Přiznání městského úřadu - skokový nárůst "tržeb za leden 2017" byl způsoben zejména zavedením "bezplatných" seniorských jízdenek

26. května 2017 v 20:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
Městský úřad Třebíč počátkem dubna 2017 na svém oficiálním FB profilu "Město Třebíč" prozradil (coby odpověď na přímý dotaz jednoho z občanů, viz tento screen) leccos o velmi svérázném pojetí účetnictví.

Jednorázově přijaté vratné zálohy (150 Kč) za "bezplatné" předplatní jízdenky (s časově neomezenou platností) pro seniory nad 70 let považuje za tržby, resp. vrácení takové jízdenky (kdy cestující-senior dostane od dopravce peníze zpět) je považováno za účetní náklad (!).

Pominu-li toto svérázné pojetí (které nebere v potaz pojmy jako časové rozlišení, zdanitelné plnění, odlišení peněžních toků ve smyslu "příjmy/výdaje" od účetních toků ve smyslu "výnosy/náklady" atd.), v podstatě tím městský úřad sám sebe usvědčil ze lži.

Tímto je totiž jasné, že jednorázové navýšení (údajných) tržeb v lednu 2017 (je jasné, že většina seniorů si tyto jízdenky - nově zavedené od 1. 1. 2017 - pořídila hned na počátku existence těchto jízdenek, tzn. právě v lednu 2017) je způsobena jednorázovým zájmem o tyto jízdenky.

Zato nejsou pravdou scestné smyšlenky městského úřadu ve smyslu "Lidé ocenili kvalitu - cestujících v MHD přibývá". Jde jen o další "jedinou správnou pravdu" prezentovanou městským úřadem v oblasti týkající se (nejen) veřejné dopravy.


 


Aktuální články

Reklama