Srpen 2017

Drobné změny jízdních řádů MHD od 1. 9. 2017

31. srpna 2017 v 0:00 Změny jízdních řádů
Níže uvádím (kurzívou) přepis sdělení zveřejněného 28. 8. 2017 na oficiálních stránkách www.doprava-trebic.cz.

Je velmi zajímavé, že k 1. 1. 2017 se "muselo" škrtat (aniž by městský úřad byl tehdy schopen zveřejnit KOMPLETNÍ seznam rušených spojů), tím více v situaci, kdy zrovna začal platit "vysoutěžený" kontrakt. A hle - osm měsíců uplynulo, sice není obnoven žádný ze zrušených spojů, ale je zavedeno/upraveno několik jiných spojů...

K 1. září 2017 dojde ke změnám v jízdních řádech linek č. 5, 10, 11 a 12.

Spoj linky č. 5 ve dnech školního vyučování s odjezdem ze zastávky Za Rybníkem 13:26 bude nově končit na zastávce Hřbitov. V opačném směru bude nově začínat na zastávce Hřbitov ve 13:58.

Spoje linky č. 10 v pracovní dny s odjezdem od Polikliniky v 7:55 a 8:17 budou jezdit přes zastávky M. Majerové a Gen. Svobody.

U linky č. 11 bude zaveden spoj v pracovní dny s odjezdem v 16:17 ze zastávky Karlovo náměstí, směr Cyrilometodějská.

U linky č. 12 bude zřízen nový pár spojů, který bude v provozu v pátek a sobotu. Odjezd ze zastávky Karlovo nám. bude v 22:45 a z Ptáčova v 22:55.

Další uzavírka křižovatky Řípovské a Revoluční ulice = opakování květnového výlukového opatření

24. srpna 2017 v 22:00 Mimořádnosti v provozu
Už tak dlouhý výčet selhání, kterých se za dobu svého působení dopustila protekční referentka městského úřadu (odboru dopravy) pro MHD (kdy MHD je její jedinou kompetencí, viz její "vizitka"), se během léta 2017 rozšířil o další dva případy.

Tentokrát jde o její neschopnost zařídit informování o výlukovém opatření v Rafaelově ulici (ve třech červencových víkendech) a o prodloužení výlukového opatření v Bráfově ulici (původně inzerovaného jen do 31. 7. 2017) na oficiálním facebookovém profilu "MAD Třebíč".

Na rozdíl od těchto dvou případů, o dalším výlukovém opatření na uvedených stránkách informováno je (tzn. první příspěvek na těchto stránkách po 2,5měsíční pauze!), viz tento odkaz.

Stručně řečeno - kvůli uzavírce křižovatky Řípovské ulice s Revoluční ulicí bude od 26. 8. do 3. 9. 2017 platit výlukové opatření, které platilo už i od 2. 5. do 7. 5. 2017 - tedy jízda autobusů MHD "vedlejší" ulicí Spojenců (ve směru jízdy z centra města), resp. Libušiným údolím (v opačném směru jízdy). Pro úplnost, přepisuji i sdělení z druhých "oficiálních stránek o MHD" (doprava-trebic.cz):

Od 26. srpna 7:00 do 3. září 20:00 bude uzavřena křižovatka ulic Revoluční a Seifertova.
Obousměrně bude zrušena zastávka Revoluční. Ve směru na Karlovo náměstí budou zrušeny i zastávky U Kapličky a Sucheniova (pro linky 1, 5 a 14).

Je zajímavé, že zatímco na FB profilu "MAD Třebíč" je uvedena poznámka, že "Na základě postupujících prací může dojít k dřívějšímu ukončení uzavírky", tak na stránkách doprava-trebic.cz žádná taková poznámka uvedena není. Neboli - městský úřad ani není schopen napsat na obě "své" stránky informaci ve stejné/úplné podobě...

Celovozová reklama na MANu ev. č. 21 = dopravce porušuje (a městský úřad toto toleruje?!) smluvní požadavek o jednotném barevném schématu

20. srpna 2017 v 19:00 Zajímavosti z provozu
Přibližně v polovině května 2017 byla na MAN Lion´s City ev. č. 21 instalována celovozová reklma na Český rozhlas Vysočina. Několik fotek (pořízených v různých dnech od května do srpna 2017) autobusu v tomto novém vzhledu najdete ve složce s fotkami tohoto vozidla.

Umístění této reklamy na vozidlo má bohužel i jiný rozměr - dopravce porušuje smlouvu o provozování MHD. Resp. městský úřad zjevně není schopen toto porušování "zatrhnout"!

Smlouva (platná pro období let 2017 - 2024) hovoří jasně: Všechna vozidla musí mít jednotný vnější vzhled. Barva vozidel je bílá s červeným pruhem (viz screen z příslušné stránky "Provozních a technických požadavků"). Což toto vozidlo od poloviny května 2017 nesplňuje...

Dalším smluvním požadavkem je (viz opět tento screen), cituji, Všechny vnější reklamy mohou být na autobusech umístěny pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

Z výše uvedeného vyplývá několik možností:
- (buď) Na městském úřadu, resp. odboru dopravy, ani nevědí, co si oni sami předtím smluvně prosadili (tzn. nevědí, že tato reklama je v rozporu s pravidly).

- (nebo) Na odboru dopravy sice o tomto pravidlu vědí, přesto (na základě požadavku dopravce) písemně odsouhlasili umístění této reklamy (sami odsouhlasili porušení něčeho, co výslovně/smluvně požadují!).

