"Postupující práce" na mostku, který měl být hotov již koncem června = srpnové neobsluhování zastávky Poušov (+ utajené prodloužení předchozího výlukového opatření)

28. července 2018 v 0:00 |  Mimořádnosti v provozu
Výstavba mostku přes náhon v Poušově (+ spolu s ní i výlukové opatření spočívající v přemístění zastávky Poušov) měla být dokončena na konci června 2018. Nestalo se tak, výstavba mostku se protáhla o (odhad) 2 měsíce.

Referentka městského úřadu pro MHD (dcera stejnojmenné zastupitelky) opětovně selhala ve věc informování o prodloužení popisovaného přesunu poušovské zastávky. Na oficiálním facebookovém profilu "MAD Třebíč" dodnes visí zastaralé výlukové opatření (s údajem, že mostek bude uzavřen + zastávka přesunuta do 30. 6. 2018) a žádné nové tam nebylo v příhodnou dobu (tzn. na sklonku června) vyvěšeno.

Ani na stránkách www.doprava-trebic.cz nebyla dotyčná referentka schopna zařídit vydání nového příspěvku ve smyslu "přemístění zastávky v Poušově prodlouženo z původního termínu 30. 6. na pozdější termín". Namísto toho došlo jen k pokoutnímu přepsání údaje Od 3. dubna bude po dobu asi tří měsíců rekonstruován mostek přes náhon v Poušově na údaj Od 3. dubna bude po dobu asi pěti měsíců..., ovšem v rámci původního příspěvku z konce března 2018...

Ve středu 25. 7. 2018 byla na stránkách doprava-trebic.cz zveřejněna nová informace:
Zastávka Poušov bez obsluhy
Z důvodu postupujících prací na stavbě mostu přes náhon v Poušově a rekonstrukci zastávky bude od 30. 7. do 31. 8. 2018 zrušena obsluha linkou 14. Nejbližší náhradní zastávkou je Řípov, rozcestí... aneb postupující práce na něčem, co mělo být dokončeno již k 30. 6. 2018...

Na oficiálním FB profilu "MAD Třebíč" se v téže době objevil tento letáček s příslušným opatřením. Za zmínku stojí i údaj, že může dojít ke zkrácení termínu uzavírky. Tentýž údaj totiž byl uveden i u předchozího opatření, které mělo skončit již 30. 6, avšak neskončilo předčasně, ba ani v předpokládaném termínu, a to za vydatného tutlání tohoto prodloužení ze strany městského úřadu...
 


Aktuální články

Reklama