Srpen 2018

4týdenní neobsluhování zastávky STOP SHOP, nefunkční odkazy na stránky doprava-trebic.cz a nezveřejnění výlukového jízdního řádu v IDOSu

25. srpna 2018 v 0:00 Mimořádnosti v provozu
Již 17. 8. 2018 bylo na oficiálních stránkách doprava-trebic.cz zveřejněno toto sdělení (se zavádějícím nadpisem, ze kterého jako by vyplývalo, že se zastávka ruší navždy a ne jen na 4 týdny):

Zrušení zastávky STOP-SHOP

Z důvodu realizace 2. etapy výstavby kruhového objezdu v nákupním centru bude zrušena od 27. 8. do 24. 9. 2018 zastávka STOP-SHOP. Autobusy, které na této zastávce končí, pojedou pouze na Znojemskou, spojům se závlekem budou v úseku Znojemská-Poliklinika a zpět lehce posunuty odjezdy. Jízdní řád linky 14 naleznete v informacích pro cestující.

Až o dlouhých 6 dní později, 23. 8. 2018, zveřejnil městský úřad informaci o tomto výlukovém opatření i na svých druhých oficiálních stránkách věnovaných třebíčské MHD - na facebookové stránce "Městské autobusová doprava Třebíč".

Bohužel, odkazy výlukové jízdní řády na stránkách doprava-trebic.cz (jak verze pro pracovní dny, tak i verze pro víkendy), jsou v době zveřejnění tohoto článku neaktivní/neplatné...

A lepší to není ani na IDOSu - výlukový jízdní řád počítající s neobsluhováním zastávky u STOP SHOPu nebyl do IDOSu dopravcem vůbec vložen; nejnovější zveřejněnou verzí je jízdní řád s platností od 3. 4. 2018...Přejmenování některých zastávek schváleno 2 roky, resp. 6 let poté, kdy k tomu byla vhodná příležitost

20. srpna 2018 v 0:00 Postřehy z optimalizace MHD
Už v roce 2012 (v rámci spuštění tzv. optimalizace třebíčské MHD) měl městský úřad vynikající příležitost přejmenovat ty zastávky, jejichž název byl již zastaralý či jinak nevhodný. Úřad tak neučinil (navzdory mj. tomu, že přejmenování zastávek pojmenovaných podle již neexistujících podniků jsem uvedl již na sklonku léta 2011 v souboru podnětů, které jsem městskému úřadu zaslal z pozice občana coby "připomínky k chystané tzv. optimalizaci").

Druhou výbornou příležitostí ke změně dávno neplatných názvů (jako např. Průmysl masný nebo Borovina, BOPO) byl nástup platnosti podivně "vysoutěženého" 8letého kontraktu, tzn. přelom let 2016 a 2017 (v rámci kteréžto změny tak jako tak byly vydávány nové jízdní řády, bylo namluveno akustické hlášení do vozidel atd.). Městský úřad tuto možnost opět promarnil.

Až v srpnu 2018 došlo (viz mj. článek Třebíčského deníku) ke schválení změny názvu u celkem jedenácti zastávek. Některé změny názvů jsou rozumné, nad jinými zůstává rozum stát. Stejně tak je neuvěřitelné, jak si v několika málo větách dovede protiřečit (či tzv. měřit dvojím metrem) starosta města. Ale to je samostatná kapitola.

Perličkou je, že dvě z těchto jedenácti změn názvů se týkají zastávek, které byly zřízeny až právě v září 2012, při tzv. optimalizaci MHD. Až po více než šesti letech tedy dojde k nápravě nesmyslného stavu, kdy název "Týn" mají zastávky vzdálené od sebe cca 230 metrů; kdy navíc z linkového jízdního řádu nelze poznat, přes kterou ze zastávek "Třebíč, Týn" předmětný spoj linky č. 10 vlastně jede - jestli přes tu u Billy, nebo tu u křižovatky s ulicí Na Klinkách...

Referentka pro MHD ani vedoucí odboru dopravy nejsou schopni ani po více než roce (!) zajistit info o existenci předprodejního automatu

14. srpna 2018 v 7:00 Postřehy z optimalizace MHD
Jak jsem již vloni informoval v tomto článku, došlo v červnu 2017 k úpravě předprodejní kanceláře MHD na Karlově náměstí do podoby s odděleným předsálím. Podoba této úpravy tehdy byla městským úřadem zcela zamlčena; na oficiálních stránkách doprava-trebic.cz bylo v příhodné době uvedeno pouze neurčité info, že kancelář bude po několik dní uzavřena "z důvodu rekonstrukce".

V onom červnu 2017 však došlo i k další změně. Do onoho nově zřízeného odděleného předsálí předprodejní kanceláře totiž byl instalován automat na prodej předplatních jízdenek. Připomínám (jak jsem již uvedl v tomto článku), že dopravce si na městském úřadu (v rozporu se zadávacími podmínkami soutěže) v roce 2016 vymohl půlroční odklad ve věci zřízení tohoto automatu.

Oddělené předsálí s automatem je (v souladu se smluvním pořadavkem) přístupné občanům 24 hodin denně. Ovšem pozor - existence tohoto automatu byla městským úřadem zcela zamlčena. Ani v době jeho instalace, ani nikdy poté, nebyla vydána žádná zpráva o tom, že automat byl zřízen. I v příslušné části stránek doprava-trebic.cz je uvedeno pouze info o otevírací době provozovny; žádná poznámka o tom, že v téže provozně je nepřetržitě funkční dobíjecí automat.

Připomínám, že i info o provozovně vedle "Staré pošty" bylo na oficiálních stránkách doprava-trebic.cz umístěno až počátkem září 2017, tzn. s 8měsíčním zpožděním. Do té doby tam byl zastaralý údaj o (v té době již dávno neexistující) předprodejní kanceláři na autobusovém nádraží. Ke změně chybného údaje došlo až poté, co byl vedoucí odboru dopravy na tuto chybu upozorněn občanem.

A ani tak jednoduchou věc, jakou je informování o zřízení/existenci předprodejního automatu, rovněž vedoucí odboru dopravy (ani jeho podřízená referentka městského úřadu pro MHD, dcera stejnojmenné zastupitelky), nebyl dosud schopen zvládnout (za celých cca 14 měsíců!) zajistit...

Bloudící "sedmičkové" Karosy v prostoru zastávek na Karlově náměstí (situace z 18. 4. 2018)

7. srpna 2018 v 2:00 Zajímavosti z provozu
I když od vyřazení posledních "sedmičkových" Karos MHD Třebíč uplynulo počátkem roku 2018 již sedm let, nastal ve středu 18. 4. 2018 okamžik, kdy se dvě "sedmičkové" Karosy (ovšem typu "C", tzn. zájezdové/regionální, nikoliv typu "B" - pro MHD) objevily v prostoru zastávek na Karlově náměstí. Šlo o vozidla soukromého vlastníka.

Z předmětné situace mi přišlo, že vozidla zřejmě bloudící městem (po dojetí až k Jejkovské bráně se potřebovaly "otočit" - změnit směr jízdy) vlivem několika souběžných uzavírek.

Jednu z dvojice popisovaných Karos jsem v prostoru zastávek zdokumentoval formou této fotky spolu s Mercedesem Conecto RZ 5J8 4702.

Nutno však dodat, že "ne-MHD" autobusy nemají (nejen) v prostoru zastávek na Karlově náměstí co pohledávat (a to ani při "otáčení" atd.).