Říjen 2017

Ukončení uzavírky Bráfovy ulice (a tím i výlukových opatření v MHD) o 3 dny dříve (nebo o téměř 3 měsíce později?) oproti původnímu plánu

27. října 2017 v 14:00 Mimořádnosti v provozu
Uzavírka Bráfovy ulice, která s sebou přinesla ukázku neschopnosti představitelů městského úřadu coby provozovatele "terminálu" (viz tento článek a tento článek), končí o cca 3,5 dne dříve, než bylo původně plánováno.

Spolu s tím skončí o 3 dny dříve (z jiného úhlu pohledu o téměř 3 měsíce později, protože původně avizovaný termín ukončení výlukového opatření v MHD byl k 31. 7. 2017) výlukové opatření na dotčených linkách MHD.

Viz ("nenadčasově psané") sdělení z oficiálních stránek doprava-trebic.cz:

Dnes odpoledne (pravděpodobně v 14:00) bude ukončena uzavirka ulice Bráfova.
Autobusy linek 4, 10, 14 se vrátí na svoje původní trasy od zítřka, soboty 28. října, od ranních výjezdů.

Vedoucí představitel odboru dopravy přiznal vědomé zamlčení informace o změně odjezdových stanovišť v "terminálu" (čímž mohl poškodit mj. i moji osobu)

25. října 2017 v 21:00 Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
(pokračování mého článku o tom, jak Městský úřad Třebíč VĚDOMĚ zamlčel skutečnost, že po dobu uzavírky Bráfovy ulice jezdí některé "vesnické" autobusové linky z jiných stanovišť "přestupního terminálu" než obvykle)

Když jsem 8. 6. 2017 zjistil, že některé "vesnické" linky jezdí odjinud, říkal jsem si, že existují jen dvě možnosti: - buď Městský úřad Třebíč (coby provozovatel "terminálu") o této věci NEVÍ (neschopnost si uvědomit základní provozní aspekty související s uzavírkou přilehlé ulice); anebo o tom ví, ale vědomě tuto skutečnost zamlčuje.

O měsíc později, 12. 7. 2017, se na oficiálním facebookovém profilu "Město Třebíč" (viz tento screen) potvrdilo, že pravdivá je druhá z možností - vedoucí představitel odboru dopravy VĚDOMĚ zamlčel, že došlo ke změně odjezdových stanovišť v "terminálu".

A použil při tom své typické vymlouvačnosti. Ubohému tvrzení, že umístit tuto informaci na jednotlivé označníky (či na centrální rozpis stanovišť) nebylo možné, protože pak by muselo dojít k vypnutí displejů v "terminálu", snad nevěří ani on sám (spíše to vypadá, jako by sám sobě vysvětloval svoji vlastní neschopnost).

Následkem tohoto ignorantství jsem se mohl 8. 6. 2017 dostat do problémů i já (pokud bych šel na onen autobus do "terminálu", nevšiml bych si, že "můj" autobus projíždí v opačném směru jízdy, tím více když to bylo v čase okolo 14:45 h, kdy tam těch autobusů bývá více).

Naštěstí jsem si dovedl poradit sám, ovšem jen díky tomu, že moje dopravní znalosti jsou velmi dobré a že jsem si uvědomil, že autobus směr Koněšín nemůže (kvůli uzavírce Bráfovy ulice) jet z inzerovaného stanoviště č. 7.Další (tentokrát jen jednodenní) uzavírka křižovatky Řípovská x Revoluční = další výlukové opatření v MHD

20. října 2017 v 21:00 Mimořádnosti v provozu
V sobotu 21. 10. bude opět probíhat (tentokrát pouze jednodenní) uzavírka křižovatky Řípovské ulice s Revoluční ulicí. Výlukové opatření v MHD je stejné jako při předchozích uzavírkách křižovatky. Viz přepis sdělení z oficiálních stránek www.doprava-trebic.cz:

V sobotu 21. října od 7:00 do 19:00 bude uzavřena křižovatka ulic Revoluční a Řípovská.
Obousměrně bude zrušena zastávka Revoluční. Ve směru na Karlovo náměstí budou zrušeny i zastávky U Kapličky a Sucheniova (pro linky 1, 5 a 14).

