Duben 2017

Výlukové jízdní řády linek č. 14 a 21 a zřízení "výlukové" linky 14X (platí až do 31. 10. 2017!)

30. dubna 2017 v 7:00 Mimořádnosti v provozu
Na tomto místě mohu doplnit svůj předchozí článek o výlukových opatřeních v Borovině. Opatření vydaná 26. 4. na oficiálních stránkách www.doprava-trebic.cz byla zakončena dovětkem, že Od 2. května přibližně do konce října 2017 dojde ke změně jízdního řádu linek č. 14 a 21, o které ještě budeme informovat.

Na oficiálním FB profilu se výlukové jízdní řády (s platností od 2. 5. do 31. 10. 2017) linek č. 14 a 21 objevily již ve čtvrtek (27. 4.) odpoledne (viz tento odkaz). Zato na oněch "nejoficiálnějších" stránkách doprava-trebic.cz se výlukové jízdní řády neobjevily ani po třech dnech (v okamžiku zveřejnění tohoto mého článku).

V předchozím svém článku jsem uváděl, že informace o výlukových opatřeních si navzájem protiřečí. Nyní už je jasné, že zastávka Sucheniova (ve směru jízdy do centra města) bude i od 2. 5. do 7. 5. některými spoji MHD obsluhována - a to spoji "výlukové" linky označené "14X".

Zřízení této linky (na dobu 6 měsíců - po dobu uzavírky Seifertovy ulice) považuji za zajímavé řešení, nicméně je škoda, že tato linku nebude zastavovat v Pražské ulici (u "benzínové čerpací stanice") na zastávce regionálních autobusů. Cestující jedoucí z Poušova do Boroviny takto budou muset dojet až na zastávku Sucheniova...

---------------------------------------------------
Poznámka pod čarou: k vložení výlukových jízdních řádů na stránky doprava-trebic.cz došlo během 30. 4. 2017 - tzn. méně něž 48 hodin před začátkem platnosti výlukového opatření...

Uzavírka křižovatky Seifertovy a Revoluční ul. = výlukové opatření v MHD (s protichůdnými a dodatečně doplňovanými informacemi)

26. dubna 2017 v 23:00 Mimořádnosti v provozu
V úterý 25. dubna zveřejnil Městský úřad Třebíč na svých stránkách info o uzavírce křižovatky Seifertovy ulice s Revoluční ulicí, včetně výlukového oznámení týkajícího se opatření v MHD, viz tento odkaz. Následující den ráno jsem si stejných výlukových oznámení všiml i v autobusech i na některých zastávkách.

V oznámeních je uveden mj. text "více informací: www.doprava-trebic.cz", přitom uvedené stránky zveřejnily info o této uzavírce/výlukovém opatření až 26. 4. večer, navíc v poněkud odlišné verzi než jaká visí v autobusech/na zastávkách.

Verze na zastávkách hovoří o tom, že zastávka Sucheniova ve směru do centra nebude obsluhována linkami č. 14 a 21; níže citovaná verze z doprava-trebic tvrdí něco jiného. Navíc, v tuto chvíli jde o neúplné výlukové opatření - viz poslední odstavec (tzn. vývěsky na zastávkách odkazují na opatření, které v okamžiku jejich vyvěšení ani nebylo vytvořeno...):

Z důvodu rekonstrukce dvojkřižovatky ulic Seifertova, Řípovská a Revoluční bude vyloučen provoz autobusů MAD. Od 2. května 7:00 do 7. května 2017 20:00, linky č. 1, 5, 14 a 21

Ve směru Za Rybníkem bude zrušena zastávka Revoluční. Autobusy pojedou celou ulicí Spojenců.

Ve směru Karlovo náměstí budou zrušeny zastávky Revoluční, U Kapličky, ZŠ Bartuškova a Sucheniova (bez spojů linek 14 a 21 do Poušova) bez náhrady. Autobusy pojedou Libušiným údolím (ulicemi Koželužská a Dr. Ant. Hobzy).

Od 2. května přibližně do konce října 2017 dojde ke změně jízdního řádu linek č. 14 a 21, o které ještě budeme informovat.

Uzavírka Znojemské ulice skončila již 21. 4. navečer = v sobotu 22. 4. již linka č. 14 jezdila ke Stop Shopu (věc zamlčená oficiálními stránkami o MHD)

26. dubna 2017 v 0:00 Mimořádnosti v provozu
Uzavírka Znojemské ulice (mezi křižovatkou se Spojovací ulicí a kruhovým objezdem) byla naplánována (a spolu s ní i výlukové opatření v MHD, spočívající v neobsluhování zastávky Stop Shop) na období od 18. 4. do 22. 4. 2017 (viz mj. tento můj článek). Nakonec však skončila již v pátek 21. 4. v 18 hodin.

