Uzavírka dolní části Bráfovy ulice bez výlukových jízdních řádů, rozpory v objízdných trasách a předpokládaná zpoždění

27. března 2018 v 0:00 |  Mimořádnosti v provozu
Kurzívou přepisuji sdělení vydané 26. 3. 2018 na oficiálních stránkách www.doprava-trebic.cz:

V termínu od 3. 4. 2018 přibližně do 31. 10. 2018 bude uzavřena část ulice Bráfova. Autobusy městské dopravy pojedou po náhradních trasách, bude ale zachována obsluha všech zastávek v pořadí a časech dle aktuálně platných jízdních řádů.

Z Karlova náměstí ve směru Nemocnice/Nádražní budou linky 1, 10 a 14 vedeny ulicemi Smila Osovského a Kateřiny z Valdštejna. Linky 4 a 13 z Komenského nám. pojedou přes Masarykovo nám. a ulice Bedřicha Václavka, Smila Osovského a Kateřiny z Valdštejna.

Od Nemocnice/Železniční stanice ve směru na Karlovo nám. budou linky 1 a 13 vedeny ulicí Jungmannovou, linky 4, 10 a 14 ulicí Husovou a Jungmannovou (linky 4 a 13 pak pokračují přes Masarykovo a Komenského nám.). Spoj linky 13 s odjezdem z Karlova náměstí v 5:35 bude po dobu uzavírky uspíšen na 5:30. Cestujícím se omlouváme za případná zpoždění na náhradních trasách.

Několik poznatků:
- Představitelé městského úřadu tedy tuší/vědí, že autobusy na objízdných trasách (a nejen tam) budou nabírat zpoždění, ale jízdní doby tomu uzpůsobeny nebudou. Zajímavý alibismus.

- Toto vymezení objízdných tras MHD již neobsahuje chybu, které se městský úřad dopustil na svých stránkách o uzavírkách, kde tvrdil, že Linka 13 bude vedena ulicemi Nádražní, Jungmannova, Bedřicha Václavka, Masarykovo náměstí, Komenského náměstí, Karlovo náměstí a dále v původní trase (aneb na městském úřadě nevěděli, že linka č. 13 končí jízdu na Karlově náměstí?).

- Uvedené objízdné trasy jsou v rozporu s tím, co v únoru 2018 tvrdil v tomto "článku" vedoucí odboru dopravy městského úřadu, a to že Městské autobusy, které projížděli terminálem (...) budou se muset na terminálu otočit a vracet se k nemocnici, aby mohli odbočit z Bráfovy třídy k zimnímu stadionu na ulici Kateřiny z Valdštejna. Pokud pojedou z Nádražní dolu, tak neodbočí doleva.


 


Aktuální články

Reklama