Listopad 2017

Některé linky TRADO BUS nejezdí od 20. 11. na autobusové nádraží (navzdory srpnovým slibům/polopravdám z městského úřadu)

26. listopadu 2017 v 0:00 Postřehy z provozu autobusového nádraží
Když koncem srpna 2017 došlo ke změně nájemce autobusového nádraží v Třebíči (jehož vlastníkem je Město Třebíč), vyjadřovali občané na oficiálním FB profilu (spravovaného městským úřadem) své obavy, zda autobusy dopravce TRADO BUS nepřestanou autobusové nádraží obsluhovat.

Identita "Město Třebíč" občany chlácholila (viz tento screen) tvrzením ve smyslu autobusy Icomu budou nadále zajíždět na autobusové nádraží, jinak by šlo o porušení podmínky licence pro prozovování linek veřejné dopravy. Vedoucí představitel odboru dopravy tehdy (na dotaz občana) uvedl, že licence na příměstské linky provozované firmou TRADO BUS platí do 31. 12. 2018.

Uplynuly necelé 3 měsíce a od 20. 11. 2017 se stalo skutečností, že část linek TRADO BUS přestala na autobusové nádraží zajíždět; "náhradou" je mj. přilehlá zastávka "U autobusového nádraží" (umístěná na hlavní Sucheniově ulici).

Je otázkou, proč pracovníci městského úřadu tehdy uváděli takovéto polopravdivé/zavádějící údaje. Nabízejí se dvě možnosti:

- Vedoucí ani mluvčí nevědí takovou základní věc, že k úpravě jízdního řádu (včetně vymezení obsluhovaných zastávek) může dojít i v průběhu platnosti licence (čehož bylo u "vesnických" linek využito mj. i v roce 2015 po zprovoznění tzv. přestupního terminálu).

- Vedoucí a/nebo mluvčí tuto skutečnost ví, ale tehdy ji (byť na přímý dotaz znepokojených občanů) manipulativně zamlčeli a namísto toho se vykrucovali stylem "ano, TRADO BUS nadále bude zajíždět" či "licence platí až do 31. 12. 2018".

Otázkou je, která ze dvou uvedených možností je horší. Navíc, uvedený aspekt je jen jedním z několika věcí, které v předmětné záležitosti takříkajíc smrdí.

Dopravce i odbor dopravy/komunálních služeb "překáželi sami sobě" aneb Autojeřáb stojící uprostřed Jejkovské brány v pracovní den v 7:45 h

21. listopadu 2017 v 23:00 Zajímavosti z provozu
V pondělí 2. října 2017 v 7:45 h byl střed vozovky v ul. Jejkovská brána (v těsné blízkosti křižovatky u pošty) obsazen stojícím autojeřábem. Pracovníci právě sundávali transparent "Třebíčské kulturní léto" s logem sponzora - společnosti ICOM Transport, a. s. (vzhled transparentu - viz tato fotka).

Mercedes Conecto s RZ 5J8 4702 (jedoucí na spoji ve směru jízdy z Karlova náměstí) se mezi tímto "komunálním" vozidlem a chodníkem těsně prosmýkl. Jak je z této fotky ale patrné, tak v protějším jízdním pruhu (pro směr jízdy na Karlovo náměstí) zbylo tak málo místa, že autobus by tudy patrně neprojel (a pokud ano, tak jen velmi těsně, resp, s rizikem poškození vozidla).

Protijedoucí MAN Lion´s City s RZ 5C5 6649 tedy raději počkal (přinejmenším minutu, možná i déle) před křižovatkou u pošty, až v protějším směru jízdy nepojede žádné vozidlo, a poté opatrně projel okolo překážejícího "komunálního" autojeřábu v "protisměru".

Uvedená situace přináší zajímavé paralely:
- Provozovatel třebíčské MHD de facto překážel sám sobě. Sundávána totiž byla "jeho" reklama (resp. reklama na jeho mateřskou společnost ICOM Transport; dopravcem MHD je dceřiná společnost TRADO MAD; tento rozdíl nechápou ani někteří představitelé městského úřadu ani někteří pracovníci dopravce).

- Odbor dopravy a komunálních služeb také de facto "překážel sám sobě" - jeho odpovědný představitel nebyl schopen zařídit, aby k sundání transparentu došlo jindy než v době vrcholící ranní přepravní špičky. Tím, že toto nebyl schopen zařídit, vzniklo zdržení autobusu MHD, jejíž provoz má tentýž odbor městského úřadu rovněž ve své kompetenci.

Ovšem bohužel ani jeden ze subjektů dlouhodobě nezvládá ani mnohé ze základních provozních záležitostí. Popisovaný jev je jednou z mnoha ukázek.

Autobusy MHD na fotkách z 22. 9. 2017 (tzv. Den bez aut) a nová situace ve věci tzv. rizika tržeb od roku 2017

15. listopadu 2017 v 22:00 Zajímavosti z provozu
I v roce 2017 bylo 22. září dnem, kdy v autobusech MHD Třebíč nebylo vybíráno jízdné (situace často nesprávně nazývaná jako "MHD zdarma" či "jízda zdarma"). Tato skutečnost byla inzerována mj. letákem za čelním sklem jednotlivých autobusů; na letáku bylo uvedeno poměrně přesné sdělení "Dnes hradí jízdné Město Třebíč".

