Únor 2018

Displeje v "terminálu" byly počátkem února zcela mimo provoz + o nových displejích v nemocničních pavilonech

25. února 2018 v 11:00 Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
Od 5. 2. do 6. 2. 2018 nefungoval žádný ze tří displejů v tzv. přestupním terminálu (viz tento sestřih). Vzhledem k tomu, že nadále pokračuje neschopnost městského úřadu instalovat písemný rozpis stanovišť na příslušnou tabuli (po dřívějším rozpisu zbylo jen bílé místo), panovalo po tyto dva dny úplné informační embargo - cestující se neměli jak dozvědět, ze kterého stanoviště jede "jejich" spoj.

O 2,5 týdne později vydal Třebíčský deník tento článek, podle kterého budou obdobné displeje instalovány i do vestibulů dvou nejvýznamnějších pavilonů třebíčské nemocnice. Kurzívou přepisuji zajímavosti z tohoto článku, následně přidávám svůj komentář:

A do roku 2019 mají být (pozn. myšleny LED displeje) ještě na zastávkách Poliklinika Vltavínská a Za rybníkem," uvedl vedoucí třebíčského odboru dopravy
- Uvedená osoba ani nezná správný název zastávky Poliklinika.
- Stane-li se tak až v roce 2019, půjde o další rozpor se smlouvou, která (i tak jen díky podivnému 2letému odkladu!) dopravci přikazuje instalovat tyto elektronické označníky do konce roku 2018.

V dubnu bychom chtěli mít nainstalované informační tabule ve vestibulech pavilonů M a C.
Totéž městský úřad sliboval již v listopadu 2013 ohledně vestibulu akvaparku Laguna. Nikdy tam žádný takový displej instalován nebyl.

Návštěvníci na nich najdou aktuální informace o příjezdech a odjezdech spojů MAD ze zastávky U nemocnice (...) - již druhý případ, kdy odpovědná osoba nezná správný název zastávky.

(...) Dále vlaků a autobusů z nedalekého dopravního terminálu u vlakového nádraží"
... tedy zřejmě včetně spojů linky č. 1, jejíž "terminálová" zastávka je vzdálena více než půl kilometru (!) od předmětných nemocničních pavilonů...

Pokoutní, dodatečný půlroční odklad v instalaci "dobíjecího" automatu na Karlově náměstí

18. února 2018 v 21:00 Zajímavosti z provozu
V zadávacích podmínkách "výběrového řízení" na provozovatele MHD pro roky 2017 - 2024 bylo (v květnu 2016) mj. uvedeno, že Dopravce je povinen zajistit dobíjení jízdného na karty a ve formě předplatného po 24 hodin denně. Nebyl tam uveden jakýkoliv časový odklad. Viz odkaz.

Totéž bylo zopakováno i 21. 9. 2016 v této tendenční "tiskové zprávě": Ve veřejné soutěži tak zvítězil jediný zájemce, společnost TRADO MAD s.r.o.. Ta podpisem smlouvy od začátku roku 2017 musí zřídit informační a prodejní kancelář na Karlově náměstí, zmodernizovat vozový park, který bude kompletně nízkopodlažní, instalovat prodejní automat na elektronické karty, ... tedy opět údaj, kde je výslovně uvedeno, že prodejní automat musí být instalován nejpozději k začátku roku 2017.

V listopadu 2016 pak byla zveřejněna finální verze 8letého kontraktu městského úřadu s dopravcem. A hle - v oné konečné verzi najednou byl uveden půlroční odklad této povinnosti (viz tento screen).

Taktéž v prosinci 2016 najednou bylo v příslušné tiskové zprávě (viz screen) městským úřadem uvedeno, že Do poloviny roku 2017 si cestující budou moci dobít předplatné i elektronickou peněženku v automatu, na Karlově náměstí.

Připomínám, že i tento prvek se mohl stát odrazujícím v přihlášení dalších zájemců do "výběrového řízení" - s vědomím šibeničně krátkých lhůt, během nichž by museli mj. pořídit kompletní vozový park, vybudovat krytá stání, zřídit informační kancelář; a mimo jiné i vybudovat prodejní automat.

Dopravce TRADO MAD na to šel jinak a u prodejního automatu (ale například i u elektronických označníků) si dodatečně, pokoutně vyjednal odklad. Nabízí se otázka - z jakého důvodu městský úřad (resp. který jeho konkrétní pracovník?) dopravci tyto odklady umožnil.

Tendenční "experiment", podle kterého je MHD nejpomalejším způsobem dopravy po městě (zatímco nejrychlejší je elektrokolo?)

11. února 2018 v 18:00 Postřehy z optimalizace MHD
S časovým odstupem přináším pojednání o neuvěřitelně tendenčním "dopravním experimentu", který byl městským úřadem proveden v březnu 2017. "Experiment", podle kterého jako by byla třebíčská MHD nejpomalejším způsobem přepravy po městě (a to i pomalejší než pěší chůze).

