"Nejnovější" rozpis stanovišť na stránkách o "terminálu" je z 12/2015 aneb městský úřad zamlčel několik proběhlých změn

1. února 2018 v 23:00 |  Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
Další z projevů dlouhodobého stavu, kdy oficiální stránky www.pttrebic.cz, věnované tzv. přestupnímu terminálu dlouhodobě neplní informační funkci o provozních záležitostech "terminálu":

Sekce "Provoz terminálu" dlouhodobě mlčí o aktuálně platném rozpisu stanovišť ("odkud která linka jede", resp. "které linky do tzv. terminálu zajíždějí"). Nadále "nejnovější" informací v této věci je rozpis stanovišť z prosince 2015 (!).

Městský úřad Třebíč coby zřizovatel "terminálu" i stránek pttrebic.cz tedy vůči občanům mezitím zamlčel tyto skutečnosti (možná i nějaké další; je možné, že ani já jsem si nevšiml některých změn):
- že od 9. 5. 2016 do "terminálu" zajíždějí i dálkové spoje dopravce TREDOS linky Třebíč - Praha.

- že od 11. 12. 2016 do "terminálu" nově zajíždějí i linkové ("vesnické") jedoucí před 6. a po 22 h.

- že od sklonku roku 2017 tamtéž zajíždějí spoje dálkové linky TRADO BUS Studená - Brno.

- že od 10. 12. 2017 tamtéž zajíždí i dvojice spojů linky 340710 (namísto zajíždění na autobusové nádraží, kteréžto nezajíždění bylo městským úřadem zamlčeno také).

Navíc, jak jsem již zmiňoval v tomto článku, tak mj. na stránkách pttrebic.cz byla ve své době zamlčena skutečnost, že od dubna do října 2017, kvůli uzavírce části Bráfovy ulice, jezdily spoje některých linek z jiných stanovišť než obvykle. Připomínám, že odpovědný představitel městského úřadu tuto skutečnost zamlčel vědomě (čímž poškodil mj. mne coby cestujícího; viz tento článek).
 


Aktuální články

Reklama