Letáky jsou patrné na trojici fotek, které jsem v uvedený den pořídil:
Mercedes Conecto RZ 5J8 4743 před přejezdem u větrníku (ve směru jízdy z centra města)

Mercedes Conecto s RZ 5J8 4704 vjíždí z Masarykova náměstí do Bráfovy ulice (pohled ze Sokolské ulice)

MAN Lion´s City ev. č. 38 na konečné zastávce na východním konci prostoru zastávek na Karlově náměstí.

Stejný leták byl za čelními skly autobusů umístěn i o rok dříve - 22. 9. 2016. Ale přece jen se mezitím situace změnila. V roce 2016 bylo tzv. riziko tržeb na straně dopravce. Městský úřad tedy musel (přál-li si, aby MHD po jeden den jezdila bez vybírání jednorázového jízdného) dopravci doplatit dohodnutou částku.

Od roku 2017 již platí v této věci jiné pravidlo - riziko tržeb je na straně městského úřadu (což považuji za jedno z mála kladů oné 8leté "vysoutěžené" smlouvy). Pro jednodenní "MHD zdarma" tedy nebylo potřeba domlouvat žádnou finanční kompenzaci. Jen dopravce vykázal městskému úřadu o to nižší tržby; městský úřad musel o to více peněz doplatit z městského rozpočtu.


Minibus Sprinter City s RZ 5J8 4736 zpět v provozu (po více než 5měsíčním odstavení)

9. listopadu 2017 v 17:00 Zajímavosti z provozu
Přibližně na přelomu září a října 2017 se (po více než 5měsíčním odstavení způsobeném dubnovou nehodou) vrátil do provozu minibus Mercedes Sprinter City s RZ 5J8 4736. Viz mj. fotky pořízené počátkem října a následně vložené do galerie tohoto minibusu.

Navrácení tohoto minibusu do provozu mj. přineslo opětovný nárůst počtu spojů vedených "dobytčákem" s kapacitou pouhých 22 cestujících (včetně stojících osob) a s pouze jedněmi dveřmi.

Nutno dodat, že nasazení minibusů v takové podobě, v jaké se děje již od samého začátku roku 2017, je v rozporu se dvěma, ba spíše třemi body "vysoutěženého" 8letého kontraktu městského úřadu s dopravcem. Ale to je téma samo pro sebe.

Jak po dobu uzavírky Bráfovy ulice nesměly (?) v "terminálu" zastavovat odklonové spoje MHD

2. listopadu 2017 v 22:00 Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
Po celou dobu konání uzavírky Bráfovy ulice (od 24. 4. do 27. 10. 2017), docházelo k jevu, kdy některé spoje MHD (všechny spoje linky č. 14, většina spojů linky č. 10, část spojů linky č. 4) jely tzv. přestupním terminálem, ale nezastavovaly v něm. Městský úřad Třebíč po celou dobu nebyl schopen uvést důvod, z jakého důvodu k této nelogické věci dochází.

Přibližně v červnu se na stránkách jednoho politického uskupení objevila informace, že (dle vyjádření vedoucího představitele z odboru dopravy") je tomu tak prý proto, že ony "odklonové" autobusové spoje (tzn. ty spoje, které v bezvýlukovém provozu do "terminálu" nezajíždějí) se nevejdou do limitu počtu spojů, které mohou "terminál" obsluhovat kvůli hlukovým limitům.

V červenci 2017 tuto věc nepřímo (mlčky/nepopřením) potvrdil i onen "vedoucí" (souběžně s přiznáním typu "Vím o změně odjezdových stanovišť v "terminálu", ale kašlu na vyvěšení písemné informace o této věci), viz oficiální FB profil "Město Třebíč".

Co je na této argumentaci nelogického:
- Že by se hlukové limity vztahovaly jen na autobusy v daném místě zastavující, nikoliv na autobusy přes totéž místo projíždějící?

- V "terminálu" po dobu uzavírky Bráfovy ulice "nesměly" zastavit ani VÍKENDOVÉ spoje linek č. 10 a 14 (potažmo linky č. 4 ve směru jízdy do centra města). Přitom o víkendu přes "terminál" jezdí několikanásobně méně spojů než v pracovních dnech. Uvážím-li, že hlukový limit se má týkat "maximálního počtu (zastavujících - ?) vozidel za den", nedává to logiku.

- Po dobu "revitalizační" výluky železniční tratě přes Třebíč, obsluhovalo "terminál" několik desítek dalších autobusů (vozidel náhradní dopravy) denně. Od cca 10. 9. 2016 až do konce výluky (28. 2. 2017) jezdily v režimu licencované linky. Po tu dobu tedy v "terminálu" prokazatelně smělo zastavovat o několik desítek spojů více než "smí" (?!) zastavovat dnes.

Perličkou je, že onen vedoucí v té facebookové diskusi neuměl odpovědět na jednoduchou otázku - jaký že je ten limit - maximální počet spojů, které v "terminálu" smějí zastavit...