Prosinec 2017

V únoru 2017 tvrdil "odbor dopravy", že "vysoutěžená" cena je včetně navýšení mezd řidičů. O 10 měsíců později najednou platí opak?

26. prosince 2017 v 12:00 Postřehy z optimalizace MHD
"Odbor dopravy a komunálních služeb" tvrdil v "Třebíčském zpravodaji" v únoru 2017 v tomto tendenčním "článku", že v České Lípě činí výše úhrady za tamní MHD 35 mil. Kč ročně, ale kvůli navýšení mezd řidičů (skokové navýšení vyvolané zjevně nařízením vlády o mzdách řidičů, schváleným na sklonku roku 2016) dojde k navýšení na 43 mil. Kč za rok.

Oproti tomu byla "odborem dopravy" (v pro něj typickém stylu "jinde jsou na tom hůř") přirovnána Třebíč s výší úhrady (po odečtení předpokládaných 15 mil. Kč tržeb) 41 mil. Kč ročně, s dovětkem VČETNĚ NAVÝŠENÍ MEZD ŘIDIČŮ.

Uplynulo cca 10 měsíců a v této "zprávě" městského úřadu je uvedeno mj. dopravcem ani městem nezaviněné situace a Konkrétní podobu kompenzace navrhne Odbor dopravy a komunálních služeb, město návrh následně projedná s dopravcem.

Únorové tvrzení je s těmito prosincovými navzájem neslučitelné. Platí jedna z následujících možností, z nichž jedna je horší než druhá:

- (buď) "odbor dopravy" v únoru 2017 vědomě lhal/manipuloval, když tvrdil, že nákladová cena (za provoz MHD Třebíč) 56 mil. Kč, resp. výše úhrady 41 mil. Kč ročně, je již včetně navýšení mezd řidičů. A lež se ukázala být lží o 10 měsíců později, když dopravce přišel s požadavkem na další milióny Kč nad rámec už tak vysoké úhrady.

- (nebo) "odbor dopravy" tehdy říkal pravdu a v té "vysoutěžené" částce již bylo plně započítáno navýšení mezd řidičům. Dopravce TRADO MAD si však tyto peníze nechal pro sebe (tzn. nepoužil je k navýšení mezd svých zaměstnanců) a nyní, koncem roku 2017, si je (prostřednictvím "řidičů - volavek") od městského úřadu vyprosil podruhé - takříkajíc dublovaně...

"Volavky" splnily svoji roli - rada města odsouhlasila, že městský úřad bude dopravci platit ještě více peněz než dosud

20. prosince 2017 v 20:00 Postřehy z optimalizace MHD

Několik z mnoha perel z této "zprávy" (kurzíva: citace ze "zprávy", "nekurzíva": můj komentář):
- Manipulativní nadpis Rada nechce stávku řidičů namísto správného a výstižnějšího "rada odsouhlasila, že dopravce bude dostávat ještě víc peněž než dosud" (a že už tak je to dost vysoká částka, nehledě na to, že dopravce porušuje mnoho smluvně stanovených pravidel).

- Z údaje "V úterý 12. prosince doručili řidiči městské autobusové dopravy společnosti TRADO MAD dopis starostovi města (...) V něm apelují na starostu a celé vedení města, aby přistoupilo ke zvýšení smluvní ceny za ujetý kilometr společnosti TRADO MAD." jasně vyplývá, že (všichni/jen někteří - ?) řidiči skutečně zaujali roli "volavek" - udělali "špinavou práci" za svého zaměstnavatele.

- TRADO MAD musí v důsledku nařízení vlády platit řidičům zvýšené mzdy a po Třebíči žádá, stejně jako po ostatních objednatelích veřejné dopravy, částečnou kompenzaci těchto zvýšených nákladů.
... aneb autor(ka) "zprávy" (mluvčí městského úřadu) neví, že dopravce TRADO MAD jezdí pouze na spojích MHD Třebíč a že Městský úřad Třebíč je jediným objednatelem služeb tohoto dopravce...

"Pokud nebude našim požadavkům vyhověno, byli bychom nuceni přistoupit i k dalším opatřením, jako je třeba vyhlášení stávkové pohotovosti, stojí mimo jiné v dopisu, který sepsal kolektiv řidičů TRADO MAD Třebíč. - Další ukázka, že "kolektiv řidičů" zjevně byl v roli nastrčených "volavek".

"Zvýšené náklady dopravce, které vyvolalo nařízení vlády České republiky, rozhodla rada kompenzovat v té míře, jakou městu umožňuje zákon o zadávání veřejných zakázek"
... toť citace starosty města. Bohužel však neuvedl to nejdůležitější - tzn. o jak vysokou částku se (už tak vysoká) dosavadní úhrada navýší.


Řidiči městských autobusů hrozí stávkou (vůči městskému úřadu - ?) aneb úloha volavek?

14. prosince 2017 v 19:00 Zajímavosti z provozu

Šlo by o sympatický (a z mého pohledu i oprávněný) krok, pokud by tuto hrozbu směřovali KE SVÉMU ZAMĚSTNAVATELI. Je dlouhodobým "veřejným tajemstvím", že dopravce TRADO MAD své zaměstnance "bere na hůl" jak se dá, nejen v otázce mezd jako takových, ale tlaku na úspory pohonných hmot a obecně nedobré pracovní atmosféry.