Manipulací v onom "experimentu" bylo mnoho, například:
- tendenčně vybraná trasa (kterou osobní auta i autobusy MHD překonávají výraznou oklikou); snad u žádné jiné vnitroměstské relace není kilometrický rozdíl jednotlivých způsobů dopravy tak výrazný

- "experiment" byl prováděn v době uzavírky Podklášterského mostu (znevýhodnění osobního auta)

- stav, kdy "elektrocyklista" (vedoucí odboru dopravy) dosáhl času 4:25 min. na 1,4km trase, z níž 200 metrů činí úsek se zákazem vjezdu všech vozidel, odpovídá situaci, kdy "elektrocyklista" buď porušil zákaz vjezdu, anebo ve zbytku trasy (povětšinou silniční komunikace bez chodníků, kde chodci chodí v uličním prostoru) jel bezohledně, nepřiměřeně vysokou rychlostí

- namísto pěší chůze (což je jeden z obvyklých způsobů přepravy v rámci města), jedna z figurantek běžela (což je způsob přepravy velmi neobvyklý) = v cíli byla výrazně dříve než kdyby šla pěší chůzí

Bez ohledu na předchozí prvky tendenčnosti, završil městský úřad tento "experiment" demagogickým prohlášením Jezdit na kole a chodit pěšky se v Třebíči zkrátka vyplatí...

Na společné fotce z "cílového bodu" zvedá palec nahoru mj. účastnice, která jela (dle onoho "experimentu") nejpomalejším dopravním prostředkem - autobusem MHD. Dotyčná tím dává palec nahoru své vlastní neschopnosti - jde totiž o referentku městského úřadu pro MHD (která se do své pozice dostala bez výběrového řízení a "shodou okolností" jde o dceru stejnojmenné zastupitelky)...


Tržby MHD za celý rok 2017 činily jen 6,1násobek údajných tržeb za leden 2017 aneb městský úřad nachytal sám sebe při lži

5. února 2018 v 22:00 Postřehy z optimalizace MHD
Městský úřad Třebíč v únoru 2017 tvrdil v této zprávě, že (mimo jiné) Tržby z městské autobusové dopravy za leden 2017 jsou oproti lednu 2016 o 1 032 343 korun (to je zhruba o 80%) vyšší. V přiložené tabulce bylo uvedeno, že tržba za leden 2017 údajně činila 2 352 632 Kč.

Uplynul rok a městský úřad koncem ledna 2018 vydal tuto "oslavnou" tiskovou zprávu, kde tvrdí, že Autobusy městské dopravy v Třebíči ujely za rok 2017 celkem 889.261 kilometrů a přepravily celkem 3.180.576 cestujících. (...) Výnosy z tržeb od cestujících byly ve výši 14.419.828 korun.

Tady něco nesedí. 14 419 828 Kč je jen cca 6,1násobkem údajných tržeb za leden 2017. Roční tržby by přitom měly (logicky) být přibližně 12násobkem měsíčních tržeb.

Zjevně platí to, co jsem psal již v únoru 2017 - jako "tržby za leden 2017" byl manipulativně uváděn souhrn částek získaných od cestujících v lednu 2017, bez ohledu na skutečnost, že šlo mj. o platby za roční předplatní jízdenky, tzn. takové platby, které se po zbylých 11 měsíců již neopakují (přesto z toho úřad tehdy pomýleně vyvozoval, že "cestujících v MHD přibývá", "lidé ocenili kvalitu" atd).

Bublina splaskla, městský úřad usvědčil z manipulace/lži sám sebe.

Skutečnost, že městský úřad ke své zprávě z ledna 2018 není schopen přiložit fotku odpovídající aktuálnímu stavu věcí (obyčejné jízdné 10 Kč přestalo existovat k 31. 12. 2016), je jen pomyslnou třešničkou na zatuchlém dortu, který je občanům ze strany městského úřadu dlouhodobě servírován.

"Nejnovější" rozpis stanovišť na stránkách o "terminálu" je z 12/2015 aneb městský úřad zamlčel několik proběhlých změn

1. února 2018 v 23:00 Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
Další z projevů dlouhodobého stavu, kdy oficiální stránky www.pttrebic.cz, věnované tzv. přestupnímu terminálu dlouhodobě neplní informační funkci o provozních záležitostech "terminálu":

Sekce "Provoz terminálu" dlouhodobě mlčí o aktuálně platném rozpisu stanovišť ("odkud která linka jede", resp. "které linky do tzv. terminálu zajíždějí"). Nadále "nejnovější" informací v této věci je rozpis stanovišť z prosince 2015 (!).

Městský úřad Třebíč coby zřizovatel "terminálu" i stránek pttrebic.cz tedy vůči občanům mezitím zamlčel tyto skutečnosti (možná i nějaké další; je možné, že ani já jsem si nevšiml některých změn):
- že od 9. 5. 2016 do "terminálu" zajíždějí i dálkové spoje dopravce TREDOS linky Třebíč - Praha.

- že od 11. 12. 2016 do "terminálu" nově zajíždějí i linkové ("vesnické") jedoucí před 6. a po 22 h.

- že od sklonku roku 2017 tamtéž zajíždějí spoje dálkové linky TRADO BUS Studená - Brno.

- že od 10. 12. 2017 tamtéž zajíždí i dvojice spojů linky 340710 (namísto zajíždění na autobusové nádraží, kteréžto nezajíždění bylo městským úřadem zamlčeno také).

Navíc, jak jsem již zmiňoval v tomto článku, tak mj. na stránkách pttrebic.cz byla ve své době zamlčena skutečnost, že od dubna do října 2017, kvůli uzavírce části Bráfovy ulice, jezdily spoje některých linek z jiných stanovišť než obvykle. Připomínám, že odpovědný představitel městského úřadu tuto skutečnost zamlčel vědomě (čímž poškodil mj. mne coby cestujícího; viz tento článek).