Červen 2017

Nová Conecta i další autobusy na objízdné trase Libušiným údolím (fotky z 5. 5. 2017)

30. června 2017 v 8:00 Aktualizace fotogalerie
Uzavírka křižovatky Řípovské ulice s Revoluční ulicí, konaná od 2. 5. do 7. 5. 2017, znamenala nejen vedení spojů MHD "vedlejší" ulicí Spojenců (doprovodný článek k fotkám z této ulice - viz zde), po které jezdily autobusy ve směru jízdy z centra města; ale i "východní" částí Koželužské ulice a Libušiným údolím, kudy jezdily autobusy ve směru opačném, tzn. do centra města.

V pátek 5. 5. 2017 jsem na této objízdné trase zdokumentoval (a to během pouhých 50 minut - od 13:20 do 14:10 h) osm různých autobusů MHD:

Mercedes Conecto s RZ 5J8 4742 v Koželužské ulici (za křižovatkou s Řípovskou ulicí) v pozadí s bránou bývalé továrny BOPO.

Mercedes Citaro ev. č. 41 v Koželužské ulici, v pozadí s prodejnou motocyklů nacházející se nedaleko křižovatky u bývalé vstupní brány areálu BOPO.

O kousek dále, stále v sousedství budov někdejší obuvnické továrny, jsem zdokumentoval Mercedes Conecto s RZ 5J8 4743.

Na samém východním konci bývalého areálu BOPO jsem poté zdokumentoval Mercedes Conecto ev. č. 56 - a to zepředu a vzápětí i (před křižovatkou s ulicí Tomáše Bati) zezadu.

V místě, kde z Koželužské ulice odbočuje účelová komunikace směrem pod Janův mlýn, jsem pořídil fotku tuto fotku Conecta s RZ 5J8 4741.

V zatáčce u skalního masivu (právě u Janova mlýna) vznikla fotka Conecta s RZ 5J8 4701.

Před křižovatkou s účelovou komunikací vedoucí k opuštěnému Hluchému mlýnu jsem v Libušině údolí pořídil fotku exjindřichohradeckého MANu Lion´s City.


Seznam "minibusových" spojů - opožděně vytvořený a obshahující nesmysly (1 vs. 2 minibusy)

26. června 2017 v 0:00 Postřehy z optimalizace MHD
Další příklad neschopnosti Městského úřadu Třebíč, přesněji řečeno - jeho Odboru dopravy a komunálních služeb:

- Od 2. 1. 2017 začaly na vybraných spojích MHD (stále na stejných spojích, v rámci pevně daných oběhů) jezdit dva minibusy. Nikde nebylo zveřejněno, o jaké spoje konkrétně jde.

- Až v jízdních řádech platných od 24. 4. 2017 (vyvěšených na zastávkách) dopravce uvedl poznámku "M" u spojů, které jsou zpravidla zajišťovány minibusem (viz mj. tento odkaz).

- V jízdním řádu linky č. 14 platném od 2. 5. 2017 (viz tento odkaz) naopak zmizely údaje o nasazení minibusů. Zjevně proto, že mezitím (krátce po 24. dubnu) došlo (po jeho havárii) k dlouhodobému/trvalému odstavení jednoho ze dvou minibusů (= o to méně spojů je "minibusových").

- Až 22. 5. 2017 se městský úřad uráčil vytvořit tento "Seznam spojů, na kterých jsou zpravidla nasazovány minibusy, s poznámkou "platí od 2. května 2017". Tedy s 20denním (!) zpožděním (resp. s téměř 5měsíčním zpožděním od doby zahájení provozu minibusů). A hlavně - seznam stejně není přesný, protože počítá s provozem dvou minibusů!

Městský úřad tedy (zdaleka nejen v této věci) uvádí informace nejen opožděné, ale i nesmyslné...

Autobusy MHD na novém Podklášterském mostě (fotky z 6. 5. 2017 - cca 2 týdny po zprovoznění mostu)

22. června 2017 v 0:00 Aktualizace fotogalerie
V sobotu 6. 5. 2017 jsem pořídil několik prvních fotek autobusů na novém Podklášterském mostě. Připomínám, že most byl zprovozněn 22. 4. 2017, s více než čtyřměsíčním zpožděním oproti původnímu plánu.

Využil jsem času po 11. hodině, kdy během cca 10 minut jedou přes most (navzdory obecně slabšímu víkendovému provozu) tři různé spoje tří různých linek:


O 11 minut později jsem tentýž autobus zdokumentoval před odbočením z Jihlavské brány vpravo na nový most. I tato křižovatka byla v roce 2016 přestavěna do nové podoby, viz tato fotka.

Mezitím, v 11:17 h, jsem na mostě zdokumentoval exjindřichohradecký MAN Lion´s City (RZ: 5C5 6649) jedoucí na spoji linky č. 10, viz pohled zepředu a zezadu.

Žluté výlukové jízdní řády aneb dopravce není schopen zohlednit dvě výluková opatření najednou

17. června 2017 v 2:00 Zajímavosti z provozu
Jednou z povinností pro dopravce MHD je od 1. 1. 2017 (začátek účinnosti "vysoutěženého" 8letého kontraktu) zveřejňování výlukových jízdních řádů, a to na žlutém papíře.

