě jsem si všiml, že Městský úřad Třebíč nebyl schopen v zadávacích podmínkách loňského "výběrového řízení" na dopravce MHD uvést jakýkoliv požadavek na to, aby si autobusy na Karlově náměstí neujížděly před nosem. Ba ani na to, aby čekací doby (ať už jakkoliv dlouhé či případně žádné) byly jasně zveřejněny.

Projevy chování "vedoucího" představitele odboru dopravy městského úřadu vůči občanům (nejen) v posledních týdnech mi dávají vzpomenout na přísloví, "sliby - chyby" či "kázat vodu, pít víno". I když, přiléhavých přísloví existuje více - např. "Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu...".

Manipulativní "rozhovor" stránek "i-vysocina.cz" s mluvčí městského úřadu ohledně MHD (odkaz + můj komentář)

23. února 2017 v 0:00 Postřehy z optimalizace MHD

- Mluvčí se chlubí mj. tím, že bylo pořízeno 12 nových autobusů. Ovšem nepochlubila se, že dva z nich jsou miniaturní minibusy-dobytčáky. Také se nepochlubila tím, že v nových Conectech je velmi malý prostor pro kočárky/invalidní vozíky.

- Mluvčí tvrdí, že "jakmile se otevře Podklášterský most, tak se jízdní řády budou určitě předělávat". Tím se obratně vyhnula nepříjemné odpovědi, že počet spojů byl od 1. 1. 2017 (a to v byť bezvýlukovém stavu) oproti dřívějšímu stavu mírně zredukován (!).

- Sama "redaktorka" vkládá oné mluvčí do úst slova o "nové informační kanceláři". Přitom de facto nejde o věc novou (navíc nad rámec dosavadního stavu), nýbrž přemístěnou.

- Mluvčí asi neumí počítat, když hovoří zvýšení počtu předplatních "kupónů" (sic!) o 3000 z 3000 na 5000. Mimochodem, z otázky "redaktorky" na počet kupónů "v lednu 2016 vs. 2017" jasně vyplývá, že otázky a odpovědi byly předem "nacvičené", což není příliš profesionálně-novinářský přístup.

- I zde tvrdí mluvčí, že to vypadá, že "lidé ocenili novou kvalitu" (vyššími tržbami i vyšším počtem prodaných "kupónů"). Pominu-li ostatní okolnosti ohledně scestnosti tohoto uvažování (více informací - viz tento článek), tak v době pořízení "kupónů" (přelom let 2016 - 2017) onu "kvalitu" lidé ještě nepoznali na vlastní kůži. I v této věci do jisté míry "kupovali zajíce v pytli"...

Autobusy odstavené (nekryté stání!) v prostoru/blízkosti konečné zastávky Poliklinika na fotkách z 25. 1. 2017

19. února 2017 v 9:00 Aktualizace fotogalerie
Ve středu 25. ledna 2017 jsem v prostoru a blízkém okolí konečné zastávky Poliklinika pořídil několik fotek autobusů. K nejzajímavějším z nich přináším tento doprovodný článek.

Okolo 12:00 h: MAN Lion´s City ev. č. 38 na odstavné ploše ve Vltavínské ulici (u skladu/prodejny stavebnin). Autobus zde stojí odstaven po delší dobu.

Mercedes Conecto s RZ 5J7 4802 v prostoru konečné zastávky Poliklinika (rovněž okolo 12. hodiny). Za ním stojí odstaveny tři další autobusy. Přinejmenším část z nich zde je odstavena po delší dobu (tzn. ne jen na několik minut coby kratší pauza mezi spoji).

Ve 13:30 h: Mercedes Conecto s RZ 5J7 4804 jako první z řady čtyř autobusů, které v jednom okamžiku stojí v prostoru konečné zastávky. Opět: přinejmenším část vozidel zde stojí po dobu delší než několik minut, ale možná i po několik hodin.

Předtím, v 11:33 h, jsem pořídil (z jedoucího spoje linky č. 4) toto video dokumentující dva autobusy odstavené v Míčově ulici. Oba zde pravděpodobně stály po několik hodin.

Je podivné, že Městský úřad Třebíč na jednu stranu neoblomně požadoval tzv. krytá stání (načež představitelé úřadu opakovaně prohlašovali, že tento požadavek byl mj. kvůli tomu, "aby autobusy nebyly vymrzlé"). Na druhou stranu však "nevadí", že autobusy stojí po několik hodin na nekrytém místě, kde mohou vymrznout (pozn. toho dne byly teploty okolo nuly)...

Nemluvě o tom, že pokud by v tu chvíli sněžilo, tak dojde i k zasněžení autobusů takto odstavených pod širým nebem (další "argument" představitelů úřadu, proč požadovali ono tzv. kryté stání)...

