Pokoutní opatření o "minutovém (ne)přípoji" v 5:45 h v Týně aneb Miniaturní lísteček na podklášterských zastávkách

16. dubna 2017 v 0:00 |  Zajímavosti z provozu
V posledním odstavci článku popisujícího fotky z objízdných tras na horním Podklášteří jsem napsal Na jednotlivých zastávkách jsem si tehdy všiml i jiné podivuhodnosti z kategorie "neschopnost dopravce/objednatele při tvorbě jízdních řádů". Nastal čas prozradit další informace. :-)

Na zastávkách Sýpky, Palackého, Na Příkopech a Nová byl (přinejmenším v září 2016) vyvěšen malý lístek, na kterém bylo uvedeno (doslova) "V zastávce Týn spoj linky č. 5 s odjezdem v 5:45 vyčká příjezdu spoje linky č. 11 v 5:46", viz též čtveřice fotek z 8. 9. 2016.

- Sdělení (oznamující, že přípoj ze spoje linky č. 11 na spoj linky č. 5 v relaci horní Podklášteří - Nové Dvory/centrum/Borovina) je naprosto amatérsky vyvěšené (mj. snadno přehlédnutelné) a utajené (neoznámené mj. na internetových stránkách zřizovaných dopravcem či městským úřadem).

- Je těžko pochopitelné, proč nebyl městský úřad schopen vytvořit výlukové jízdní řády tak, aby časová poloha předmětného spoje linky č. 5 odpovídala tomu, že v Týně je zajištěn přípoj. A ne tomu, že tento spoj de facto vždy odjede z Týna s (přinejmenším) minutovým zpožděním.

Když už toho nebyl městský úřad schopen "napoprvé" (s platností od 9. 5. 2016), tak příležitost k "reparátu" měl k 1. 1. 2017, kdy byly vydány nové jízdní řády. Ale bohužel - neučinil tak.

Perlička na závěr - 14. 4. 2017 jsem na zastávce Račerovická pořídil tuto dvojici fotek, z nichž je patrné, že tam žádný "lísteček o čekání linky č. 5 na zastávce Týn v 5:45 h" nevisí. Otázkou je, zda ono "čekací oznámení" mezitím pozbylo platnosti, nebo jen na této zastávce nebylo oznámeno...

Jak je patrné z této fotky, tak i v dubnu 2017 dopravce uváděl (a to nejen na zastávce Račerovická) na svých výlukových schématech (souvisejících s uzavírkou Podklášterského mostu) platnost "do 15. 12. 2016"... A nejen dopravce, ale nepřímo to platí i pro objednatele (městský úřad)...
 


Aktuální články

Reklama