Pro výluková opatření spojená s uzavírkou Bráfovy ulice (uzavírka začala 24. 4. 2017, s předpokladem ukončení k 31. 7. 2017) vydal dopravce výlukový jízdní řád, ve kterém u linky č. 14 správně zohledňuje skutečnost, že zastávka Bráfova není po dobu uzavírky obsluhována (viz fotka pořízená 27. 4. 2017).

Od 2. 5. 2017 pak začalo jiné (cca 6měsíční) výlukové opatření na lince č. 14, spočívající v neobsluhování zastávek Poušov a "Řípov, rozcestí". Neobsluhování těchto zastávek je zohledněno v nové verzi "žlutého" výlukového jízdního řádu, který byl na zastávky vyvěšen, s deklarovanou platností právě od 2. 5. 2017 (viz fotka pořízená 5. 5. 2017)

Ale pozor - v tom jízdním řádu platném od 2. 5. 2017 již opět je uvedena zastávka Bráfova (ačkoliv až do 31. 7. 2017 není obsluhována, kvůli uzavírce části této ulice)!

Jinými slovy - dopravce TRADO MAD nezvládne udělat dvě věci naráz - zohlednit ve výlukovém jízdním řádu obě uzavírky zároveň. A městský úřad zjevně není schopen zkontrolovat, zda dopravce své povinnosti plní...

Neopakovatelné záběry autobusů MHD na objízdné trase ve "vedlejší" ulici Spojenců (fotky z 5. 5. 2017)

13. června 2017 v 0:00 Aktualizace fotogalerie
Od 2. 5. do 7. 5. 2017 probíhala uzavírka křižovatky Řípovské ulice s Revoluční ulicí, díky čemuž jezdily autobusy MHD (vzhledem k jednosměrnosti příslušné ulice pouze ve směru jízdy z centra města na sídliště Za Rybníkem) "vedlejší" ulicí Spojenců - tedy ulicí, po které (co moje paměť sahá - tzn. od 1. poloviny 90. let) snad nikdy dříve žádný autobus MHD nejel.

V pátek 5. 5. 2017 po poledni jsem ve "vedlejší" ulici Spojenců pořídil tyto neopakovatelné záběry:

Mercedes Conecto s RZ 5J8 4740 v horní části ulice Spojenců zepředu a zezadu.

Mercedes Conecto ev. č. 56 v dolní části této ulice zepředu (v pozadí je vidět zateplování jednoho z posledních dosud nezateplených třebíčských panelových domů) a zezadu.

Conecto RZ 5J8 4743 odbočuje z "vedlejší" Spojenců vlevo do Řípovské ulice. Hned za ním jede Mercedes Citaro ev. č. 41 (tehdy čerstvě nasazen do provozu po více než 4měsíční pauze).

Dodatečné změny v hlášeních zastávek - Sucheniova již není "Suchejova" aneb dopravce nezná kouzelné slůvko "prosím"?

8. června 2017 v 7:00 Zajímavosti z provozu
V lednu 2017 jsem zde psal o tom, že dopravce nebyl schopen zařídit, aby v hlášení zastávek (zavedeném v MHD Třebíč na základě požadavku z "výběrového řízení" pro roky 2017 - 2024) byly všechny názvy namluvené správně. Tuto věc tehdy přiznal i "vedoucí" odboru dopravy Městského úřadu Třebíč, viz jeho odpověď jednomu z občanů na FB profilu "Město Třebíč":

Dobrý den, máte pravdu, zastávka "Sucheniova" je namluvená špatně. Již jsme požádali o úpravu. Na další se podíváme. Jinak na základě podnětu (...) člena dopravní komise města, budeme dále řešit doplnění hlášení u konečných zastávek o informaci, že mají cestující vystoupit.


Koncem března 2017 jsem si všiml, že název zastávky Sucheniova již byl ve vozidlech namluven správně, viz toto moje video.

K namluvení sdělení "o informaci, že mají cestující vystoupit" došlo až přibližně v březnu 2017 (otázkou je, proč dopravce toto nebyl schopen učinit hned před začátkem roku 2017 a hlavně - proč městský úřad nebyl schopen tuto věc již tehdy ohlídat - ?). V květnu 2017 jsem ono "hlášení o vystoupení" zdokumentoval formou tohoto videa.

Ale pozor - dopravce ani neumí poprosit. Jen přikazuje. Oznámení v hlášení totiž zní "konečná zastávka - vystupte". Žádné "prosím, vystupte" či (vyskytující se např. v MHD Brno) "prosíme cestující, aby vystoupili". Jak příznačné. A jak příznačná neschopnost objednatele si ohlídat, aby tomu bylo jinak. A aby tomu tak bylo hned od prvního dne "vysoutěženého" kontraktu...Rekonstrukce předprodejní kanceláře po necelém půlroce její existence = její uzavření po 4 pracovní dny

4. června 2017 v 12:00 Mimořádnosti v provozu
Po méně než půlroce její existence, bude v předprodejní kanceláři TRADO MAD na dolní straně Karlova náměstí probíhat rekonstrukce. Z tohoto důvodu bude tato kancelář po čtyři pracovní dny bez náhrady uzavřena. Viz sdělení zveřejněné na oficiálních stránkách doprava-trebic.cz:

Upozorňujeme, že z důvodu rekonstrukce bude uzavřena předprodejní kancelář na Karlově náměstí ve dnech 9. 6. (pá), 15. 6. (čt), 16. 6. (pá) a 19. 6. (po).