Víkendové spoje linky č. 13 - jezdit přestaly k 31. 8. 2016, ale na "inteligentních" označnících/displejích byly zobrazovány i v září až prosinci 2016

16. února 2017 v 0:00 Zajímavosti z provozu
Od 9. 5. 2016 byly zavedeny dva páry víkendových spojů linky č. 13 (pozn. do té doby tato linka o víkendech nejezdívala). Již v době zavedení těchto spojů bylo uvedeno, že jezdit budou jen do 31. 8. 2016 (viz tehdejší jízdní řád linky č. 13). Na tom se nic nezměnilo; koncem srpna 2016 tyto spoje skutečně jezdit přestaly.

Avšak na "inteligentním" elektronickém označníku na Karlově náměstí byly (v tu dobu již nejedoucí) víkendové spoje této linky zobrazovány i v září, říjnu, listopadu, ba i prosinci 2016. Celé 4 měsíce tedy nebyl ani dopravce (TRADO MAD), ani objednatel (Městský úřad Třebíč) schopen zajistit, aby na displejích "inteligentních" označníků nebyly uváděny spoje, které již nejezdí...

Videosestřih z různých víkendových dní v září, říjnu a listopadu 2016 (datum pořízení jednotlivých záběrů je patrné z údajů na displejích) - oba dva víkendové spoje linky č. 13 s odjezdem z Karlova náměstí v 5:17 a 17:17 h jsou nadále zobrazovány (přestože od konce srpna 2016 již nejezdily).

Video ze soboty 17. 12. 2016 - víkendový spoj linky č. 13 je na "inteligentním" označníku/displeji stále zobrazován. V době, kdy uplynulo více než 3,5 měsíce od ukončení jeho provozu...

Tendenční srovnávání "tržeb za leden", údajné "ocenění kvalitní MHD" cestujícími a drobná úprava tarifu od 13. 2. 2017

12. února 2017 v 2:00 Postřehy z optimalizace MHD
Městský úřad Třebíč vydal v pátek 10. 2. 2017 zprávu "Lidé ocenili kvalitu, cestujících ve veřejné dopravě přibývá". Kurzívou přepisuji zajímavosti z této zprávy, následně přidávám svůj komentář.

Rada města reagovala na podnět občana a upravila tarif MAD. Od 13. února budou mít nárok na slevu i poživatelé invalidního důchodu pro invaliditu II. stupně...
Na to neuměli na městském úřadě přijít sami? Na to potřebovali "podnět od (jednoho?!) občana"?

Radnice také (...) kontroluje funkčnost nových technologií v autobusech. Dle průběžných kontrolních zpráv jsou určité nedostatky v hlášení jednotlivých zastávek...
Toto tvrzení je v rozporu s prosincovým prohlášením úřadu "Technologie v autobusech fungují".

Podle statistik a srovnání si předplatní kupóny na městskou autobusovou dopravu v lednu 2017 zakoupilo o 2405 cestujících více, než v lednu 2016 a to ve všech tarifních kategoriích.
Relevantní srovnání lze provést jen u "kupónů" (sic!) platných NA LEDEN (ať už byly zakoupeny v lednu či již v prosinci), nikoliv "zakoupených V LEDNU". Tak či tak je toto srovnání zavádějící, vzhledem k nově zavedenému "bezplatnému" předplatnému pro seniory nad 70 let.

Tržby z městské autobusové dopravy za leden 2017 jsou oproti lednu 2016 (...) zhruba o 80% vyšší
I zde je otázkou, co bylo porovnáváno. Např. jako lednovou tržbu z (vloni ještě neexistujícího) ročního předplatného nelze započítávat celou hodnotu předplatného, ale jen její 1/12. Nebo: cestující si v lednu 2017 dobil elektronickou peněženku za 500 Kč, ale projezdil jen 60 Kč. Lednová tržba činí 60, nikoliv 500 Kč. Vratná záloha 150 Kč za seniorskou jízdenku není tržbou v žádném případě.

Městu se tak potvrdila oprávněnost požadavku na kvalitní a dostupnou veřejnou dopravu.
V článku není žádná zmínka o tom, že vzrostl počet cestujících. Zmiňován je jen (údajný) nárůst tržeb, což není totéž. Souvislost (údajného) nárůstu tržeb s údajným "oceněním kvality" zde nebyla nijak doložena. Údaj o "dostupné veřejné dopravě" je vyloženě směšný, s ohledem na skutečnost, že počet spojů se od 1. 1. 2017 mírně snížil a část spojů je nově zajišťována "minibusy-dobytčáky".

TREDOS a náhradní doprava směly do "terminálu" jezdit mezi 22. a 6. h již od 5 - 7/2016. Zato "noční" MHD tam nesměla jezdit až do září 2016?!

