Pokoutní, dodatečný půlroční odklad v instalaci "dobíjecího" automatu na Karlově náměstí

18. února 2018 v 21:00 |  Zajímavosti z provozu
V zadávacích podmínkách "výběrového řízení" na provozovatele MHD pro roky 2017 - 2024 bylo (v květnu 2016) mj. uvedeno, že Dopravce je povinen zajistit dobíjení jízdného na karty a ve formě předplatného po 24 hodin denně. Nebyl tam uveden jakýkoliv časový odklad. Viz odkaz.

Totéž bylo zopakováno i 21. 9. 2016 v této tendenční "tiskové zprávě": Ve veřejné soutěži tak zvítězil jediný zájemce, společnost TRADO MAD s.r.o.. Ta podpisem smlouvy od začátku roku 2017 musí zřídit informační a prodejní kancelář na Karlově náměstí, zmodernizovat vozový park, který bude kompletně nízkopodlažní, instalovat prodejní automat na elektronické karty, ... tedy opět údaj, kde je výslovně uvedeno, že prodejní automat musí být instalován nejpozději k začátku roku 2017.

V listopadu 2016 pak byla zveřejněna finální verze 8letého kontraktu městského úřadu s dopravcem. A hle - v oné konečné verzi najednou byl uveden půlroční odklad této povinnosti (viz tento screen).

Taktéž v prosinci 2016 najednou bylo v příslušné tiskové zprávě (viz screen) městským úřadem uvedeno, že Do poloviny roku 2017 si cestující budou moci dobít předplatné i elektronickou peněženku v automatu, na Karlově náměstí.

Připomínám, že i tento prvek se mohl stát odrazujícím v přihlášení dalších zájemců do "výběrového řízení" - s vědomím šibeničně krátkých lhůt, během nichž by museli mj. pořídit kompletní vozový park, vybudovat krytá stání, zřídit informační kancelář; a mimo jiné i vybudovat prodejní automat.

Dopravce TRADO MAD na to šel jinak a u prodejního automatu (ale například i u elektronických označníků) si dodatečně, pokoutně vyjednal odklad. Nabízí se otázka - z jakého důvodu městský úřad (resp. který jeho konkrétní pracovník?) dopravci tyto odklady umožnil.
 


Aktuální články

Reklama