Oficiální FB profil "MAD Třebíč" neinformoval o prodloužení uzavírky Podklášterského mostu ani o změně jízdních řádů k 1. 1. 2017

7. května 2017 v 0:00
Již v minulosti jsem upozorňoval na opakované situace, kdy na oficiálním facebookovém profilu "Městská autobusová doprava Třebíč", zřizovaném městským úřadem, nebylo informováno o záležitostech týkajících se MHD. V minulých měsících nastalo několik dalších případů.

Na tomto FB profilu bylo v dubnu 2017 psáno mj. o ukončení výlukových opatření spojených s uzavírkou Podklášterského mostu. Ironií však je, že tytéž stránky na sklonku roku 2016 zcela mlčely o tom, že výlukové opatření (původně plánované do 15. 12. 2016) je (spolu s uzavírkou mostu) prodlouženo až do dubna 2017...

Na onom sklonku roku 2016 byla na stejných stránkách zamlčena i další důležitá věc - oznámení o tom, že jsou vydány nové jízdní řády, ve kterých dochází mj. ke zrušení některých spojů.

Ještě 11. 4. 2017, bezmála 3,5 měsíce po úpravě tarifu v MHD, bylo na tomto oficiálním FB profilu uváděno info o tarifu, který v této podobě přestal platit 31. 12. 2016... Viz tento screen. Až o den později, 12. 4., byly tyto údaje upraveny do podoby odpovídající stavu platnému od 1. 1. 2017.

Takto jednoduchou úpravu provedl městský úřad s bezmála 3,5měsíčním zpožděním. Ten samý městský úřad, který po "neICOM" dopravcích požadoval, aby během dvou měsíců (!) pořídili flotilu nových autobusů vybavených USB připojením, zařídil pro ně krytá stání atd.

Na neaktuální údaje ohledně tarifu upozornila již 8. 3. 2017 občanka města Třebíče - paní Jana (viz tento screen; na obrazovce vpravo). Žel, městskému úřadu trvalo dalších 5 týdnů (!), než byl schopen příslušné údaje aktualizovat...
 


Aktuální články

Reklama