Toto předčasné ukončení mělo za následek, že spoje linky č. 14 již v sobotu 22. 4. jezdily po své obvyklé trase ke Stop Shopu, viz tato a tato moje fotka (obě pořízeny v sobotu 22. 4. okolo 15:30 h).

Městský úřad Třebíč o předčasném ukončení uzavírky (a tím pádem i výlukového opatření v MHD) věděl již v onen pátek odpoledne (viz screen z FB profilu "Město Třebíč" - odpověď na dotaz jednoho z občanů). Přesto však nebyl schopen o této věci informovat ani na jedné ze dvou "svých" stránek věnovaných MHD, tedy ani na www.doprava-trebic.cz, ani na FB profilu "MAD Třebíč"...

Výluková opatření související s uzavírkou Podklášterského mostu skončí až v noci z 22. 4. na 23. 4. 2017; od 24. 4. začíná uzavírka (+ výlukové opatření) horní části Bráfovy ulice

21. dubna 2017 v 18:00 Mimořádnosti v provozu
Ve chvíli, kdy uplynulo 24 hodin od zveřejnění mého předchozího článku o ukončení uzavírky Podklášterského mostu, je leccos jinak, než jakým se zdálo v době psaní článku být.

Novou zprávou také je, že uzavírka horní části Bráfovy ulice začne již 24. 4. 2017 (původně měla začít až 1. 5. 2017). Viz sdělení z oficiálních stránek "doprava-trebic.cz" (psáno kurzívou, zatímco nekurzívním písmem přidávám svůj komentář):

Dne 23. dubna 2017 od ranních výjezdů se na své původní trasy a časy vracejí linky číslo 5, 10, 11, 21 a 31. Jejich provoz bude dne 22. dubna řízen ještě celý den podle výlukových jízdních řádů, od 23. dubna pak podle nového jízdního řádu.

Neboli - do IDOSu byl 14. 4. 2017 zadán (patrně dopravcem) chybný/"předčasně optimistický"/v tuto chvíli klamný údaj - počítající s tím, že výlukové jízdní řády přestanou platit již 21. 4., zatímco 22. 4. po celý den již MHD pojede po novém mostě.

Od 24. dubna do přibližně konce července 2017 bude uzavřena část Bráfovy ulice - od evangelického kostela přibližně po křižovatku s ulicí Sadová. Spoje linek, které obsluhují zastávku Bráfova budou obousměrně odkloněny přes dopravní terminál. Zastávka Nemocnice ve směru do centra bude přeložena před křižovatku, na Purkyňovo náměstí.

Jde o velmi nejasné sdělení. Mohlo by se z něj totiž zdát, že např. odkloněné spoje linky č. 14 či např. víkendové spoje linky č. 4 (ve směru do centra města) v "terminálu" zastaví. Opak je však pravdou, viz toto oznámení na FB profilu "MAD Třebíč", podle kterého tyto spoje "terminálem" pouze projedou, aniž by tam zastavily!

Podklášterský most bude pravděpodobně zprovozněn "již" 22. 4. 2017, oficiální stránky zřizované městským úřadem vytrvale mlčí...

20. dubna 2017 v 18:00 Mimořádnosti v provozu
Již 11. 4. 2017 se v médiích (mj. v Třebíčském deníku, ale byla sdílena i městským úřadem na FB profilu "Město Třebíč") objevila zpráva, že Podklášterský most bude otevřen "již" 22. 4. 2017 (namísto "původního" termínu 1. 5. 2017).

Následně, 14. 4. 2017, byly pro IDOS vytvořeny nové verze jízdních řádů těch linek MHD, které jsou uzavírkou mostu dotčeny; u nových verzí (kde již jsou předmětné linky opět trasovány přes Podklášterský most) byla uvedena platnost od 22. 4. 2017 (viz např. jízdní řád linky č. 10 či jízdní řád linky č. 11). Již tehdy dopravce tedy věděl, že most skutečně bude zprovozněn "již" 22. dubna.

Ve čtvrtek 20. 4. v poledne vyšel na stránkách Třebíčského deníku článek, že most je hotov a skutečně v sobotu 22. 4. bude již otevřen.

