Květen 2017

Linka 14x bude (s měsíčním zpožděním!) od 1. 6. 2017 zastavovat i na zastávce v Pražské ulici

31. května 2017 v 7:00 Změny jízdních řádů
Dlouhé čtyři týdny trvalo Městskému úřadu Třebíč (přesněji řečeno - pracovníkům/pracovnicím jeho Odboru dopravy a komunálních služeb), než zařídil takovou základní, samozřejmou věc, mezi které bezesporu patří zastavení "výlukové" linky 14x na zastávce v Pražské ulici (tzn. v místech, kudy tato linka tak jako tak jezdí).

K zavedení linky došlo (v souvislosti s uzavírkou Seifertovy ulice v Borovině) od 2. 5. 2017, ale až od 1. 6. 2017 se budou moci občané z Poušova (eventuálně Řípova) dostat do Boroviny, aniž by si nesmyslně "zajížděli" přes zastávku Sucheniova.

Viz sdělení, které se během středy 30. 5. 2017 objevilo na oficiálních stránkách www.doprava-trebic.cz:

Od 1. června bude výluková linka 14x zastavovat i na zastávce Pražská (zastávka linkových autobusů).

Přiznání městského úřadu - skokový nárůst "tržeb za leden 2017" byl způsoben zejména zavedením "bezplatných" seniorských jízdenek

26. května 2017 v 20:00 Postřehy z optimalizace MHD
Městský úřad Třebíč počátkem dubna 2017 na svém oficiálním FB profilu "Město Třebíč" prozradil (coby odpověď na přímý dotaz jednoho z občanů, viz tento screen) leccos o velmi svérázném pojetí účetnictví.

Jednorázově přijaté vratné zálohy (150 Kč) za "bezplatné" předplatní jízdenky (s časově neomezenou platností) pro seniory nad 70 let považuje za tržby, resp. vrácení takové jízdenky (kdy cestující-senior dostane od dopravce peníze zpět) je považováno za účetní náklad (!).

Pominu-li toto svérázné pojetí (které nebere v potaz pojmy jako časové rozlišení, zdanitelné plnění, odlišení peněžních toků ve smyslu "příjmy/výdaje" od účetních toků ve smyslu "výnosy/náklady" atd.), v podstatě tím městský úřad sám sebe usvědčil ze lži.

Tímto je totiž jasné, že jednorázové navýšení (údajných) tržeb v lednu 2017 (je jasné, že většina seniorů si tyto jízdenky - nově zavedené od 1. 1. 2017 - pořídila hned na počátku existence těchto jízdenek, tzn. právě v lednu 2017) je způsobena jednorázovým zájmem o tyto jízdenky.

Zato nejsou pravdou scestné smyšlenky městského úřadu ve smyslu "Lidé ocenili kvalitu - cestujících v MHD přibývá". Jde jen o další "jedinou správnou pravdu" prezentovanou městským úřadem v oblasti týkající se (nejen) veřejné dopravy.Zastávka "Dům dětí a mládeže" bude v pátek 26. 5. 2017 mimo provoz

24. května 2017 v 4:00 Mimořádnosti v provozu
Oficiální facebookový profil "Městská autobusová doprava Třebíč" zveřejnil 23. 5. 2017 okolo poledne toto oznámení informující o tom, že v pátek 26. 5. 2017 nebude obsluhována zastávka "Dům dětí a mládeže" a že náhradní zastávkou se pro ten den stává nedaleká zastávka s dávno zastaralým názvem "Borovina, BOPO".

Zato "ještě oficiálnější" stránky www.doprava-trebic.cz (které jsou jako jediné uvedeny i ve "vysoutěženém" kontraktu městského úřadu s dopravcem coby stránky, kde má dopravce za povinnost - prostřednictvím městského úřadu - informovat o všem potřebném) neuvádějí (v okamžiku zveřejnění tohoto mého článku) o uvedené uzavírce/výlukovém opatření ani slovo...

