Protiřečící si argumentace "odboru dopravy" v článku z únorového Třebíčského zpravodaje - odkaz a komentář

6. března 2017 v 18:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
V únorovém "Třebíčském zpravodaji" vydal Městský úřad Třebíč mj. zprávu "Nová MAD se osvědčila: Cestujících přibývá". Pod zprávou je podepsán "Odbor dopravy a komunálních služeb" a rukopis "vedoucího" představitele tohoto odboru je v té zprávě jasně patrný, viz:

- Nesmyslné slovo "potencionální" (namísto správného "potenciální") - tato "vedoucí" osoba tento chybný slovní tvar používá dlouhodobě.

- Zamlčování toho, co se autorovi nehodí, naopak zveličování toho, co může být v jeho prospěch. Skutečnost, kterou ÚOHS uznal pouze coby POLEHČUJÍCÍ (= to, že další dopravci nevznesli oficiální námitky proti parametrům "výběrového řízení"), je v článku vyzdvihována jako zásadní.

- Používání argumentů "tak, jak se zrovna hodí". Když oponenti o několik týdnů dříve zdůrazňovali, že MHD v Táboře, Znojmě atd. je (v přepočtu na km) provozně levnější než v Třebíči, tvrdil tento "vedoucí", že Třebíč je specifická uspořádáním ulic či "ostrostí přepravní špičky". A hle - najednou ten samý odbor srovnává (bez bližších znalostí) Českou Lípu, jejíž MHD také svá speficika...

- Tvrzení "Město nepožadovalo, aby dopravci budovali krytá stání před podpisem smlouvy" - ÚOHS ve svém zdůvodnění tvrdí pravý opak. Ale tato skutečnost se ale městskému úřadu "nehodí do krámu". Ale O. K., takže až po podpisu, takže nutnost vybudovat krytá stání během dvou chladných měsíců (listopad + prosinec).

- "Nikdo z dopravců si nestěžoval" - Přitom kdyby vznesli námitku, tak by se dále posunul termín "otevírání obálek", čímž by se ještě více zkrátil už tak beznadějně krátký čas (dva měsíce - viz předchozí bod) na to, aby pořídili nové autobusy, zařídili krytá stání atd.

- "Lidé ocenili kvalitu" - to nemá městský úřad nijak doložené, více viz tento článek
.
 


Aktuální články

Reklama