Městský úřad schválil (s téměř 13měsíční zpětnou účinností!), že minibusy mohou jezdit i na vybraných spojích linek č. 10/11/13/14

21. března 2018 v 19:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
Jak jsem již psal v tomto článku, tak Městský úřad Třebíč po celý rok 2017 i počátkem roku 2018 nebyl schopen zařídit, aby dopravce dodržoval smluvní ustanovení, dle kterého mohou být minibusy v denní době do 20 hodin nasazeny pouze na spoje linek č. 12 a 31.

Na sklonku ledna 2018 schválil městský úřad dodatek, v němž je (kromě navýšení úhrady za MHD) k původnímu textu Dopravce je oprávněn realizovat službu prostřednictvím Minibusů pouze na linkách 12, 31 a na ostatních linkách po 20. hodině přidán nový text (vyznačen tučně):

Dopravce je oprávněn realizovat službu prostřednictvím Minibusů pouze na turnusech číslo 310, 430, prázdninových turnusech číslo 58, 65, na linkách 12, 31 a na ostatních linkách po 20. hodině(...) Turnusy 58, 65, 310 430 se stávají přílohou č. 1 Dodatku. (...) Toto ustanovení je účinné od 1.1.2017 (...)

Viz screen z dodatku + z přiložených turnusů č. 310, č. 430, č. 58 a č. 65. Tyto turnusy přesně odpovídají spojům, na které minibusy skutečně jsou (a byly i po většinu roku 2017) nasazovány.

Jinými slovy - dopravce dostal od městského úřadu "zpětný pardón" - s téměř 13měsíční (!) zpětnou (!) účinností. Městský úřad tím vlastně sděluje "nikdy jste nic neporušili, protože my jsme po vás nasazování autobusů standardní velikosti (nejen) na předmětné spoje linek č. 10, 11, 13 a 14 vlastně ani nikdy nepožadovali"... Neuvěřitelné.

Nadále zůstává v platnosti i otázka, kam se ztrácí onen finanční rozdíl mezi náklady na provoz autobusu standardní velikosti vs. na provoz minibusu na uvedených spojích MHD.
 


Aktuální články

Reklama