Duben 2018

O opilcích/bezdomovcích na autobusovém nádraží aneb Městský úřad opětovně slibuje něco, co sliboval již před 4 lety

30. dubna 2018 v 0:00 Postřehy z provozu autobusového nádraží
Koncem března 2018 zveřejnil Třebíčský deník tento článek, v němž místostarosta Třebíče mj. uvádí "Stává se, že někteří si přijdou do haly (pozn. myšlena hala autobusového nádraží) jen sednout, popíjejí z petek víno, ohřívají si jitrnice na topení a pobíhá jim tam pes. Abychom na takové návštěvníky měli nějakou páku, s právníky jsme sepsali řád".

Místostarosta Malý tímto tvrzením přiznává selhání svého vlastního úřadu, protože to samé bylo městským úřadem slibováno již o 4 roky dříve, viz tehdejší tvrzení Autobusové nádraží v Třebíči se zbavilo jednoho problému. Byla jím přítomnost bezdomovců a podnapilých osob v hale. (...) To se teď změnilo. Potíže s nepřizpůsobivými osobami řešila dosud svými zásahy městská policie. (...)

Strážníci opilce vykázali z budovy ven. Ten se ale po odjezdu služebního vozu vrátil zpět. Takto se to v zimním období opakovalo i vícekrát za den. Město se proto s provozovatelem autobusového nádraží dohodlo na rozšíření ostrahy. "Prvním krokem bylo vydání provozního řádu budovy, který stanovuje, co se v prostorách haly smí a nesmí. Druhý, zásadním, krokem bylo zavedení bezpečností služby.

Městský úřad nejen že nebyl schopen za celé 4 roky splnit svůj slib o zvýšení kvality WC na autobusovém nádraží, ale stejně tak nezvládl splnit svůj slib o vykazování bezdomovců a dalších "pochybných existencí" z vestibulu "autobusáku". Přestože již tehdy byl sepsán provozní řád budovy + již tehdy bylo slibováno nasazení bezpečnostní služby.

Po čtyřech letech nesplněných slibů, nyní tento úřad opětovně slibuje totéž...


Po dobu uzavírky budou Budíkovice zcela bez víkendové obsluhy MHD - informace (polo)utajená městským úřadem

22. dubna 2018 v 21:00 Mimořádnosti v provozu
Minulou neděli (15. 4.) jsem si na stránkách městského úřadu všiml této zprávy o uzavírce v Budíkovicích. Následně jsem v IDOSu našel výlukový jízdní řád (vytvořený o 2 dny dříve), dohledatelný pod tímto odkazem. Všiml jsem si mimo jiné, že po dobu platnosti výlukového jízdního řádu jsou Budíkovice zcela bez víkendové/sváteční obsluhy autobusovou dopravou.

O den později, v pondělí 16. 4., vydal městský úřad na svém FB profilu "Městská autobusová doprava Třebíč" sdělení s touto hlavní stránkou (totéž sdělení je určeno i na vývěsky do autobusů a na zastávky), na které však není uvedeno žádné info o tom, že o víkendech linka č. 31 do Budíkovic vůbec nepojede! K této důležité informaci je potřeba se neintuitivně "proklikat".

O další 2 dny později, 18. 4., zveřejnil městský úřad info o budíkovickém výlukovém opatření i na dalších svých stránkách - doprava-trebic.cz, cituji, V termínu od 23. dubna do 23. května bude probíhat uzavírka v Budíkovicích. Zastávka Budíkovice bude po tuto dobu bez obsluhy, místo ní lze využít zastávku Budíkovice, rozc. Upravený jízdní řád naleznete v informacích pro cestující.

... tedy opět zamlčení důležité informace, že o víkendech budou Budíkovice bez autobusů; zde jde vyloženě o klamný údaj "lze využít zastávku Budíkovice, rozc.". Není to pravda, tato možnost o víkendu neplatí! Ke zjištění této skutečnosti se ale musejí návštěvníci stránek doprava-trebic.cz opět "proklikat" - až do souboru s víkendovým výlukovým jízdním řádem linky č. 31...
"Velký pátek" je dle dopravce prázdninovým (nikoliv svátečním!) dnem aneb chyba v přehledu vyvěšeném (nejen) na zastávkách

17. dubna 2018 v 6:00 Zajímavosti z provozu
Ačkoliv se Velký pátek stal svátečním dnem již od roku 2016, nebyl dopravce TRADO MAD schopen tuto skutečnost plně pochopit ani v roce 2017, ba ani v roce 2018. Viz dvojice fotek dokumentujících vymezení prázdninových dnů (toto oznámení visí na všech zastávkách MHD) - z roku 2017 a z roku 2018.

Dny připadající na Velký pátek (14. 4. 2017, 30. 3. 2018) jsou na těchto vývěskách nesmyslně uvedeny v kategorii "období školních prázdnin". Tento údaj je matoucí v tom smyslu, že cestující mohou chybně předpokládat, že v uvedené dny (Velké pátky) pojedou autobusy dle jízdních řádů "pracovní dny - prázdniny" (ve skutečnosti jedou dle jízdního řádu platného pro neděli/svátky).

Perličkou je, že Městský úřad Třebíč na svých stránkách doprava-trebic.cz ani není schopen aktualizovat elektronickou podobu této vývěsky, takže i o Velikonocích 2018 byla k dispozici jen "elektronická vývěska" s přehledem prázdnin pro rok 2017, viz titulní strana (rozklikávací obrázek pod řádkem přejícím příjemné cestování), resp. viz přímý odkaz na obrázek.

Ostatně, již před časem přestal být městský úřad schopen na stránkách doprava-trebic.cz upozorňovat na jednotlivé prázdniny (a s nimi spojené odlišné jízdní řády) - naposledy tak učinil před podzimními prázdninami 2016 - viz odkaz.

