Červen 2018

Zastávka Autodružstvo (ve směru do centra města) je od 25. 6. do 1. 7. bez obsluhy = opatření zamlčené oficiálním FB profilem "MAD Třebíč"

25. června 2018 v 0:00 Mimořádnosti v provozu
Již 14. 6. 2018 byla na oficiálních stránkách www.doprava-trebic.cz zveřejněna informace oznamující dočasné neobsluhování zastávky Autodružstvo ve směru jízdy do centra města (příčinou je postupující rekonstrukce přilehlého mostku přes potok):

Omezení na ul. Brněnská

V termínu od 25. 6. do 1. 7. 2018 bude kvůli stavebním pracím bez obsluhy zastávka Autodružstvo ve směru do centra. Nejbližší náhrádní zastávka je Colas.

Nejpozději 20. 6. 2018 byl leták s touto informací vyvěšen i v interiérech autobusů (přinejmenším těch několika vozidel, kterými jsem v onen den jel).

Zato na oficiálním facebookovém profilu "MAD Třebíč" (zřizovaném Městským úřadem Třebíč; odpovědnou osobou za správu stránky je dle těchto údajů referentka pro MHD - dcera stejnojmenné zastupitelky) není info o neobsluhování této zastávky uvedeno ani v okamžiku zveřejnění tohoto článku, několik hodin před začátkem účinnosti předmětného výlukového opatření.

Dotyčná odpovědná pracovnice bohužel opětovně (pokolikáté už?) nezvládla zařídit tak jednoduchou věc, jakým je zajištění informovanosti na příslušných oficiálních internetových stránách, které jsou za účelem informování občanů městským úřadem zřizovány...

LCD displeje na označnících na Karlově náměstí nahrazeny "dynamickými" LEDkovými = městský úřad po čtyřech (ba 4,5) letech dostojí svému slibu?

19. června 2018 v 0:00 Zajímavosti z provozu
V první polovině června 2018 byly u všech "inteligentních" označníků na Karlově náměstí vyměněny displeje. Dosavadní LCD byly po čtyřech letech své existence nahrazeny typem LED. Viz série fotek pořízených 13. 6. 2018.

Připomínám, že Městský úřad Třebíč již na podzim 2013 sliboval, že zdejší displeje budou vybaveny tzv. dynamickou funkcí, tzn. že budou informovat o případném zpoždění autobusového spoje.

Označníky + displeje nakonec byly instalovány/zprovozněny s půlročním (!) zpožděním - počátkem června 2014. A onu "dynamickou" funkci plnily jen krátce (snad jen na sklonku léta 2014) - ne předtím, a ne celé dlouhé roky potom. Nikdy nebylo žádnou odpovědnou osobou oznámeno/zdůvodněno, že/proč tyto označníky onu dynamickou funkci neplní.

Instalací této verze displejů (které v době pořízení fotek zohledňovaly zpoždění příslušných spojů MHD) tedy městský úřad snad již konečně dodržel to, co nebyl schopen naplnit před čtyřmi lety...

Nesmyslná argumentace městského úřadu o "označnících výhradně pro MHD" coby důvodu, proč u nich nesmějí (?) zastavovat linkové autobusy

14. června 2018 v 0:00 Postřehy z provozu autobusového nádraží
V listopadu 2017, když vznikla situace s nezajížděním části "vesnických" autobusových linek na autobusové nádraží (k čemuž dle vyjádření městského úřadu ze srpna 2017 "nemohlo dojít", viz tehdejší vyjádření představitelů města), se městský úřad vymlouval, že jeho nesouhlas ke změně 39 licencí (spočívajících právě v nezajíždění spojů na "autobusák") byl krajským úřadem ignorován.

Coby údajný důkaz přiložil městský úřad 39 vyjádření (vyhotovených referentkou pro MHD - dcerou stejnojmenné zastupitelky). Tato vyjádření (mimochodem psaná vyloženě "jako přes kopírák") v mnoha ohledech prokazují scestnost či nepravdivost jednotlivých (pseudo)argumentů.

