Jak městský úřad při zadávání výběrového řízení (ne)využil informace získané při jednodenním (!) přepravním průzkumu z března 2016

25. května 2018 v 0:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
Ve světle pozdějších událostí a činů, stávají se o to nepravdivějšími slova, která představitelé Městského úřadu Třebíč tvrdili v březnu 2016 ohledně tehdejšího konání přepravního průzkumu (ostatně, již tehdy lhali o tom, že průzkum potrvá po celý týden; ve skutečnosti probíhal v jeden jediný den - ve středu 9. 3. 2016).

Městský úřad tehdy mj. tvrdil, že Město tím získá potřebné informace o vytíženosti spojů, které využije při zadávání veřejné zakázky na nového provozovatele městské autobusové dopravy v Třebíč.

Zjištění vytíženosti spojů (k čemuž nakonec měl postačit jeden jediný den prováděného průzkumu?) může mít za následek buď úpravu (snížení/navýšení) počtu spojů, anebo možnost nasazení menšího/většího vozidla než je vozidlo standardní velikosti.

První jmenované (tzn. počty spojů v návaznosti na údaje zjištěné průzkumem) se vůbec nestalo - počátkem května 2016 městský úřad zveřejnil zadávací podmínky výběrového řízení a v něm vypsal spoje, které jsou přemětem plnění zakázky (neboli: spoje, které budou jezdit od 1. 1. 2017), jejichž počet i časové polohy byly naprosto stejné jako do té doby.

A druhé jmenované (tzn. stanovení velikosti vozidel)? Ano, městský úřad v zadávacích podmínkách tehdy stanovil, že na spojích všech linek po 20. hodině, jakož i na spojích linek č. 12 a 31 celodenně, mohou být nasazeny minibusy. Jenže - dopravce nakonec toto pravidlo vůbec nedodržuje; ba co více - městský úřad mu (po více než roce nedodržování) toto porušování pravidel zpětně posvětil... 


Aktuální články

Reklama