Městský úřad dlouhodobě zamlčuje "výlukovou" změnu odjezdových stanovišť v "přestupním terminálu"

18. října 2017 v 21:00 |  Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
Ve čtvrtek 8. 6. 2017 odpoledne jsem potřeboval jet autobusem z Třebíče do Koněšína a nejvíce se mi hodilo nastoupit do něj v "přestupním terminálu". Ještě toho dopoledne jsem si na IDOSu ověřoval spojení a až v tu chvíli jsem si všiml poznámky, že "můj" spoj by měl jet ze stanoviště č. 7.

Až v tom okamžiku mi došlo, že z takového stanoviště takový spoj odjet nemůže, vzhledem k dlouhodobě probíhající uzavírce Bráfovy ulice. Raději jsem šel na autobusové nádraží, kde jsem do spoje nastoupil. A skutečně - namísto stanoviště č. 7 jsme pak v "terminálu" zastavili na stanovišti č. 1, viz toto moje video.

Následně jsem si uvědomil, že podobné omezení (kdy linkové autobusy kvůli uzavřené Bráfově ulici obsluhují "terminál" průjezdem namísto obvyklého závleku a tím pádem nemohou obsloužit stanoviště č. 6, 7 a 8), se týká celé řady regionálních autobusových linek, mimo jiné "páteřní" linky spojující Třebíč s Moravskými Budějovicemi.

Zarážející skutečností je především to, že jde o věc naprosto zamlčenou provozovatelem "terminálu" (Městský úřad Třebíč) v těch informačních zdrojích, které jsou plně v jeho kompetenci:
- vývěsky na jednotlivých zastávkách (naprosté mlčení; ostatně ani bezvýlukové jízdní řády tam nevisejí všechny).

- centrální tabule u nádražní budovy (více informací - viz tento článek).

- oficiální stránky www.pttrebic.cz/, věnované právě onomu "terminálu". Jak jsem psal již v tomto článku, tak předmětné stránky jsou dlouhodobě příkladem neschopnosti informovat o základních provozních záležitostech, zamlčují nepříjemné informace atd.

Později jsem se dozvěděl, že Městský úřad Třebíč tuto důležitou informaci o změně stanovišť zamlčel VĚDOMĚ. Ale to je kapitola sama pro sebe.
 


Aktuální články

Reklama