Jedním z aspektů v této věci je i tvrzení referentky, že linkové autobusy "nemohou" nově zastavovat na vybraných nácestných zastávkách (jako Komenského náměstí, Hrotovická, Březinova atd.), protože tyto zastávky jsou dle platného značení určeny jen pro městskou autobusovou dopravu (+ je přiložena fotka onoho údajně "ryze MHDčkového" označníku).

Nedivím se, že (zdaleka nejen) toto vyjádření bylo krajským úřadem ignorováno, protože některé takto "ryze MHDčkové" zastávky (např. Atomhotel, Marie Majerové; ve směru jízdy do centra města též Znojemská atd.) jsou linkovými autobusy obsluhovány již po dlouhou řadu let. A to déle než existuje tento typ označníků (které byly hromadně instalovány na podzim 2011).

Otázkou pouze je, zda si tuto skutečnost dotyčná referentka při psaní onoho vyjádření neuvědomovala ( = neznalost základních provozních záležitostí), nebo zda při uvádění tohoto (pseudo)argumentu vědomě lhala.


Městský úřad není již po 2 roky (!) schopen zajistit opravu zábranných sloupků ve svém "přestupním terminálu"

7. června 2018 v 0:00 Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
Na východním okraji tzv. přestupního terminálu byly v červenci 2015 (krátce po jeho uvedení do provozu) instalovány dva sloupky zabraňující neoprávněným vozidlům v průjezdu "terminálem".

Jak jsem již zmiňoval v tomto, resp. tomto článku, byly sloupky v prvních 10 měsících své existence (7/2015 - 5/2016) celkem po cca 6 měsíců mimo provoz (dvě různé poruchy, z nichž jedna trvala čtyři měsíce a druhá necelé dva měsíce).

Po odstranění druhé z popisovaných poruch (k čemuž došlo koncem května 2016) byly sloupky funkční jen asi 2 týdny. Okolo 10. 6. 2016 se opět staly neprovozními. S tím, že od té doby tedy neexistuje fyzická zábrana znemožňující nepovolaným vozidlům průjezd tzv. terminálem.

Ovšem pozor - tuto poruchu již Městský úřad Třebíč (coby provozovatel "terminálu") nebyl schopen odstranit. V době zveřejnění článku, přetrvává tato jeho neschopnost již nepřetržitě po dva roky.

A z celkem 35 měsíců od instalace těchto sloupků, byly tyto v provozu jen po dobu cca 5 měsíců...

Série fotek (z různých dní v období 6/2016 - 6/2018) dokumentujících nefunkční sloupky - viz moje galerie na "Rajčeti".

Minibusy s jedinými dveřmi pro cestující = vyhovující požadavku městského úřadu na "rychlou výměnu cestujících"?

1. června 2018 v 0:00 Postřehy z optimalizace MHD
V "Technických a provozních požadavcích" coby příloze veřejné zakázky na provozovatele třebíčské MHD v období let 2017 - 2024, uvedl městský úřad mj. požadované parametry autobusů a minibusů.

Zatímco u autobusů standardní velikosti bylo výslovně požadováno, že tato vozidla musejí mít tři dveře, tak u minibusů byla použita neuvěřitelně alibistická formulace Autobus musí být vybaven takovým počtem dveří, aby byla umožněna rychlá výměna cestujícících. Viz tento screen.

Tento požadavek se stal o to absurdnějším v konfrontaci s realitou, kdy dopravce pořídil minibusy vybavené pouze jedněmi dveřmi (přestože např. právě Mercedes-Benz Sprinter byl výrobcem nabízen ve čtyřech verzích, kdy tři z nich jsou dvoudveřové).

Protože jestli i minibus s jedněmi jedinými dveřmi (kterými cestující nastupují i vystupují) vyhovuje "gumovému" požadavku na "takový počet dveří, aby byla umožněna rychlá výměna cestujících", tak potom celý tento požadavek nedává smysl.

Protože méně než jedny dveře (určené pro cestující) žádný autobus/minibus mít ani nemůže.