Seznam "minibusových" spojů - opožděně vytvořený a obshahující nesmysly (1 vs. 2 minibusy)

26. června 2017 v 0:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
Další příklad neschopnosti Městského úřadu Třebíč, přesněji řečeno - jeho Odboru dopravy a komunálních služeb:

- Od 2. 1. 2017 začaly na vybraných spojích MHD (stále na stejných spojích, v rámci pevně daných oběhů) jezdit dva minibusy. Nikde nebylo zveřejněno, o jaké spoje konkrétně jde.

- Až v jízdních řádech platných od 24. 4. 2017 (vyvěšených na zastávkách) dopravce uvedl poznámku "M" u spojů, které jsou zpravidla zajišťovány minibusem (viz mj. tento odkaz).

- V jízdním řádu linky č. 14 platném od 2. 5. 2017 (viz tento odkaz) naopak zmizely údaje o nasazení minibusů. Zjevně proto, že mezitím (krátce po 24. dubnu) došlo (po jeho havárii) k dlouhodobému/trvalému odstavení jednoho ze dvou minibusů (= o to méně spojů je "minibusových").

- Až 22. 5. 2017 se městský úřad uráčil vytvořit tento "Seznam spojů, na kterých jsou zpravidla nasazovány minibusy, s poznámkou "platí od 2. května 2017". Tedy s 20denním (!) zpožděním (resp. s téměř 5měsíčním zpožděním od doby zahájení provozu minibusů). A hlavně - seznam stejně není přesný, protože počítá s provozem dvou minibusů!

Městský úřad tedy (zdaleka nejen v této věci) uvádí informace nejen opožděné, ale i nesmyslné...
 


Aktuální články

Reklama