Přejmenování některých zastávek schváleno 2 roky, resp. 6 let poté, kdy k tomu byla vhodná příležitost

20. srpna 2018 v 0:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
Už v roce 2012 (v rámci spuštění tzv. optimalizace třebíčské MHD) měl městský úřad vynikající příležitost přejmenovat ty zastávky, jejichž název byl již zastaralý či jinak nevhodný. Úřad tak neučinil (navzdory mj. tomu, že přejmenování zastávek pojmenovaných podle již neexistujících podniků jsem uvedl již na sklonku léta 2011 v souboru podnětů, které jsem městskému úřadu zaslal z pozice občana coby "připomínky k chystané tzv. optimalizaci").

Druhou výbornou příležitostí ke změně dávno neplatných názvů (jako např. Průmysl masný nebo Borovina, BOPO) byl nástup platnosti podivně "vysoutěženého" 8letého kontraktu, tzn. přelom let 2016 a 2017 (v rámci kteréžto změny tak jako tak byly vydávány nové jízdní řády, bylo namluveno akustické hlášení do vozidel atd.). Městský úřad tuto možnost opět promarnil.

Až v srpnu 2018 došlo (viz mj. článek Třebíčského deníku) ke schválení změny názvu u celkem jedenácti zastávek. Některé změny názvů jsou rozumné, nad jinými zůstává rozum stát. Stejně tak je neuvěřitelné, jak si v několika málo větách dovede protiřečit (či tzv. měřit dvojím metrem) starosta města. Ale to je samostatná kapitola.

Perličkou je, že dvě z těchto jedenácti změn názvů se týkají zastávek, které byly zřízeny až právě v září 2012, při tzv. optimalizaci MHD. Až po více než šesti letech tedy dojde k nápravě nesmyslného stavu, kdy název "Týn" mají zastávky vzdálené od sebe cca 230 metrů; kdy navíc z linkového jízdního řádu nelze poznat, přes kterou ze zastávek "Třebíč, Týn" předmětný spoj linky č. 10 vlastně jede - jestli přes tu u Billy, nebo tu u křižovatky s ulicí Na Klinkách...
 


Aktuální články

Reklama