-------------------------------------------------------------

Dovětek napsaný po půlnoci z 25. na 26. 5. 2017: Info o neobsluhování zastávky "Dům dětí a mládeže" bylo na oficiálních stránkách doprava-trebic.cz zveřejněno až 25. 5. pozdě večer - tedy méně než 24 hodin před realizací výlukového opatření, resp. dlouhého 2,5 dne (!) poté, co městský úřad o uvedeném opatření prokazatelně věděl...

Fotky z období (ne)uzavírky u Stop Shopu (20./22. 4. 2017) aneb (ne)zobrazování "výlukové" konečné na čelních displejích

20. května 2017 v 0:00 Zajímavosti z provozu
Jedním z požadavků Městského úřadu Třebíč v zadávacích podmínkách "výběrového řízení" na provozovatele MHD pro roky 2017 - 2024 byla i podmínka, aby displeje ve vozidlech zobrazovaly aktuální údaje, tzn. mj. údaje, které berou v potaz aktuálně probíhající výluky.

A skutečně - během uzavírky horní části Znojemské ulice (od 18. 4. nakonec jen do 21. 4., ačkoliv původně bylo předpokládáno ukončení až k 22. 4.), byla i na čelním vnějším displeji spojů linky č. 14 uvedena "výluková konečná" Znojemská (viz mj. tato moje fotka z 20. 4. 2017).

V sobotu 22. 4. 2017, kdy (oproti původnímu plánu) linka č. 14 opět jezdila ke Stop Shopu, byla na tomtéž displeji uvedena již obvyklá konečná Stop Shop viz tato moje fotka ze zastávky naproti hotelu Alfa).

Zdálo by se, že zobrazování akutálních "výlukových" údajů je věcí samozřejmou. Ne však v Třebíči. Ještě v roce 2016 byly na čelních displejích zobrazovány vždy jen obvyklé konečné zastávky. Např. po celé září 2016 nejezdila linka č. 14 do Starče (spoje končily jízdu již na zast. Za Rybníkem), přesto na displejích autobusů byla i tehdy uvedena konečná zastávka Stařeč.

Od června do října 2015 končily spoje linky č. 10 jízdu již na zastávce Václavské náměstí, přesto na čelních displejích byla uvedena konečná zastávka Poliklinika.

Aneb i k takovéto samozřejmé věci v otázce informovanosti vůči cestujícím musel být dopravce TRADO MAD "dokopán silou"...


Exslánské Citaro ev. č. 41 po 4měsíční pauze opět v provozu (náhrada za havarovaný minibus)

15. května 2017 v 0:00 Zajímavosti z provozu
Přibližně na přelomu dubna a května 2017 došlo k zajímavé změně ve vozovém parku. Po cca čtyřech měsících se do provozu vrátilo exslánské Citaro ev. č. 41 (RZ 5J2 7740).

Této zajímavé změny jsem si všiml 5. 5. 2017 v okolí zastávky Borovina-BOPO, viz tato, tato a tato fotka. Jak jsem se následně z důvěryhodných zdrojů dozvěděl, tak jde o (dočasnou?) náhradu za minibus Mercedes Sprinter (RZ 5J8 4736), který ke konci dubna utrpěl srážku s jiným automobilem a je od té doby mimo provoz.

O 4 dny později, 9. 5. 2017, jsem exslánským Citarem jel. Byl jsem zvědav, zda/nakolik dopravce u tohoto vozidla (vyrobeného v roce 2007, tzn. v souladu s "vysoutěženým" kontraktem, který nedovoluje nasazení autobusů starších 10 let, smí na třebíčské MHD jezdit maximálně jen do roku 2017) dodržuje stanovené služby.

