Květen 2018

Jak městský úřad při zadávání výběrového řízení (ne)využil informace získané při jednodenním (!) přepravním průzkumu z března 2016

25. května 2018 v 0:00 Postřehy z optimalizace MHD
Ve světle pozdějších událostí a činů, stávají se o to nepravdivějšími slova, která představitelé Městského úřadu Třebíč tvrdili v březnu 2016 ohledně tehdejšího konání přepravního průzkumu (ostatně, již tehdy lhali o tom, že průzkum potrvá po celý týden; ve skutečnosti probíhal v jeden jediný den - ve středu 9. 3. 2016).

Městský úřad tehdy mj. tvrdil, že Město tím získá potřebné informace o vytíženosti spojů, které využije při zadávání veřejné zakázky na nového provozovatele městské autobusové dopravy v Třebíč.

Zjištění vytíženosti spojů (k čemuž nakonec měl postačit jeden jediný den prováděného průzkumu?) může mít za následek buď úpravu (snížení/navýšení) počtu spojů, anebo možnost nasazení menšího/většího vozidla než je vozidlo standardní velikosti.

První jmenované (tzn. počty spojů v návaznosti na údaje zjištěné průzkumem) se vůbec nestalo - počátkem května 2016 městský úřad zveřejnil zadávací podmínky výběrového řízení a v něm vypsal spoje, které jsou přemětem plnění zakázky (neboli: spoje, které budou jezdit od 1. 1. 2017), jejichž počet i časové polohy byly naprosto stejné jako do té doby.

A druhé jmenované (tzn. stanovení velikosti vozidel)? Ano, městský úřad v zadávacích podmínkách tehdy stanovil, že na spojích všech linek po 20. hodině, jakož i na spojích linek č. 12 a 31 celodenně, mohou být nasazeny minibusy. Jenže - dopravce nakonec toto pravidlo vůbec nedodržuje; ba co více - městský úřad mu (po více než roce nedodržování) toto porušování pravidel zpětně posvětil...
Autobusy na křižovatce u pošty v pozadí s nemocničními pavilony před demolicí (fotky z 12/2015 - 4/2018)

19. května 2018 v 9:00 Aktualizace fotogalerie
Některé fotky autobusů jsem v průběhu minulých let záměrně pořizoval v místech, která v tu chvíli právě měnila (či čerstvě změnila) svoji podobu. Patřila mezi ně i křižovatka u pošty (křižovatka ulic Smila Osovského, Bedřicha Václavka a Jejkovské brány), kde v pozadí záběru je mj. vidět nemocniční pavilony, jejichž existence byla v tu chvíli již sečtena.

Karosa B952 ev. č. 26 na křižovatce u hlavní pošty (13. 12. 2015) - v pozadí nahoře je vidět pavilon "staré chirurgie". O 2 měsíce později začala demolice pavilonu, namísto kterého byl v letech 2016 + 2017 vybudován nový "pavilon chirurgických oborů".

MAN e. v. č. 36 opět na křižovatce u pošty (26. 3. 2018 - i po půl roce polepen nevzhledným polepem, který je v příkrém rozporu se smluvním ustanovením o jednotném, bílo-červeném barevném schématu), v pozadí s již dokončeným "pavilonem chirurgických oborů" a vedle něj s (v tu chvíli již vyklizeným) "panelákovým" pavilonem chirurgie.

Mercedes Citaro s RZ 6C2 8208 před křižovatkou u pošty (9. 4. 2018) - paneláková chirurgie v pozadí již byla přibližně z poloviny zbourána. V tomto "polovičním" stavu budova vydržela po několik dní.

MAN Lion´s City ev. č. 38 před křižovatkou u pošty (12. 4. 2018; autobus má mj. nové reklamní polepení na zadním okně) - "chirurgický panelák" již byl zbourán. Jde o první třebíčskou "panelákovou" stavbu s tímto osudem.

Citaro ev. č. 41 od konce roku 2017 (?) již v Třebíči nejezdí; v 3/2018 patrně prodáno do Prahy

12. května 2018 v 20:00 Zajímavosti z provozu
Na spojích třebíčské MHD již nejezdí exslánský Mercedes Citaro ev. č. 41. Do provozu přestal být nasazován snad již s koncem roku 2017 (ostatně, pokud by tomu tak nebylo, šlo by o porušení dalšího ze smluvních bodů 8letého kontraktu městského úřadu s dopravcem; v kontraktu je stanoveno maximálně 10leté stáří autobusů; tento autobus byl vyroben v roce 2007).

Připomínám, že toto vozidlo začalo v Třebíči jezdit (po předchozím působení ve Slaném) v březnu 2014 a působilo zde do prosince 2016. Od počátku května 2017 se však (po cca 4měsíčním odstavení) vrátilo do provozu coby náhrada za tehdy havarovaný minibus Mercedes Sprinter.

Podle stránek Seznam-autobusu.cz bylo toto Citaro v březnu 2018 prodáno pražskému dopravci STENBUS, který je mj. provozovatelem několika linek MHD v okrajovějších částech Prahy.

Autobusy MHD na místech souvisejících s (městským úřadem napůl utajenou) uzavírkou části Pražské ulice (probíhající od 9. 4. do 29. 4. 2018)

6. května 2018 v 0:00 Aktualizace fotogalerie
Od 9. 4. do 29. 4. byla v Borovině uzavřena část silnice I/23, a to mezi Penny Marketem a křižovatkou se Seifertovou ulicí. Šlo o uzavírku vydatně utajovanou Městským úřadem Třebíč, jehož pracovníci nebyli schopni o tomto omezení informovat ani na oficiálním FB profilu "Město Třebíč", ani v seznamu uzavírek na (městským úřadem zřizovaných) stránkách uzavirky-trebic.cz.

Ke zjištění informace o této uzavírce bylo nutno (co se týče stránek zřizovaných městským úřadem) se "proklikat" až k tomuto článku na stránkách uzavirky-trebic.cz, resp. této zprávě o stejném znění na stránkách trebic.cz (obojí vydáno již v polovině března 2018 a z nadpisu ani jedné zprávy nevyplývá, o jaké uzavírce se hovoří) a až ve druhé polovině těchto zpráv zjistit potřebné info...

Ironií je, že o této uzavírce takříkajíc mlčeli i dopravci TRADO BUS či TREDOS, kteří ji (resp. s ní související neobsluhování zastávky Pražská, potažmo její dočasnou náhradu zastávkou Revoluční) vůbec nezohlednily v IDOSu (žádný výlukový jízdní řád ani žádná obdobná informace nebyla v této věci vydána)...

V polovině dubna 2018 jsem pořídil mj. dvě fotky autobusů MHD (pozn. městské autobusové dopravy se tato uzavírka netýkala; její spoje předmětným úsekem nevedou) s motivem této poloutajované uzavírky:

Mercedes Conecto s RZ 5J8 4740 v Sucheniově ulici u přenosné dopravní značky upozorňující na uzavírku (resp. objížďku) předmětné části Pražské ulice (15. 4. 2018)

Mercedes Conecto s RZ 5J8 4702 odbočující ze Seifertovy ulice do Pražské ulice (17. 4. 2018) - v levé části záběru je patrná uzavřená část Pražské ulice.