Ovšem pozor - v situaci, kdy obdobné kroky zaměstnanci dopravce směřují VŮČI MĚSTSKÉMU ÚŘADU, je něco špatně. De facto tím vzkazují "Městský úřade, přidej NAŠEMU ZAMĚSTNAVATELI peníze" (navíc nad rámec už tak dost vysoké, od 1. 1. 2017 platné, podivně "vysoutěžené" částky).

Tím se zaměstnanci dostávají do role tzv. volavek. Nebo, expresivněji řečeno, tzv. užitečných idiotů.

Dopravce musí prostředky k (zřejmě oprávněnému) navýšení mezd řidičům najít sám (a zaměstnanci si tuto věc musejí vyřídit interně; není to starost městského úřadu). Od městského úřadu dostává peněz dost. Ostatně, již v září 2016 tehdejší místostarosta Pacal uvedl (při příležitosti vydání manipulativní zprávy o tom, že 8letý kontrakt byl "nabagrován" dopravci TRADO MAD:

Při porovnání současného stavu a nových podmínek dochází k navýšení ceny zhruba o 3 miliony ročně, což v rozborech předložené nabídky odpovídá navýšení podílu na mzdy řidičů o 2,66 Kč na kilometr. Vzhledem k aktuálnímu stavu na trhu práce s řidiči autobusů to není překvapivý krok," uvedl Pavel Pacal.


Nové LED displeje na zast. Komenského náměstí aneb další podivný (roční, resp. dvouletý) odklad požadavků z "výběrového řízení"

8. prosince 2017 v 22:00 Zajímavosti z provozu
V průběhu prvního prosincového týdne byly na zastávce Komenského náměstí instalovány nové LED displeje (viz foto z 8. 12. 2017). V případě zastávky ve směru jízdy do centra města jde o náhradu dosavadního, cca 3,5 roku starého LCD displeje. V případě protější zastávky nejde o náhradu žádnou - tamní LCD displej byl již více než 1 rok (!) nefunkční, resp. odstraněný (viz foto).

Povinnost instalovat LED displeje na čtveřici zastávek (Karlovo náměstí, Komenského náměstí, Poliklinika, Za Rybníkem) byla uvedena městským úřadem již počátkem května 2016 v zadávacích podmínkách "výběrového řízení" na provozovatele MHD pro roky 2017 - 2024. Nebyla u ní uvedena žádná možnost časového odkladu (viz odkaz).

Za podivných okolností se "vítězem" tohoto "výběrovém řízení" stala společnost TRADO MAD. A hle - ve smlouvě městského úřadu s dopravcem (z 11/2016) najednou je uveden odklad, kdy na Komenského náměstí "najednou stačilo" instalovat "LEDkový" displej nejpozději do konce roku 2017; pro zastávky Pokliklinika a Za Rybníkem byl stanoven (viz odkaz) odklad dvouletý...

I tento aspekt mohl být diskriminujícím pro ostatní dopravce. S vědomím šibeničně krátkého termínu pro zřízení ("na milimetr definovaných") LED displejů, pořízení nových autobusů a zřízení krytého stání pro ně (na vše uvedené by měl jen cca 2 - 3 měsíce na sklonku roku 2016) se do "výběrového řízení" nakonec nemusel přihlásit.

Zato TRADO MAD na to šlo jinak - zjevně si pokoutně "dojednalo" roční, resp. dvouletý "pardón"...

Stránky pttrebic.cz zveřejnily 15 měsíců starý článek (o "vítězství" tzv. terminálu) plný nesmyslů (zato o základních provozních záležitostech mlčí)

1. prosince 2017 v 11:00 Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
Městský úřad Třebíč nebyl po dobu půlroční uzavírky Bráfovy ulice schopen na stránkách o "přestupním terminálu" uvést důležitou informaci, že některé "vesnické" linky dočasně jezdí z jiných stanovišť než obvykle.

Zato počátkem podzimu 2017 na týchž stránkách zveřejnil tento "recyklovaný článek", v tu chvíli starý již 1 rok a 3 měsíce (!). "Článek" obsahující několik manipulativních údajů či vyložených lží:

- V prestižní soutěži Stavba Vysočiny za rok 2015 se třebíčský přestupní terminál umístil na 1.místě. - bylo zamlčeno, že šlo o 1. místo "ve své kategorii". Při počtu pěti soutěžních kategorií bylo prvních míst uděleno pět (z celkem 24 účastníků). Tzn. "terminál" je pouze spoluvítězem celé soutěže.

- Subjektivní a velmi sporné tvrzení Přestupní terminál je největší investiční dopravní stavbou v Třebíči za posledních dvacet let. aneb další "kopnutí si" do nákladnější a pravděpodobně přínosnější stavby - průtahu Rafaelovou ulicí, vybudovaného v letech 2001 - 2002.

- Lež Součástí jeho výstavby byla modernizace nádražní budovy - nikoliv, nádražní budova NEBYLA v rámci výstavby "terminálu" nijak upravována. Jak v této, tak v předchozí větě o "dvacetiletém prvenství" jde o další lež od citovaného vedoucího představitele příslušného odboru městského úřadu, viz údaj popsal stavbu Aleš Kratina.

- Nový přestupní autobusový terminál má osm moderních zastávek, vybavených digitálními informačními panely - další lež od téže osoby. Infopanely jsou tam všehovšudy tři; z některých zastávek je na ně špatně vidět, protože se od nich nacházejí daleko.

Zveřejnění uvedeného "recyklovaného článku" je dalším projevem stavu, o kterém jsem již psal v tomto článku - Stránky o "terminálu" = P. R. nástroj zamlčující negativní info a rezignující na poskytování provozních informací.