Zato na oficiálních stránkách doprava-trebic.cz, jakož i na oficiálním FB profilu "MAD Třebíč" (zřizovatelem obou stránek je Městský úřad Třebíč), nebylo za celou dobu o "předčasném" ukončení výlukových opatření (spojených s uzavírkou Podklterského mostu) uvedeno ani slovo.

Taktéž ani slovo o tom nebylo (přinejmenším ve středu 19. 4.) uvedeno v autobusech, jakož ani na zastávce Karlovo náměstí (a s vysokou pravděpodobností ani na jiných zastávkách)...

Tolik prozatím toto stručné sdělení (popisující stav platný k okamžiku zveřejnění tohoto článku, tzn. 20. 4. 2017 v 18:00 h), byť s ním jsou spojeny mnohé další souvislosti.

Pokoutní opatření o "minutovém (ne)přípoji" v 5:45 h v Týně aneb Miniaturní lísteček na podklášterských zastávkách

16. dubna 2017 v 0:00 Zajímavosti z provozu
V posledním odstavci článku popisujícího fotky z objízdných tras na horním Podklášteří jsem napsal Na jednotlivých zastávkách jsem si tehdy všiml i jiné podivuhodnosti z kategorie "neschopnost dopravce/objednatele při tvorbě jízdních řádů". Nastal čas prozradit další informace. :-)

Na zastávkách Sýpky, Palackého, Na Příkopech a Nová byl (přinejmenším v září 2016) vyvěšen malý lístek, na kterém bylo uvedeno (doslova) "V zastávce Týn spoj linky č. 5 s odjezdem v 5:45 vyčká příjezdu spoje linky č. 11 v 5:46", viz též čtveřice fotek z 8. 9. 2016.

- Sdělení (oznamující, že přípoj ze spoje linky č. 11 na spoj linky č. 5 v relaci horní Podklášteří - Nové Dvory/centrum/Borovina) je naprosto amatérsky vyvěšené (mj. snadno přehlédnutelné) a utajené (neoznámené mj. na internetových stránkách zřizovaných dopravcem či městským úřadem).

- Je těžko pochopitelné, proč nebyl městský úřad schopen vytvořit výlukové jízdní řády tak, aby časová poloha předmětného spoje linky č. 5 odpovídala tomu, že v Týně je zajištěn přípoj. A ne tomu, že tento spoj de facto vždy odjede z Týna s (přinejmenším) minutovým zpožděním.

Když už toho nebyl městský úřad schopen "napoprvé" (s platností od 9. 5. 2016), tak příležitost k "reparátu" měl k 1. 1. 2017, kdy byly vydány nové jízdní řády. Ale bohužel - neučinil tak.

Perlička na závěr - 14. 4. 2017 jsem na zastávce Račerovická pořídil tuto dvojici fotek, z nichž je patrné, že tam žádný "lísteček o čekání linky č. 5 na zastávce Týn v 5:45 h" nevisí. Otázkou je, zda ono "čekací oznámení" mezitím pozbylo platnosti, nebo jen na této zastávce nebylo oznámeno...

Jak je patrné z této fotky, tak i v dubnu 2017 dopravce uváděl (a to nejen na zastávce Račerovická) na svých výlukových schématech (souvisejících s uzavírkou Podklášterského mostu) platnost "do 15. 12. 2016"... A nejen dopravce, ale nepřímo to platí i pro objednatele (městský úřad)...

Zastávka STOP SHOP bude od 18. 4. do 22. 4. 2017 mimo provoz

11. dubna 2017 v 21:00 Mimořádnosti v provozu
Od úterý 18. 4. do soboty 22. 4. 2017 nebude obsluhována zastávka STOP SHOP, ani zastávka "Znojemská" (u hotelu Alfa). Na rozdíl od situace z 19. 9. 2015 (kdy Městský úřad Třebíč ani dopravce TRADO MAD nebyli schopni uvést, že i tato zastávka bude v uvedený den mimo provoz), nyní o této věci informuje i městský úřad na svých stránkách www.doprava-trebic.cz.

V termínu od 18. do 22. dubna 2017 bude uzavřena část ulice Znojemská od kruhového objezdu u vjezdu do města po křižovatku s ulicí Spojovací. Spoje linky 14 na své trase vynechají zastávku STOP-SHOP. Zastávka Znojemská směr STOP-SHOP nebude obsluhována.

V určitém rozporu s tímto sdělením je tento leták sdílený na oficiálním FB profilu "MAD Třebíč", ve kterém jednak chybí údaj, že v uvedených dnech nebude obsluhována ani zastávka "Znojemská" naproti hotelu Alfa; a jednak v něm je (na rozdíl od stránek www.doprava-trebic.cz) uveden i údaj "Na základě postupujících stavebních prací může dojít ke zkrácení termínu uzavírky".