Hlášení ve vozidle bylo instalováno (ba naopak - výrazně hlasitější než v ostatních vozidlech, ve kterých je sotva slyšitelné). Wi-fi připojení je zde (dle nálepky u předních dveří) instalováno také. USB připojení není umístěno v podobě dvou přípojek naproti prostředním dveřím, ale ve formě jediné přípojky instalované do madla nad levým předním kolem...

Dopravce uváděl (po dobu téměř 4 měsíců!) na jízdenkách nesmyslný údaj, jako by jízdenka platila jen do následující zastávky

11. května 2017 v 0:00 Zajímavosti z provozu
Od 1. 1. 2017 začal dopravce vydávat jízdenky MHD v jiné podobě - a to v podobě chybné. Kromě správného údaje "z" (tzn. "z jaké zastávky"), byl nově doplněn i údaj "do" (tzn. "do jaké zastávky").

U všech jízdenek od té doby byl uváděn nesmyslný údaj, podle kterého jako by jízdenka platila jen do nejbližší ("první") zastávky - té, která následuje po zastávce, ve které cestující nastupoval.


K úpravě tohoto nesmyslného jevu do logického stavu (odstranění nesmyslného údaje "do" ve smyslu "do které zastávky jízdenka platí") došlo až po dlouhých téměř pěti měsících (!!!) - někdy mezi 22. a 26. dubnem 2017 (dost možná od 23. 4., v rámci ukončení výluky Podklášterského mostu?)...

Oficiální FB profil "MAD Třebíč" neinformoval o prodloužení uzavírky Podklášterského mostu ani o změně jízdních řádů k 1. 1. 2017

7. května 2017 v 0:00
Již v minulosti jsem upozorňoval na opakované situace, kdy na oficiálním facebookovém profilu "Městská autobusová doprava Třebíč", zřizovaném městským úřadem, nebylo informováno o záležitostech týkajících se MHD. V minulých měsících nastalo několik dalších případů.

Na tomto FB profilu bylo v dubnu 2017 psáno mj. o ukončení výlukových opatření spojených s uzavírkou Podklášterského mostu. Ironií však je, že tytéž stránky na sklonku roku 2016 zcela mlčely o tom, že výlukové opatření (původně plánované do 15. 12. 2016) je (spolu s uzavírkou mostu) prodlouženo až do dubna 2017...

Na onom sklonku roku 2016 byla na stejných stránkách zamlčena i další důležitá věc - oznámení o tom, že jsou vydány nové jízdní řády, ve kterých dochází mj. ke zrušení některých spojů.

Ještě 11. 4. 2017, bezmála 3,5 měsíce po úpravě tarifu v MHD, bylo na tomto oficiálním FB profilu uváděno info o tarifu, který v této podobě přestal platit 31. 12. 2016... Viz tento screen. Až o den později, 12. 4., byly tyto údaje upraveny do podoby odpovídající stavu platnému od 1. 1. 2017.

Takto jednoduchou úpravu provedl městský úřad s bezmála 3,5měsíčním zpožděním. Ten samý městský úřad, který po "neICOM" dopravcích požadoval, aby během dvou měsíců (!) pořídili flotilu nových autobusů vybavených USB připojením, zařídil pro ně krytá stání atd.

Na neaktuální údaje ohledně tarifu upozornila již 8. 3. 2017 občanka města Třebíče - paní Jana (viz tento screen; na obrazovce vpravo). Žel, městskému úřadu trvalo dalších 5 týdnů (!), než byl schopen příslušné údaje aktualizovat...

6hodinová uzavírka Kubišovy ulice = jednosměrná objízdná trasa pro linku č. 4

2. května 2017 v 22:00 Mimořádnosti v provozu
Přepis sdělení, které bylo v průběhu 2. 5. 2017 (tzn. s pouze jednodenním předstihem) zveřejněno na stránkách www.doprava-trebic.cz:

Ve středu 3. května od 8:00 do 14:00 bude částečně uzavřena ulice Kubišova. Autobusy linky č. 4 ve směru Poliklinika vynechají zastávky U Kotelny a Kubišova.