Referentka pro MHD ani vedoucí odboru dopravy nejsou schopni ani po více než roce (!) zajistit info o existenci předprodejního automatu

14. srpna 2018 v 7:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
Jak jsem již vloni informoval v tomto článku, došlo v červnu 2017 k úpravě předprodejní kanceláře MHD na Karlově náměstí do podoby s odděleným předsálím. Podoba této úpravy tehdy byla městským úřadem zcela zamlčena; na oficiálních stránkách doprava-trebic.cz bylo v příhodné době uvedeno pouze neurčité info, že kancelář bude po několik dní uzavřena "z důvodu rekonstrukce".

V onom červnu 2017 však došlo i k další změně. Do onoho nově zřízeného odděleného předsálí předprodejní kanceláře totiž byl instalován automat na prodej předplatních jízdenek. Připomínám (jak jsem již uvedl v tomto článku), že dopravce si na městském úřadu (v rozporu se zadávacími podmínkami soutěže) v roce 2016 vymohl půlroční odklad ve věci zřízení tohoto automatu.

Oddělené předsálí s automatem je (v souladu se smluvním pořadavkem) přístupné občanům 24 hodin denně. Ovšem pozor - existence tohoto automatu byla městským úřadem zcela zamlčena. Ani v době jeho instalace, ani nikdy poté, nebyla vydána žádná zpráva o tom, že automat byl zřízen. I v příslušné části stránek doprava-trebic.cz je uvedeno pouze info o otevírací době provozovny; žádná poznámka o tom, že v téže provozně je nepřetržitě funkční dobíjecí automat.

Připomínám, že i info o provozovně vedle "Staré pošty" bylo na oficiálních stránkách doprava-trebic.cz umístěno až počátkem září 2017, tzn. s 8měsíčním zpožděním. Do té doby tam byl zastaralý údaj o (v té době již dávno neexistující) předprodejní kanceláři na autobusovém nádraží. Ke změně chybného údaje došlo až poté, co byl vedoucí odboru dopravy na tuto chybu upozorněn občanem.

A ani tak jednoduchou věc, jakou je informování o zřízení/existenci předprodejního automatu, rovněž vedoucí odboru dopravy (ani jeho podřízená referentka městského úřadu pro MHD, dcera stejnojmenné zastupitelky), nebyl dosud schopen zvládnout (za celých cca 14 měsíců!) zajistit...
 


Aktuální články

Reklama