Hrubé chování řidiče linky č. 5 (= dopravce porušil požadavek z výběrového řízení!) vůči cestujícímu, který se snažil pomoci ženě nastupující do autobusu (Karlovo náměstí 10. 3. 2017, 16:45 h)

10. března 2017 v 23:00 |  Zajímavosti z provozu
V pátek 10. 3. 2017 v 16:45 h jsem se při nástupu do spoje linky č. 5 (směr jízdy: Týn) na Karlově náměstí stal nechtěným účastníkem sitauce, kdy dopravce TRADO MAD porušil jeden z bodů stanovených městským úřadem v zadávacích podmínkách "výběrového řízení".

Do tohoto spoje nastupovalo mnoho lidí, mezi nimi i seniorka, která přiložila svoji "kartičku" ke strojku na jízdenky. Nenastala však žádná odezva (žádné "pípnutí"). Řidič této ženě (správně) řekl, že (ona) zřejmě nemá "nabité" časové předplatné. A zkusil jinou věc - vydat jízdenku za 5 Kč s odečtem z elektronické peněženky. Povedlo se - ženě kartiku vrátil, jízdenka vyjela ze strojku.

Potud v naprostém pořádku. Zmatená žena však začala hledat v peněžence 5 korun v chybném domnění, že tuto jízdenku musí zaplatit. Řidič jí říkal, ať si jízdenku vezme a ať již jde dále. Žena nechápala. V tu chvíli jí zkusil situaci lépe vysvětlit muž stojící v "nástupní řadě" o něco dále. Vysvětlil jí, že jízdenka byla zaplacena z (předem nabité) karty - elektronické peněženky. Až poté žena pokývala hlavou a postoupila dále do vozu.

Muž, který ženě pomohl vysvětlit situaci, však vzápětí byl řidičem "odpálkován", když mu řidič řekl "No jo, zase chytrej jako rádio!". Tímto vyjádřením dopravce porušil 1. odstavec bodu č. 5.3 přílohy č. 4 ("Technické a provozní požadavky"), která zní, cituji:

Pracovníci dopravce se musí k cestujícím chovat slušně, vstřícně a citlivě a nesmějí být na cestující hrubí. Urážení ostatních účastníků silničního provozu řidičem je neakceptovatelné.

Situace je o to nepatřičnější vzhledem k tomu, že řidič vyjádřil vůči osobě, která se v dané chvíli zjevně snažila pomoci dobré věci (mj. tomu, aby další cestující již mohli do vozidla nastoupit a - již tak zpožděný - spoj mohl ze zastávky odjet)...


 


Aktuální články

Reklama