Březen 2017

Boční okna v novém Conectu provizorně (a nebezpečně?) přilepená páskami, nefunkční terminál pro bankovní kartu v MANu ev. č. 32

29. března 2017 v 0:00 Zajímavosti z provozu
Městský úřad se v prvních týdnech roku 2017 chlubil tím, že cestující údajně ocenili kvalitu nových autobusů (Mercedes Conecto) a nových služeb jako např. USB či wi-fi (díky kteréžto "nové kvalitě" údajně narostly tržby o 80 % v meziročním srovnání).

Zajímavým projevem opaku, tedy nekvality, je stav, kdy v jednom z nových Conect jsou dvě boční okna připevněna k sousedním oknům (resp. lištám) lepicími páskami. Viz tato fotka z 22. 3. 2017...

Dost možná jde o jev snižující bezpečnost přepravy, neboť jde o okna, která mají sloužit jako únikový východ v případě nehody autobusu. Otázkou je, zda takový autobus vůbec smí být použit v provozu s cestujícími?!

O 4 dny později, v neděli 26. 3. 2017, jsem si v MANu ev. č. 32 všiml (bohužel však nebyla možnost toto zdokumentovat formou fotky), že terminál pro platbu bankovní kartou je omotán papírem s nápisem "mimo provoz". Dopravce v tomto případě nedodržel jednu z podmínek požadovanou městským úřadem ve "výběrovém řízení" - tedy podmínku umožnění platby bankovní kartou.

Pozn. Uvedené jevy platily vždy k uvedenému dni; nebudu dále sledovat, zda/kdy došlo k jejich odstranění. Navíc, tento výčet nefunkčních zařízení v autobusech nemusí být kompletní; nesledoval jsem provoz všech autobusů (tím spíše ne v jejich interiérech).

Městský úřad požadoval ve "výběrovém řízení" elektronické označníky na zast. Poklinika a Za Rybníkem; ve smlouvě však je pokoutně stanoven dvouletý odklad...

23. března 2017 v 22:00 Postřehy z optimalizace MHD
Jedním z požadavků uvedených v zadávacích podmínkách "výběrového řízení" na provozovatele třebíčské MHD pro roky 2017 - 2024 byla i povinnost dopravce instalovat elektronický označník mj. na zastávkách Poliklinika a Za Rybníkem (viz tento odkaz). Není tam uvedeno nic o tom, že by tento požadavek neměl být dodržen již od prvního dne účinnosti kontraktu, tzn. od 1. 1. 2017.

A hle - o necelý půlrok později podepsal Městský úřad Třebíč smlouvu s "vítězným" dopravcem TRADO MAD, ve které je mj. uvedeno, že na zastávkách Za Rybníkem a Poklinika mají být elektronické označníky zřízeny do dvou let od začátku účinnosti kontraktu (tzn. dopravce tam může tyto označníky instalovat klidně až koncem roku 2018), viz mj. tento odkaz.

Tato skutečnost je dalším z "kamínků do mozaiky", které mohly odradit další dopravce v podání nabídky na provozování třebíčské MHD. Protože dle podmínek "výběrového řízení" by během rekordně krátké doby museli mj. instalovat elektronické označníky na několik zastávek (+ krom toho pořídit flotilu nových autobusů, instalovat do nich USB a wi-fi, zařídit pro ně tzv. krytá stání atd.).

Nakonec si ale "vítězný" dopravce zjevně pokoutně vymohl dvouletý (!) odklad... Takže označník na zastávce Poliklinika nadále zůstává původní, "neelektronický", viz mj. tato fotka z 25. 1. 2017...

Nepřístupná infotabule v "terminálu" po celou dobu 7měsíční výluky - časosběrné fotky z 8/2016 - 2/2017

18. března 2017 v 23:00 Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
Výluka železniční trati přes Třebíč se konala od 29. 7. 2016 do (po třech posunech termínu) 28. 2. 2017. Za celých 7 měsíců nebyl schopen Městský úřad Třebíč coby provozovatel tzv. "přestupního terminálu" zajistit přístupnost informační tabule s rozpisem stanovišť a informací o třebíčské MHD.

Tabule se stala nepřístupnou již počátkem srpna 2016, tzn. v prvních dnech přestavby nádraží. Opětovně přístupnou se stala až v první polovině března 2017 (paradoxně až několik dní po ukončení výluky). Za celou dobu nedošlo ani k přemístění této tabule na místo nedotčené stavební uzavírkou či alespoň instalaci jiné, provizorní tabule s obdobnými informacemi.

Připomínám, že přes toto místo pravidelně procházel "vedoucí" představitel odboru dopravy Městského úřadu Třebíč, a to jak v rámci svého pravidelného dojíždění (nebydlí totiž v Třebíči, jejíž dopravu má na starosti, ale bydlí v Náměšti nad Oslavou!), tak i v rámci "kontrolních dní" coby představitel úřadu zainterestovaného na "revitalizaci" tratě....

