Červenec 2018

"Postupující práce" na mostku, který měl být hotov již koncem června = srpnové neobsluhování zastávky Poušov (+ utajené prodloužení předchozího výlukového opatření)

28. července 2018 v 0:00 Mimořádnosti v provozu
Výstavba mostku přes náhon v Poušově (+ spolu s ní i výlukové opatření spočívající v přemístění zastávky Poušov) měla být dokončena na konci června 2018. Nestalo se tak, výstavba mostku se protáhla o (odhad) 2 měsíce.

Referentka městského úřadu pro MHD (dcera stejnojmenné zastupitelky) opětovně selhala ve věc informování o prodloužení popisovaného přesunu poušovské zastávky. Na oficiálním facebookovém profilu "MAD Třebíč" dodnes visí zastaralé výlukové opatření (s údajem, že mostek bude uzavřen + zastávka přesunuta do 30. 6. 2018) a žádné nové tam nebylo v příhodnou dobu (tzn. na sklonku června) vyvěšeno.

Ani na stránkách www.doprava-trebic.cz nebyla dotyčná referentka schopna zařídit vydání nového příspěvku ve smyslu "přemístění zastávky v Poušově prodlouženo z původního termínu 30. 6. na pozdější termín". Namísto toho došlo jen k pokoutnímu přepsání údaje Od 3. dubna bude po dobu asi tří měsíců rekonstruován mostek přes náhon v Poušově na údaj Od 3. dubna bude po dobu asi pěti měsíců..., ovšem v rámci původního příspěvku z konce března 2018...

Ve středu 25. 7. 2018 byla na stránkách doprava-trebic.cz zveřejněna nová informace:
Zastávka Poušov bez obsluhy
Z důvodu postupujících prací na stavbě mostu přes náhon v Poušově a rekonstrukci zastávky bude od 30. 7. do 31. 8. 2018 zrušena obsluha linkou 14. Nejbližší náhradní zastávkou je Řípov, rozcestí... aneb postupující práce na něčem, co mělo být dokončeno již k 30. 6. 2018...

Na oficiálním FB profilu "MAD Třebíč" se v téže době objevil tento letáček s příslušným opatřením. Za zmínku stojí i údaj, že může dojít ke zkrácení termínu uzavírky. Tentýž údaj totiž byl uveden i u předchozího opatření, které mělo skončit již 30. 6, avšak neskončilo předčasně, ba ani v předpokládaném termínu, a to za vydatného tutlání tohoto prodloužení ze strany městského úřadu...

Podivnosti o (ne)zajíždění autobusů do "terminálu" v roce 2016 aneb lhář/příjemce "hygienických" příkazů je kompetentní k odpovědím?

22. července 2018 v 0:00 Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
Psal se srpen roku 2016 (cca rok poté, co jsem se od vedoucí představitelky příslušného úseku Krajské hygienické stanice Třebíč, paní J. Š., nepřímo dozvěděl, že vedoucí odboru dopravy lhal o (dle jejího vyjádření neexistující) žádosti o výjimku v počtu autobusů zajiždějících do tzv. terminálu, kdy jsem této ženě poslal e-mailový dotaz znovu.

Tentokrát šlo o dva nové dotazy:

- Jak je možné, že do (údajně - dle tvrzení městského úřadu - "nadoraz využitého tak, že další spoje tam už zajíždět nemohou") tzv. přestupního terminálu denně zajíždí i několik desítek dalších autobusů náhradní autobusové dopravy za vlaky ČD (cca od 10. 9. 2016 pak vedených coby standardní licencovaná linka) v rámci tehdejší dlouhodobé "revitalizační" výluky.

- Jak je možné, že tyto spoje mohou do hlavní části "terminálu" zajíždět i mezi 22. a 6. hodinou, když (dle vyjádření městského úřadu + i dle tehdejšího stavu věcí) v této noční době měl platit zákaz vjezdu vozidel do oné hlavní části "terminálu" (východně od kruhového objezdu).

Odpověď (která přišla až po několika týdnech, v září 2016) od této pracovnice mě zarazila. Prý se mám s tímto dotazem obrátit na provozovatele "terminálu", tedy na Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb.

Neboli: ve věci (ne)pravdivosti údajů ohledně limitů se mám dotazovat nikoliv toho, kdo limity stanovuje (KHS), ale toho, kdo je příjemcem tohoto opatření a kdo o těchto opatřeních o rok dříve zjevně lhal (viz výše)...Extřebíčská Citara ev. č. 41 a 32 (pro třebíčskou MHD "příliš stará") již v provozu na linkách pražské MHD

15. července 2018 v 0:00 Zajímavosti z provozu
Jak jsem již v květnu 2018 informoval v tomto svém článku, bylo Citaro, které v Třebíči jezdilo s ev. č. 41, prodáno pražskému dopravci STENBUS.

