Tendenční srovnávání "tržeb za leden", údajné "ocenění kvalitní MHD" cestujícími a drobná úprava tarifu od 13. 2. 2017

12. února 2017 v 2:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
Městský úřad Třebíč vydal v pátek 10. 2. 2017 zprávu "Lidé ocenili kvalitu, cestujících ve veřejné dopravě přibývá". Kurzívou přepisuji zajímavosti z této zprávy, následně přidávám svůj komentář.

Rada města reagovala na podnět občana a upravila tarif MAD. Od 13. února budou mít nárok na slevu i poživatelé invalidního důchodu pro invaliditu II. stupně...
Na to neuměli na městském úřadě přijít sami? Na to potřebovali "podnět od (jednoho?!) občana"?

Radnice také (...) kontroluje funkčnost nových technologií v autobusech. Dle průběžných kontrolních zpráv jsou určité nedostatky v hlášení jednotlivých zastávek...
Toto tvrzení je v rozporu s prosincovým prohlášením úřadu "Technologie v autobusech fungují".

Podle statistik a srovnání si předplatní kupóny na městskou autobusovou dopravu v lednu 2017 zakoupilo o 2405 cestujících více, než v lednu 2016 a to ve všech tarifních kategoriích.
Relevantní srovnání lze provést jen u "kupónů" (sic!) platných NA LEDEN (ať už byly zakoupeny v lednu či již v prosinci), nikoliv "zakoupených V LEDNU". Tak či tak je toto srovnání zavádějící, vzhledem k nově zavedenému "bezplatnému" předplatnému pro seniory nad 70 let.

Tržby z městské autobusové dopravy za leden 2017 jsou oproti lednu 2016 (...) zhruba o 80% vyšší
I zde je otázkou, co bylo porovnáváno. Např. jako lednovou tržbu z (vloni ještě neexistujícího) ročního předplatného nelze započítávat celou hodnotu předplatného, ale jen její 1/12. Nebo: cestující si v lednu 2017 dobil elektronickou peněženku za 500 Kč, ale projezdil jen 60 Kč. Lednová tržba činí 60, nikoliv 500 Kč. Vratná záloha 150 Kč za seniorskou jízdenku není tržbou v žádném případě.

Městu se tak potvrdila oprávněnost požadavku na kvalitní a dostupnou veřejnou dopravu.
V článku není žádná zmínka o tom, že vzrostl počet cestujících. Zmiňován je jen (údajný) nárůst tržeb, což není totéž. Souvislost (údajného) nárůstu tržeb s údajným "oceněním kvality" zde nebyla nijak doložena. Údaj o "dostupné veřejné dopravě" je vyloženě směšný, s ohledem na skutečnost, že počet spojů se od 1. 1. 2017 mírně snížil a část spojů je nově zajišťována "minibusy-dobytčáky".
 


Aktuální články

Reklama