Odkaz na některé z časosběrné série fotek, které jsem vložil na "Rajče":
Je zjevné, že "díra pro podchod" rostla jen velmi zvolna. Již z říjnové či listopadové fotky je patrné, že do (původně slibovaného) 8. 12. 2016 nebude podchod dokončen.

13. 1. 2017 - tedy 5 týdnů po původním termínu konce výluky. Vstup do podchodu zdaleka není dokončen. Stejně tak jeho okolí. A infotabule nadále nepřístupná..​.

10. 2. 2017 - okolí podchodu nadále rozbagrované.​ V době, kdy tudy už měly 2 měsíce jezdit vlaky... Infotabule stále nepřístupná..​.

28. 2. 2017 ráno - pouhých 14 hodin před příjezdem prvního vlaku po ukončení výluky. Ani v tento den nebylo možné se k infotabuli "legálně" dostat. Pracovníci nestihli dokončit potřebné práce, i když na to měli o téměř 3 měsíce oproti původnímu předpokladu...

Nyní již vyřazený TEDOM ev. č. 55 a Citaro ev. č. 42 na novém kruhovém miniobjezdu v Hrotovické ulici (fotky z 27. 9. 2016)

15. března 2017 v 0:00 Aktualizace fotogalerie
Koncem srpna 2016 byl na křižovatce "nové" Hrotovické ulice s Kosmákovou ulicí vybudován (a to doslova "přes víkend") malý "provizorní" kruhový objezd. Dle vyjádření osoby, která vede (?!) Odbor dopravy a komuálních služeb Městského úřadu Třebíč, bylo toto řešení z jejich strany "protlačeno silou" u vlastníka komunikace (Kraj Vysočina).

Z různých pozic účastníka silničního provozu považuji tento kruhový objezd za nevhodný, mj. kvůli velmi malému poloměru, kdy pro velká vozidla (včetně autobusů) je nejjenodušší projet (při jízdě po Hrotovické ulici) objezd přímým směrem, bez "kroucení volantem do vyznačeného oblouku" (viz i toto video pořízení v lednu 2017 z interiéru autobusu MHD.

Při vjíždění z Kosmákovy ulice na objezd je pro změnu problematické, že do poslední chvíle není, zřejmé, zda auto přijíždějící od ramp nadjezdu pojede dále nahoru po Hrotovické ulici či zda odbočí do Kosmákovy ulice.

Protože znamení o změně směru jízdy má řidič dávat až ve chvíli, kdy z kruhového objezdu odbočuje pryč. Co na tom, že k tomuto opuštění takto malého kruhového objezdu dochází jen "pár metrů poté", co auto na kruhový objezd vjelo...

V úterý 27. 9. 2016 jsem na (tehdy teprve měsíc starém) kruhovém objezdu zdokumentoval dva autobusy, jejichž nasazení v třebíčské MHD se tehdy již krátilo (oba byly koncem roku 2016 vyřazeny z provozu):


Hrubé chování řidiče linky č. 5 (= dopravce porušil požadavek z výběrového řízení!) vůči cestujícímu, který se snažil pomoci ženě nastupující do autobusu (Karlovo náměstí 10. 3. 2017, 16:45 h)

10. března 2017 v 23:00 Zajímavosti z provozu
V pátek 10. 3. 2017 v 16:45 h jsem se při nástupu do spoje linky č. 5 (směr jízdy: Týn) na Karlově náměstí stal nechtěným účastníkem sitauce, kdy dopravce TRADO MAD porušil jeden z bodů stanovených městským úřadem v zadávacích podmínkách "výběrového řízení".

Do tohoto spoje nastupovalo mnoho lidí, mezi nimi i seniorka, která přiložila svoji "kartičku" ke strojku na jízdenky. Nenastala však žádná odezva (žádné "pípnutí"). Řidič této ženě (správně) řekl, že (ona) zřejmě nemá "nabité" časové předplatné. A zkusil jinou věc - vydat jízdenku za 5 Kč s odečtem z elektronické peněženky. Povedlo se - ženě kartiku vrátil, jízdenka vyjela ze strojku.

Potud v naprostém pořádku. Zmatená žena však začala hledat v peněžence 5 korun v chybném domnění, že tuto jízdenku musí zaplatit. Řidič jí říkal, ať si jízdenku vezme a ať již jde dále. Žena nechápala. V tu chvíli jí zkusil situaci lépe vysvětlit muž stojící v "nástupní řadě" o něco dále. Vysvětlil jí, že jízdenka byla zaplacena z (předem nabité) karty - elektronické peněženky. Až poté žena pokývala hlavou a postoupila dále do vozu.

Muž, který ženě pomohl vysvětlit situaci, však vzápětí byl řidičem "odpálkován", když mu řidič řekl "No jo, zase chytrej jako rádio!". Tímto vyjádřením dopravce porušil 1. odstavec bodu č. 5.3 přílohy č. 4 ("Technické a provozní požadavky"), která zní, cituji:

Pracovníci dopravce se musí k cestujícím chovat slušně, vstřícně a citlivě a nesmějí být na cestující hrubí. Urážení ostatních účastníků silničního provozu řidičem je neakceptovatelné.

