Nesmyslná argumentace městského úřadu o "označnících výhradně pro MHD" coby důvodu, proč u nich nesmějí (?) zastavovat linkové autobusy

14. června 2018 v 0:00 |  Postřehy z provozu autobusového nádraží
V listopadu 2017, když vznikla situace s nezajížděním části "vesnických" autobusových linek na autobusové nádraží (k čemuž dle vyjádření městského úřadu ze srpna 2017 "nemohlo dojít", viz tehdejší vyjádření představitelů města), se městský úřad vymlouval, že jeho nesouhlas ke změně 39 licencí (spočívajících právě v nezajíždění spojů na "autobusák") byl krajským úřadem ignorován.

Coby údajný důkaz přiložil městský úřad 39 vyjádření (vyhotovených referentkou pro MHD - dcerou stejnojmenné zastupitelky). Tato vyjádření (mimochodem psaná vyloženě "jako přes kopírák") v mnoha ohledech prokazují scestnost či nepravdivost jednotlivých (pseudo)argumentů.

Jedním z aspektů v této věci je i tvrzení referentky, že linkové autobusy "nemohou" nově zastavovat na vybraných nácestných zastávkách (jako Komenského náměstí, Hrotovická, Březinova atd.), protože tyto zastávky jsou dle platného značení určeny jen pro městskou autobusovou dopravu (+ je přiložena fotka onoho údajně "ryze MHDčkového" označníku).

Nedivím se, že (zdaleka nejen) toto vyjádření bylo krajským úřadem ignorováno, protože některé takto "ryze MHDčkové" zastávky (např. Atomhotel, Marie Majerové; ve směru jízdy do centra města též Znojemská atd.) jsou linkovými autobusy obsluhovány již po dlouhou řadu let. A to déle než existuje tento typ označníků (které byly hromadně instalovány na podzim 2011).

Otázkou pouze je, zda si tuto skutečnost dotyčná referentka při psaní onoho vyjádření neuvědomovala ( = neznalost základních provozních záležitostí), nebo zda při uvádění tohoto (pseudo)argumentu vědomě lhala.

 


Aktuální články

Reklama