Na tomto místě mohu nyní doplnit, že nebylo jediným ex-třebíčským vozidlem, které bylo tomuto dopravci prodáno. Spolu s ním do Prahy putovalo i Citaro s někdejším evidenčním číslem 32. Jak vyplývá z profilu prvního i druhého jmenovaného vozidla na stránkách www.seznam-autobusu.cz, byla tato vozidla zařazena do pražského provozu v červnu, resp. květnu 2018.

Na odkazovaných stránkách se již objevily i fotky (pozn. nejsem jejich autorem) pořízené na spojích pražské MHD (na těch linkách, které jsou zajišťovány právě dopravcem STENBUS) v prvních týdnech jejich tamního provozu:


Je paradoxem, že vozidla, která již (dle parametrů "výběrového řízení") pro třebíčskou MHD "nebyla dost dobrá" (překročila totiž "věkový limit vozidel", který byl Městským úřadem Třebíč stanoven na 10 let), ještě dobře poslouží v pravidelném provozu MHD v hlavním městě...

Hlukové limity v "terminálu" v roce 2015 - rozpor s dřívějšími prohlášeními a lež z městského úřadu (?)

8. července 2018 v 0:00 Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
Když Městský úřad Třebíč v polovině června 2015 zveřejnil tuto tiskovou zprávu, kde zmínil, že i počet denních (tzn. jedoucích mezi 6. a 22. h) spojů přes tzv. terminál je omezen hygienickými limity, podivil jsem se. Nikdy předtím o ničem takovém představitelé úřadu nemluvili.

Např. zavedení zajíždění linky č. 4 do "terminálu" bylo ještě o 3 týdny dříve deklarováno na 1. 7. 2015 se zdůvodněním "měsíční zdržení kvůli nutnosti schválení zastupitelstvem". A velkohubá prohlášení o "taktovém propojení v přestupním uzlu", "obsluze terminálu desítkami páteřních linek" atd. (pronášená již v roce 2014, když "terminál" začal být budován) také nenaznačovala nic o hlukových omezeních.

S vědomím, že městský úřad (nejen) v oblasti dopravy často lže, rozhodl jsem se v onom červnu 2015 e-mailem kontaktovat vedoucí představitelku Krajské hygienické stanice Třebíč, paní J. Š. O několik dní později od této ženy dorazila zajímavá odpověď - mj. v ní bylo uvedeno, že počet spojů zajíždějících do "terminálu" skutečně je omezen i v denní době.

Zároveň však tato vedoucí představitelka uvedla, že není pravdivá informace, že by městský úřad tehdy žádal o výjimku spočívající v počtu vozidel, která (ne)mohou do "terminálu" zajíždět.

Dle tohoto vyjádření představitelky KHS tedy lhal příslušný představitel městského úřadu, viz údaj z oné tiskové zprávy "Jelikož nám Krajská hygienická stanice nepovolila výjimku, bude avizované prodloužení linek č. 4, 10 a 13 k železničnímu nádraží posunuto až na termín 1. 10. 2015." (...) informoval vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb Aleš Kratina.

Průměrné stáří autobusů = 4,26 roku aneb novější autobusy = méně pohodlné než ty o něco starší?

1. července 2018 v 0:00 Zajímavosti z provozu
Rok se s rokem sešel a při příležitosti poloviny roku opět zveřejňuji článek o aktuálním průměrném stáří vozidel zajišťujících provoz MHD Třebíč.

- Mercedes Conecto ev. č. 23: rok výroby (r. v.) 2008, stáří 10 let.
- Mercedes Conecto ev. č. 56: r. v. 2010, stáří 8 let.
- MAN Lion´s City ev. č. 21, 38, 49, "ex J. Hradec": r. v. 2011, stáří 7 let.

- MAN Lion´s City ev. č. 32, 48: r. v. 2012, stáří 6 let.
- Mercedes Citaro III "ex J. Hradec": r. v. 2012, stáří 6 let.
- MAN Lion´s City ev. č. 36, 45: r. v. 2013, stáří 5 let.

- Mercedes Conecto (10 autobusů s RZ 5J8 4701 - 4750): r. v. 2016, stáří 2 roky.
- Mercedes Sprinter RZ 5J8 4735 a 5J8 4736: r. v. 2016, stáří 2 roky.

Tedy 98/23 = cca 4,26 roku. Ale připomínám, že "mládí" vozidla samo o sobě nic moc neznamená. Například jednodveřové minibusy jsou sice relativně nové, ale z hlediska uživatelského komfortu horší než byť starší autobus standardní velikosti.

Nebo: 10 Conect pořízených v roce 2016 je z pohledu přepravy kočárků (pro které je v nich vymezen jen velmi malý prostor) o dost horších než kterýkoliv z MANů, byť starších o 3 - 5 let než tato Conecta...