8. února 2017 v 3:00 Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
Od 1. 10. 2015 (o 3 měsíce později, než bylo původně plánováno) začaly do "přestupního terminálu" zajíždět i vybrané spoje linek č. 4, 10 a 13. Souběžně však bylo oznámeno, že do odvolání tam nebudou zajíždět spoje jedoucí mezi 22. a 6. hodinou; z logiky věci vyplývá, že toto "noční" omezení bylo způsobeno hlukovými/hygienickými limity.

O to víc mě na jaře 2016 zaujalo, že od 9. 5. 2016 začal do hlavní části "terminálu" (prostor mezi kruhovým objezdem a křižovatkou u nemocnice) zajíždět i časně ranní (jedoucí krátce po 5. hodině) spoj linky Třebíč - Jihlava - Praha (dopravce: TREDOS), viz mj. toto moje video. Dálkový autobus tam mezi 22. a 6. hodinou zajíždět směl, zatímco MHD nikoliv?!

Od 29. 7. 2016 začalo mezi 22. a 6. hodinou do hlavní části "terminálu" zajíždět dalších cca 10 autobusů - vozidel náhradní dopravy (dlouhodobá výluka na železnici). Zajížděly tam i po půlnoci, ba i okolo 3:40 h. Ale MHD do těch samých míst pořád po 22. h a před 6. h jezdit nemohla?!

Až koncem srpna 2016 vydal městský úřad oznámení, že Od pondělí 12. září 2016 bude zastávka Železniční stanice plně obsluhována všemi denními a nočními spoji dle platného jízdního řádu. Hotovo, tečka. Bez jakýchkoliv bližších informací. Občané z tohoto textu zjevně nepochopili (a ani se jim nedivím), že se tato změna týká jen "nočních" spojů.

K oznámení o této změně na oficiálním FB profilu "MAD Třebíč" se žena - občanka Třebíče - zeptala Tak že, když pojedu 14.9. do Brna a odpoledne se vracet, tak mne MHD linka 4 doveze na nádraží a při příjezdu pojedou opět 4?, na což jí "vedoucí" odboru dopravy odpověděl Dobrý den, zkuste prosím specifikovat přesněji čas odjezdu a příjezdu, děkuji.

Žena poté odpověděla: V 9.24 odjezd do Brna a z Brna návrat 14.30 hod. děkuji ... a na tuto doplňující otázku už "vedoucí" neodpověděl. Přitom mohl ženu vyvést z omylu, pokud by dodal, že tato změna se týká jen spojů jedoucích mezi 22. a 6. hodinou. Leč, neučinil tak...

Dodatečné "pokoutní" úpravy výčtu spojů rušených k 1. 1. 2017 (na stránkách doprava-trebic.cz); ani po dvou úpravách není výčet kompletní!

4. února 2017 v 0:00 Postřehy z optimalizace MHD
V tomto článku pojednávajícím o rušení vybraných spojů MHD k 1. 1. 2017 (vydaném právě o půlnoci z 31. 12. 2016 na 1. 1. 2017) jsem zmínil, že výčet rušených/upravovaných spojů v podobě zveřejněné na stránkách www.doprava-trebic.cz (správce: Městský úřad Třebíč), není úplný.

Výčet upravovaných spojů ve verzi z 1. 1. 2017 obsahující několik chyb a nepřesností. Některých z nich si na městském úřadě v následujících dnech asi všimli, díky čemuž byl 4. 1. 2017 výčet rušených spojů "bohatší" o tyto údaje (které tam o 3 dny dříve nebyly uvedeny):

linka 1 (...) Některé brzké ranní a večerní spoje začnou/skončí již na zastávce Demlova.
linka 10 (...) Některé brzké ranní spoje začnou/skončí již na zastávce Václavské náměstí.
linka 14 (...) Poslední večerní pár spojů skončí/začne již na zastávce Demlova.

V následujících dnech či týdnech došlo k dalším úpravám onoho "rušícího výčtu", viz tento screen z 3. 2. 2017. Oproti stavu k 1. 1., resp. 4. 1. 2017, byl údaj o zrušeném spoji linky č. 10 Poliklinika (21:02) -> KN (21:15) [prac. dny] přesunut z (chybné) části "bezvýlukový provoz" do (správného) řádku patřícího změnám v dlouhodobém výlukovém jízdním řádu.

Nutno dodat, že ani po těchto (přinejmenším) dvou dodatečných a "pokoutních" úpravách není onen "Přehled úprav jízdního řádu od 1. 1. 2017" kompletní. Vypadá to, jako by ani sami na městském úřadě nevěděli, které spoje nakonec od 1. 1. 2017 zrušili a které zachovali...