Městský úřad dlouhodobě zamlčuje "výlukovou" změnu odjezdových stanovišť v "přestupním terminálu"

18. října 2017 v 21:00 Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
Ve čtvrtek 8. 6. 2017 odpoledne jsem potřeboval jet autobusem z Třebíče do Koněšína a nejvíce se mi hodilo nastoupit do něj v "přestupním terminálu". Ještě toho dopoledne jsem si na IDOSu ověřoval spojení a až v tu chvíli jsem si všiml poznámky, že "můj" spoj by měl jet ze stanoviště č. 7.

Až v tom okamžiku mi došlo, že z takového stanoviště takový spoj odjet nemůže, vzhledem k dlouhodobě probíhající uzavírce Bráfovy ulice. Raději jsem šel na autobusové nádraží, kde jsem do spoje nastoupil. A skutečně - namísto stanoviště č. 7 jsme pak v "terminálu" zastavili na stanovišti č. 1, viz toto moje video.

Následně jsem si uvědomil, že podobné omezení (kdy linkové autobusy kvůli uzavřené Bráfově ulici obsluhují "terminál" průjezdem namísto obvyklého závleku a tím pádem nemohou obsloužit stanoviště č. 6, 7 a 8), se týká celé řady regionálních autobusových linek, mimo jiné "páteřní" linky spojující Třebíč s Moravskými Budějovicemi.

Zarážející skutečností je především to, že jde o věc naprosto zamlčenou provozovatelem "terminálu" (Městský úřad Třebíč) v těch informačních zdrojích, které jsou plně v jeho kompetenci:
- vývěsky na jednotlivých zastávkách (naprosté mlčení; ostatně ani bezvýlukové jízdní řády tam nevisejí všechny).

- centrální tabule u nádražní budovy (více informací - viz tento článek).

- oficiální stránky www.pttrebic.cz/, věnované právě onomu "terminálu". Jak jsem psal již v tomto článku, tak předmětné stránky jsou dlouhodobě příkladem neschopnosti informovat o základních provozních záležitostech, zamlčují nepříjemné informace atd.

Později jsem se dozvěděl, že Městský úřad Třebíč tuto důležitou informaci o změně stanovišť zamlčel VĚDOMĚ. Ale to je kapitola sama pro sebe.

Uzavírka přejezdu u větrníku = neobsluhování zastávek, okolo kterých pojede linka 14x (+ dvojznačné výlukové opatření)

13. října 2017 v 20:18 Mimořádnosti v provozu
Přepis sdělení uveřejněného od 10. 10. 2017 na oficiálních stránkách www.doprava-trebic.cz:

Z důvodu uzavírky železničního přejezdu mezi ulicemi Sucheniova a Pražská budou v době od 16. října, 8:00 do 18. října, 20:00 zrušeny na linkách 1, 5, 14, 14x a 21 zastávky Sucheniova, U Kapličky, Revoluční a ZŠ Bartuškova.

O 2 dny později, 12. 10. 2017, byl na druhých oficiálních stránkách, tzn. FB profilu "MAD Třebíč", zveřejněno toto sdělení (shodné oznámení je vyvěšeno i na zastávkách, resp. v autobusech), ze kterého mj. vyplývá, jako by zastávka Borovina, BOPO měla být obsluhována i linkou 14x (zatímco ze sdělení na stránkách doprava-trebic.cz vyplývá přesný opak).

Jde o další případ neschopnosti Městského úřadu Třebíč (který je zřizovatelem obou internetových stránek) provést něco tak jednoduchého, čím bezesporu je napsání JEDNOZNAČNÉHO oznámení.

A to není vše - linka 14x po dobu uzavírky zjevně pojede Revoluční ulicí i okolo zastávky U Kapličky (touto trasou), ale nebude smět na zdejších zastávkách (zast. Revoluční a U Kapličky) zastavit...

Nesmyslné jízdní řády i na lince č. 10 (bez žlutého podkladu, "teleportace" vozidel, slovenský název zastávky?!)

8. října 2017 v 15:00 Zajímavosti z provozu
Dopravce TRADO MAD není schopen po dobu uzavírky Bráfovy ulice uvádět reálné/dodržitelné jízdní řády nejen v případě linky č. 4 (viz můj předchozí článek), ale ani na příslušných spojích linky č. 10 (v obou případech ve směru jízdy z Domků do centra města).