Situace je o to nepatřičnější vzhledem k tomu, že řidič vyjádřil vůči osobě, která se v dané chvíli zjevně snažila pomoci dobré věci (mj. tomu, aby další cestující již mohli do vozidla nastoupit a - již tak zpožděný - spoj mohl ze zastávky odjet)...Protiřečící si argumentace "odboru dopravy" v článku z únorového Třebíčského zpravodaje - odkaz a komentář

6. března 2017 v 18:00 Postřehy z optimalizace MHD
V únorovém "Třebíčském zpravodaji" vydal Městský úřad Třebíč mj. zprávu "Nová MAD se osvědčila: Cestujících přibývá". Pod zprávou je podepsán "Odbor dopravy a komunálních služeb" a rukopis "vedoucího" představitele tohoto odboru je v té zprávě jasně patrný, viz:

- Nesmyslné slovo "potencionální" (namísto správného "potenciální") - tato "vedoucí" osoba tento chybný slovní tvar používá dlouhodobě.

- Zamlčování toho, co se autorovi nehodí, naopak zveličování toho, co může být v jeho prospěch. Skutečnost, kterou ÚOHS uznal pouze coby POLEHČUJÍCÍ (= to, že další dopravci nevznesli oficiální námitky proti parametrům "výběrového řízení"), je v článku vyzdvihována jako zásadní.

- Používání argumentů "tak, jak se zrovna hodí". Když oponenti o několik týdnů dříve zdůrazňovali, že MHD v Táboře, Znojmě atd. je (v přepočtu na km) provozně levnější než v Třebíči, tvrdil tento "vedoucí", že Třebíč je specifická uspořádáním ulic či "ostrostí přepravní špičky". A hle - najednou ten samý odbor srovnává (bez bližších znalostí) Českou Lípu, jejíž MHD také svá speficika...

- Tvrzení "Město nepožadovalo, aby dopravci budovali krytá stání před podpisem smlouvy" - ÚOHS ve svém zdůvodnění tvrdí pravý opak. Ale tato skutečnost se ale městskému úřadu "nehodí do krámu". Ale O. K., takže až po podpisu, takže nutnost vybudovat krytá stání během dvou chladných měsíců (listopad + prosinec).

- "Nikdo z dopravců si nestěžoval" - Přitom kdyby vznesli námitku, tak by se dále posunul termín "otevírání obálek", čímž by se ještě více zkrátil už tak beznadějně krátký čas (dva měsíce - viz předchozí bod) na to, aby pořídili nové autobusy, zařídili krytá stání atd.

- "Lidé ocenili kvalitu" - to nemá městský úřad nijak doložené, více viz tento článek
.

Autobusy MHD omezované pracovními stroji u vlakového nádraží (27. 2. 2017) aneb manipulace "vedoucího" představitele s příčinami téměř 3měsíčního prodloužení železniční výluky

2. března 2017 v 21:00 Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
Výluka železniční tratě Náměšť nad Oslavou - Třebíč - Krahulov (která měla vliv i na provoz tzv. přestupního terminálu - tři jeho stanoviště byla vyhrazena náhradní autobusové dopravě za vlaky) začala 29. 7. 2016. Dle původních plánů měla skončit 8. 12. 2016, poté byl termín postupně třikrát posunu až na "definitivní" datum 28. 2. 2017.

Tragikomickou roli v této věci hraje i "vedoucí" představitel třebíčského odboru dopravy, viz tento "rozhovor" z konce roku 2016. Prodloužení výluky o téměř 3 měsíce (o 62 % oproti plánu) tato osoba označila za "drobné zdržení". A hlavně - tato osoba tvrdí, že zdržení vzniklo kvůli "sanaci skály u Vladislavy" (sic!) a nutnosti zprovoznit nové zabezpečovací zařízení.

Tato osoba očividně lže, protože vážné zdržení vzniklo i přímo na třebíčském nádraží, kde pracovníci nebyli schopni dokončit vše potřebné ani do onoho 28. 2. 2017, viz toto video z 1. 3. 2017, ve kterém je (kromě nového Conecta a jednoho z MANů) zdokumentován nedodlážděný prostor u vchodu do podchodu, jakož i nefunkční výtahy ústící do nového podchodu.

O pouhé 2 dny dříve, 27. 2. 2017, překážel pracovní vůz v silnici natolik, že tento spoj linky č. 4 nemohl zastavit u chodníku, ale zastavil metr od něj (uprostřed vozovky). Při odjezdu ze zastávky musel pomalu a opatrně přejet přes středový práh. K menšímu zádrhelu došlo již téhož dne ráno (bagr překážející v jízdním pruhu).

Přitom kdyby tvrzení onoho "vedoucího" bylo pravdivé, tak na třebíčském nádraží by přece bylo od prosince 2016 vše hotové - čekalo by se jen na vyřešení problému u Vladislavi a vyřešení údajného problému se zabezpečovacím zařízením...