- (nebo) Na odboru dopravy o tomto pravidlu vědí a je požadováno jeho dodržování, ale dopravce jim tuto reklamu nenahlásil (tzn. porušuje hned dva požadavky najednou). Pak by to ale znamenalo, že nikdo z odboru dopravy si za těch několik měsíců neuměl v třebíčských ulicích všimnout, že na MHD jezdí autobus s reklamou, která je v rozporu se smluvními požadavky...

Pokoutně pozměněné info o prodloužení uzavírky Bráfovy ulice aneb Co tiskové oddělení vědělo už v dubnu, zjistil odbor dopravy až v srpnu?

15. srpna 2017 v 0:00 Mimořádnosti v provozu
Přibližně 14. 8 2017 došlo k úpravě sdělení na stránkách www.doprava-trebic.cz o prodloužení uzavírky Bráfovy ulice (resp. i stejnojmenné zastávky) na tuto verzi:

Z důvodu pokračujících prací je prodloužena výluka provozu na ulici Bráfova přibližně do konce října 2017.

Sdělení bylo pozměněno velmi pokoutně, nikde žádná informace typu "pozor, aktualizace údajů" atd. Nad sdělením je uvedeno zavádějící datum uvedení 29. 7. 2017, přitom k tomuto datu tam bylo zveřejněno něco docela jiného - info ve znění (...) na ulici Bráfova. Po obdržení podrobnějších informací vás budeme informovat o plánovaném termínu dokončení.

Na této záležitosti se definitivně ukazuje, že na Městském úřadu Třebíč pravá ruka neví, co dělá ruka levá. Na stránkách www.trebic.cz (spravovaných tiskovým oddělením úřadu) totiž bylo již 21. 4. 2017 (tzn. 3 dny před zahájením uzavírky) zveřejněno, že uzavírka potrvá do konce října.

Zato na stránkách www.doprava-trebic.cz (spravovaných odborem dopravy) bylo tehdy zveřejněno, že uzavírka má trvat jen do konce července 2017. A ještě na konci července odpovědná osoba z odboru dopravy nevěděla, do kdy že se uzavírka ulice "prodlužuje".

Zdá se, že odpovědné osoby z odboru dopravy (jak "vedoucí" představitel odboru, tak i "referentka pro MHD - protekční dcerka") ani neumějí sledovat internetové stránky svého vlastního úřadu. Kdyby tak činily, už od dubna by věděly, že uzavírka potrvá poněkud déle...

Předprodejní kancelář TRADO MAD s novým (ne však plně bezbariérovým!) vchodem

10. srpna 2017 v 0:00 Zajímavosti z provozu
Jak jsem počátkem června 2017 uváděl v tomto článku, byla ve čtyřech červnových dnech uzavřena předprodejní kancelář TRADO MAD na Karlově náměstí. Oficiální sdělení na stránkách doprava-trebic.cz (zřizovaných městským úřadem) znělo, že předprodejní kancelář bude uzavřena "z důvodu rekonstrukce".

Jak jsem se koncem června přesvědčil, tak rekonstrukce spočívala ve vybudování vchodu do předprodejní kanceláře přímo z náměstí (viz tato fotka), zatímco původní vchod byl "z průchodu" (viz tato fotka).

Je zajímavé, že městský úřad ani nebyl schopen ve svém sdělení uvést, jakých úprav bude při oné rekonstrukci dosaženo. Že by to pracovníci odboru dopravy ani předem nevěděli? Nebo věděli, ale neuměli informovat (jako již mnohokrát předtím)?

Smutnou ironií je, že ani nově zřízený vstup do předprodejní kanceláře není plně bezbariérový - mezi chodníkem a podlahou "čekací předmístnosti" se nachází schod...

Infotabule v "terminálu" ještě v polovině července 2017 tvrdila, že Podklášterský most je uzavřen a že vlaky přes Třebíč nejezdí

4. srpna 2017 v 0:00 Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
K 23. 4. 2017 skončila dlouhodobá výluková opatření související s uzavírkou Podklášterského mostu. Očekával jsem, že tím pádem dojde k odstranění příslušného upozornění na infotabuli umístěné na vlakovém nádraží (mezi výpravní budovou a vchodem do podchodu).

Ale kdepak - provozovatel "terminálu" (Městský úřad Třebíč) nebyl po velmi dlouhou dobu takovou jednoduchou věc schopen zařídit.

Nakonec mu to trvalo téměř 3 měsíce - k odstranění dávno neplatné informace došlo až někdy mezi 17. a 20. červencem. Viz fotka z 17. 7. 2017, kdy na oné tabuli ještě bylo zastaralé info; a viz fotka z 20. 7. 2017, kdy již byly informace na infotabuli aktualizovány.

A pozor - ještě 17. 7. bylo na oné tabuli psáno mj. o tom, že ze stanoviště č. 1 a 2 odjíždějí autobusy náhradní dopravy ("výluka ČD"). Ovšem tato výluka skončila již 28. 2. 2017. Dávno neplatné info tak bylo odstraněno s více než 4,5měsíčním zpožděním.

Představitelé městského úřadu nedávno tvrdili, že cca tříměsíční lhůta mezi vyhlášením vítěze výběrového řízení na provozovatele MHD a počátkem účinnosti kontraktu je dostatečná (a že za tuto dobu musí dopravce zvládnout pořídit si nové autobusy, zařídit krytá stání atd.).

Přitom sám městský úřad není schopen za podobnou (ba spíše delší) dobu zvládnout něco tak jednoduchého, čím aktualizace takové infotabule bezesporu je...