Na rozdíl od linky č. 4, jejíž jízdní řád již v polovině července 2017 obsahoval nesmysly typu "obsluhování zastávky Bráfova" či "odjezd od zastávky Nemocnice o 2 minuty POZDĚJI než z NÁSLEDUJÍCÍ zastávky Železniční stanice", tak u linky č. 10 byl ještě v polovině července uváděn jízdní řád ve skutečně výlukové podobě.

Od 1. 9. 2017 však došlo na lince č. 10 k úpravám (přidání závleku přes zast. Marie Majerové u některých spojů) a dopravce musel na všechny zastávky vyvěsit novou verzi jízdních řádů. A učinil tak v chybné, bezvýlukové verzi - viz tato a tato fotka ze zastávek Nemocnice, resp. Železniční stanice (obě pořízeny 2. 10. 2017).

Dopravce v těchto jízdních řádech uvádí hned několik nesmyslů najednou:
- Jízdní řád není vytištěn na žlutém podkladu (porušení SMLUVNĚ POŽADOVANÉ povinnosti vydávat výlukové jízdní řády na žlutém podkladu).

- V jízdním řádu je uvedena zastávka Bráfova (která po dobu této uzavírky ulice není obsluhována).

- Zastávky Nemocnice a Železniční stanice jsou uvedeny (a odpovídají tomu i časové polohy jakoby "teleportujících se" spojů) v opačném pořadí než jaké po dobu uzavírky Bráfovy ulice platí.

- Dopravce ani neumí psát česky - viz název zastávky "Železničná stanice" (viz mj. tato fotka)...

Teleportace vozidel na lince č. 4? Dle výlukového jízdního řádu jedou autobusy ze zastávky Nemocnice o 2 - 3 min. později než z NÁSLEDUJÍCÍ zastávky Železniční stanice!

2. října 2017 v 21:00 Zajímavosti z provozu
Po dobu uzavírky horní části Bráfovy ulice, probíhá obsluha zastávek Nemocnice a Železniční stanice linkami č. 4 a 10 ve směru jízdy do centra města v opačném pořadí než obvykle.

Dopravce TRADO MAD však již po několik měsíců uvádí na zastávkách ve "žlutých" jízdních řádech údaje, které nijak neodpovídají výlukovému provozu - v seznamu zastávek je (chybně) uvedena zastávka Bráfova. A pořadí zastávek ve "výlukovém" JŘ je takové, jako by zast. Nemocnice byla obsluhována až po zastávce Železniční stanice. Přitom během výluky je tomu naopak.

Dle jízdního řádu vyvěšeného na zastávce Nemocnice, odjedou autobusy z této zastávky o 2 - 3 minuty POZDĚJI než z NÁSLEDUJÍCÍ zast. Železniční stanice (viz jízdní řád ze zast. Žel. stanice).

To samozřejmě není možné, reálně se tedy u těchto spojů nabízejí dvě možnosti (pominu-li "sci-fi variantu", že podle dopravce se autobusy umějí teleportovat v čase a prostoru):
- (buď) autobusy jezdívají ze zast. Nemocnice i s cca 2 - 3min. náskokem (!) oproti údajům uvedeným v jízdním řádu na této (provizorně přesunuté) zastávce.

- (nebo) autobusy odjíždějí ze zast. Železniční stanice s přinejmenším 3min. zpožděním; zato předtím neuvěřitelně couraly mezi zastávkami Hrotovická a Nemocnice, neboť jejich jízdní doba zde dle "výlukových" jízdních řádů činí až 4 minuty, srov. s jízdním řádem vyvěšeným na zastávce Hrotovická (pozn. všechny tři odkazované fotky byly pořízeny 2. 10. 2017).

Paradoxem je, že zpočátku výluky, koncem dubna 2017, visel na zastávce Nemocnice správný výlukový jízdní řád linky č. 4 (viz fotka z 27. 4. 2017), neobsahující ve výčtu zastávek zast. Bráfova a uvádějící správné "výlukové" pořadí zastávek (nejprve Nemocnice, až poté Železniční stanice). Ale poté (nejpozději v polovině července 2017) byl nahrazen novou, chybnou/nesmyslnou verzí...