Teleportace vozidel na lince č. 4? Dle výlukového jízdního řádu jedou autobusy ze zastávky Nemocnice o 2 - 3 min. později než z NÁSLEDUJÍCÍ zastávky Železniční stanice!

2. října 2017 v 21:00 |  Zajímavosti z provozu
Po dobu uzavírky horní části Bráfovy ulice, probíhá obsluha zastávek Nemocnice a Železniční stanice linkami č. 4 a 10 ve směru jízdy do centra města v opačném pořadí než obvykle.

Dopravce TRADO MAD však již po několik měsíců uvádí na zastávkách ve "žlutých" jízdních řádech údaje, které nijak neodpovídají výlukovému provozu - v seznamu zastávek je (chybně) uvedena zastávka Bráfova. A pořadí zastávek ve "výlukovém" JŘ je takové, jako by zast. Nemocnice byla obsluhována až po zastávce Železniční stanice. Přitom během výluky je tomu naopak.

Dle jízdního řádu vyvěšeného na zastávce Nemocnice, odjedou autobusy z této zastávky o 2 - 3 minuty POZDĚJI než z NÁSLEDUJÍCÍ zast. Železniční stanice (viz jízdní řád ze zast. Žel. stanice).

To samozřejmě není možné, reálně se tedy u těchto spojů nabízejí dvě možnosti (pominu-li "sci-fi variantu", že podle dopravce se autobusy umějí teleportovat v čase a prostoru):
- (buď) autobusy jezdívají ze zast. Nemocnice i s cca 2 - 3min. náskokem (!) oproti údajům uvedeným v jízdním řádu na této (provizorně přesunuté) zastávce.

- (nebo) autobusy odjíždějí ze zast. Železniční stanice s přinejmenším 3min. zpožděním; zato předtím neuvěřitelně couraly mezi zastávkami Hrotovická a Nemocnice, neboť jejich jízdní doba zde dle "výlukových" jízdních řádů činí až 4 minuty, srov. s jízdním řádem vyvěšeným na zastávce Hrotovická (pozn. všechny tři odkazované fotky byly pořízeny 2. 10. 2017).

Paradoxem je, že zpočátku výluky, koncem dubna 2017, visel na zastávce Nemocnice správný výlukový jízdní řád linky č. 4 (viz fotka z 27. 4. 2017), neobsahující ve výčtu zastávek zast. Bráfova a uvádějící správné "výlukové" pořadí zastávek (nejprve Nemocnice, až poté Železniční stanice). Ale poté (nejpozději v polovině července 2017) byl nahrazen novou, chybnou/nesmyslnou verzí...
 


Aktuální články

Reklama