A na facebookovém profilu "Městská autobusová doprava Třebíč" (zřizován rovněž městským úřadem) tak bylo naposledy učiněno právě o Velikonocích 2017...

"Dačická" linka 340710 od 4. 3. 2018 jezdí opět na "autobusák" (a městský úřad o tom mlčí)

12. dubna 2018 v 7:00 Postřehy z provozu autobusového nádraží
Jak jsem již zmínil v tomto svém článku z konce ledna 2018, tak Městský úřad Třebíč v lednu 2018 uváděl nepravdivé informace o tom, že na autobusové nádraží se v lednu 2018 vrátily všechny linky koncernu ICOM Transport. Nebyla to pravda - ve skutečnosti tam nadále nezajížděla dvojice spojů linek č. 340710 (Třebíč - Dačice), viz jízdní řád.

Městský úřad tehdy nebyl schopen své chybné info poopravit ani poté, co byl na svoji chybu výslovně upozorněn jednou ženou.

Situace s linkou 340710 se počátkem března 2018 změnila - od 4. 3. začala (po necelých třech měsících) i tato linka opětovně zajíždět na autobusové nádraží, viz nová verze jízdního řádu. Ovšem pozor - i tato změna byla městským úřadem (který se mezitím, od 1. 3. 2018, stal provozovatelem autobusového nádraží!) naprosto zamlčena.

Žádné info mj. na stránkách http://www.pttrebic.cz/, které se od prvních měsíců roku 2018 zjevně staly i "stránkami o autobusáku". Žádné info o (nejen) této věci na stránkách městského úřadu www.trebic.cz či na FB profilu "Město Třebíč".

Ostatně, i tato skutečnost zapadá do dlouhodobého stavu, kdy městský úřad mnoho dopravních informací zamlčuje - stejně jako ve své době zamlčel skutečnost, že počet spojů/linek nezajíždějících na autobusové nádraží od 10. 12. 2017 vzrostl (od tohoto data tam přestala zajíždět právě i linka č. 340710), resp. naopak od 18. 12. 2017, resp. 2. 1. 2018, se postupně snižoval.

Ranní spoj linky č. 13 jezdí "výlukově" o 5 minut později než obvykle; městský úřad tvrdí opak!

6. dubna 2018 v 18:00 Mimořádnosti v provozu
Po dobu uzavírky dolní části Bráfovy ulice, je upravena časová poloha u jednoho z ranních spojů linky č. 13. Tento spoj v bezvýlukovém stavu odjíždí z Karlova náměstí v 5:30 h. Po dobu uzavírky Bráfovy ulice však platí výlukový jízdní řád, ve kterém je odjezd tohoto spoje posunut na čas o 5 minut pozdější. A jak o této změně (ne)informuje Městský úřad Třebíč? Naprosto otřesně:

Na stránkách doprava-trebic.cz je v sekci "novinky" mj. uvedeno: Autobusy městské dopravy pojedou po náhradních trasách, bude ale zachována obsluha všech zastávek v pořadí a časech dle aktuálně platných jízdních řádů... tzn. není zmíněno, že časová poloha jednoho ze spojů je upravena.

Až po "proklikání" na další podstránku se dostaneme mj. k údaji Spoj linky 13 s odjezdem z Karlova náměstí v 5:35 bude po dobu uzavírky uspíšen na 5:30 - neboli na městském úřadě ani neznají rozdíl pojmů "uspíšit" vs. "opozdit", resp. snad ani nevědí, v jakých časových polohách spoje MHD jezdí...

K výlukovému oznámení je na oněch stránkách přiložen výlukový jízdní řád linky č. 13, kde je časová poloha onoho spoje uvedena správně - s "výlukovým" odjezdem z Karlova náměstí v 5:35 h. Ovšem pozor - nachází se tam jiná chyba - neznalost češtiny, kdy zastávka "Železniční stanice" je (pro směr jízdy od Jitony) napsána ve tvaru "Železničná stanice"...

Druhá z oficiálních "MHD-stránek" městského úřadu - FB profil "MAD Třebíč" je na tom v této věci ještě hůře - ve výlukovém oznámení je posun časové polohy ranního spoje linky č. 13 zcela zamlčen.

Navíc v tomtéž oznámení je mj. uvedeno, že Linka 13 bude vedena ulicemi Nádražní, Jungmannova, Bedřicha Václavka, Masarykovo náměstí, Komenského náměstí, Karlovo náměstí a dále v původní trase... aneb na městském úřadě snad ani nevědí (stejnou chybu napsali i na svých stránkách o uzavírkách), že linka č. 13 na Karlově náměstí končí jízdu...


Dočasný přesun zastávky v Poušově od 3. 4. 2018

1. dubna 2018 v 18:00 Mimořádnosti v provozu
Od 3. 4. 2018 začíná platit nejen výlukové opatření související s uzavírkou dolní části Bráfovy ulice, ale též opatření související s rekonstrukcí mostku přes náhon v Poušově. Viz přepis sdělení zveřejněného 30. 3. 2018 na stránkách doprava-trebic.cz:

Od 3. dubna bude po dobu asi tří měsíců rekonstruován mostek přes náhon v Poušově. Z důvodu uložení stavebního materiálu a manipulačního prostoru strojů bude zastávka Poušov posunuta blíže k Borovině (viz přenosný označník).

Později (termín ještě upřesníme) bude rekonstruována i silnice od křižovatky na Řípov. Po tu dobu bude zastávka Poušov zrušena, autobusy linek 14 a 21 ale zastávku Řípov, rozc. obsluhovat budou.