Aneb - městský úřad uvádí na dvou svých stránkách údaje, které jsou ve vzájemném rozporu...

Naprosto utajené zrušení podvečerního páru spojů linky č. 13 = další ukázka "zajíce v pytli" a neschopnosti městského úřadu

7. dubna 2017 v 0:00 Postřehy z optimalizace MHD
V několika předcházejících článcích jsem zmiňoval, že městský úřad nebyl schopen (ani po několikerých úpravách) uvést kompletní výčet spojů zrušených k 1. 1. 2017 (pozn. nekompletní výčet najdete pod tímto odkazem). Nyní nastal čas prozradit bližší informace.

K 1. 1. 2017 byl zrušen i podvečerní pár spojů linky č. 13 (v pracovní dny okolo 18. h).
Stalo se tak za naprostého utajení ze strany Městského úřadu Třebíč.

Pro připomenutí - tento pár spojů existoval od roku 2001 až do 30. 11. 2012, kdy byl (pro údajné nízké využití) zrušen. Ale od 9. 5. 2016 byl (kromě jiného) uvedený pár spojů opět zaveden. Jeho opětovným zrušením na konci roku 2016 se ale městský úřad již nepochlubil...

Uvedená věc má několik souvislostí:
- Městský úřad zjevně ani neví, které spoje nakonec (zjevně na poslední chvíli) k 1. 1. 2017 zrušil.

- Jde o další z mnoha projevů neschopnosti protekční referentky pro MHD (jejíž jedinou kompetencí je právě MHD, přičemž tato "referentka" pracuje na plný úvazek, přesto nebyla za celou dobu schopna si této chyby všimnout a zařídit její odstranění).

- Jde o situaci, kdy si některý z cestujících mohl v prosinci 2016 zakoupit předplatné pro rok 2017 (jehož předprodej byl spuštěn již počátkem prosince 2016) s předpokladem, že uvedené spoje linky č. 13 bude využívat (např. k dojíždění do/z práce).

Koncem roku 2016 (po - velmi opožděném - zveřejnění nových jízdních řádů platných od 1. 1. 2017) by byl nepříjemně překvapen z toho, že "koupil zajíce v pytli" a že "jeho" spoje se ruší (pokud by si té změny vůbec všiml, neboť nebyla uvedena ve výčtu rušených spojů - viz výše)...

ÚOHS potvrdil 1,5mil. pokutu, tajnůstkaření městského úřadu a "čtení mezi řádky" ve zdůvodnění pokuty

2. dubna 2017 v 0:00 Postřehy z optimalizace MHD

Po přečtení článku jsem byl zvědav, zda/kdy/jak se touto zprávou "pochlubí" městský úřad. A ani mě nepřekvapilo, že se úřad zachoval stejně tajnůstkářsky jako na podzim 2016 při (ne)oznámení skutečnosti, že "vítězem" výběrového řízení na provozovatele MHD se opět stalo TRADO MAD.

I tehdy, i nyní, úřad tuto skutečnost zcela zamlčen na svých nejsledovanějších stránkách (facebookový profil "Město Třebíč"). I tehdy, i nyní, úřad neuvedl tuto věc na stránkách www.trebic.cz v sekci "Aktuality" (která je viditelná již na úvodní stránce), ale až v rubrice "Tiskové zprávy", ke které je nutné se "proklikat".

V odkazované "tiskové zprávě" si městský úřad opět vybírá to, co se mu hodí. Skutečnost, že "nikdo z dopravců nepodal oficiální námitku", byla i v prvoinstančním rozhodnutí ÚOHS označena jako "polehčující" (= snižující výši pokuty). Městský úřad na ní ale staví celou argumentaci, proč je (dle jeho názoru) pokuta udělena nezákonně.

Městský úřad se holedbá i tím, že Jediným důvodem pro uložení pokuty je požadavek města za zajištění krytých stání pro vozový park dopravce. Je to sice jediný ZVEŘEJNĚNÝ důvod, ale ve zdůvodnění ÚOHS lze "mezi řádky" vyčíst, že diskriminačních bodů tam bylo více.

ÚOHS ale v prvoinstančním zdůvodnění uvádí, že pokutu nemůže udělit v tzv. likvidační výši (k čemuž dodávám - i proto si mohl vybrat jen jeden z několika bodů, ve kterém došlo k pochybení). Tzn. odpovědné osoby z městského úřadu mohou být rády, že pokuta je "jen" 1,5milionová...