Září 2018

Zastávky na Komenského náměstí od konce roku 2017, resp. od jara 2018 bez nástěnky informující o linkovém vedení/tarifu/výlukách

28. září 2018 v 16:00 Zajímavosti z provozu
Koncem roku 2017 došlo k výstavbě nového zastávkového přístřešku na zastávce Komenského náměstí ve směru jízdy do centra města. Na rozdíl od předchozího přístřešku, není nový přístřešek vybaven nástěnkou, na které bylo vyvěšeno linkové vedení MHD Třebíč, jakož i info o případných výlukách. Viz mj. video pořízené již v lednu 2018 a viz fotka ze září 2018.

V dubnu 2018 došlo ke stejné náhradě staršího přístřešku novým i na protější zastávce (ve směru jízdy z centra města). A došlo ke stejné změně k horšímu - nově je zastávka bez nástěnky (viz fotka ze září 2018), která oznamovala informace jako např. linkové vedení MHD, detailnější tarifní informace či info o případných výlukách.

Je příznačné, že takovéto základní info tam tedy již uvedeno není, ale na zastávce ve směru do centra města byla nově instalována wi-fi připojka...

Rovněž je příznačné, že (viz obě fotky ze září) v předvolebním období na sklonku léta a počátkem podzimu 2018 byl na této zastávce vyvěšen velkoplakát s tváří pana P. (lídra spolku "Pro Třebíč") - tedy osoby, která v minulých letech měla z pozice místostarosty na starosti mj. MHD.

"Chráněncem" této osoby je dlouholetý vedoucí Odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč, který v roce 2010 kandidoval do městského zastupitelstva za stranu vedenou panem P.; od roku 2016 se tento vedoucí stal na návrh pana P. (v tu chvíli již náměstka hejtmana Kraje Vysočina) rovněž předsedou Dopravní komise Kraje Vysočina.

Bohužel, ani jedna ze zmiňovaných osob není schopna zařídit ani takovou základní věc, jakou je existence příslušné nástěnky na tak významné zastávce, jakou je zast. Komenského náměstí...

Další uzavírka/výlukové opatření v Budíkovicích - tentokrát (na rozdíl od jara) i s víkendovou obsluhou Budíkovic?

23. září 2018 v 22:00 Mimořádnosti v provozu
Již v úterý 11. 9. se na oficiálních stránkách doprava-trebic.cz objevilo info o výlukovém opatření v Budíkovicích. Zde uvádím jeho přepis:

V termínu od 24.9. do 5.10.2018 dojde k uzavírce v Budíkovicích. Zastávka v obci bude zrušena, náhradou lze využít zastávku Budíkovice, rozcestí.

Připomínám, že v dubnu 2018, při obdobném výlukovém opatření, byl vydán výlukový jízdní řád, ze kterého vyplývalo, že o víkendech po dobu výluky budou Budíkovice zcela bez obsluhy MHD (příslušné spoje linky č. 31 ukončily jízdu již v Týně; do Budíkovic - byť jen na "okřešické rozcestí" - již nepokračovaly); kterážto skutečnost ovšem byla (ze strany dopravce i městského úřadu) tutlána.

Při tomto, "podzimním" výlukovém opatření není žádný výlukový jízdní řád ustanoven, tzn. vypadá to, že tentokrát budou Budíkovice obsluhovány i o "výlukovém" (v tomto případě též tzv. prodlouženém) víkendu (28. - 30. 9.).

Třebíčská MHD bude v pátek 21. 9. "zdarma" - info zveřejněné na oficiálních stránkách jen 1 den před začátkem platnosti

20. září 2018 v 6:00 Mimořádnosti v provozu
Již v rozpisu akcí pro tzv. Evropský týden mobility (rozpis zveřejněn městským úřadem) bylo uvedeno, že v třebíčské MHD nebude v pátek 21. 9. 2018 vybíráno jízdné (resp. ve skutečnosti je chybně/nepřesně uváděno, že toho dne bude "MHD zdarma"). Informace o "MHD zdarma" byla přinejmenším již 18. 9. uvedena i na posledním řádku displejů v tzv. přestupním terminálu.

Už jsem ani nedoufal, že o této věci bude informováno na oficiálních stránkách doprava-trebic.cz, které zřizuje právě městský úřad a které jsou věnovány právě třebíčské MHD. Ke zveřejnění příslušné informace nakonec došlo až v noci z 19. na 20. 9., tedy jen cca 24 hodin před začátkem platnosti onoho jednodenního opatření. Zde přepis sdělení :

ETM - MAD v pátek zdarma (19.09.2018)

Při příležitosti Evropského týdne mobility budou v pátek 21. září cestující v MAD Třebíč připravováni po celý den zdarma.

Dolní část Bráfovy ulice zprovozněna od 14. 9. (od 10 h) = konec objízdných tras MHD (+ zamlčené navrácení časové polohy ranního spoje linky č. 13)

13. září 2018 v 22:00 Mimořádnosti v provozu
Uzavírka dolní části Bráfovy ulice je ukončena s cca 1,5měsíčním předstihem oproti původně avizovanému termínu. Viz strohé sdělení zveřejněné 13. 9. 2018 na oficiálních stránkách www.doprava-trebic.cz:

Konec uzavírky části Bráfovy třídy

Dne 14. září v 10:00 hodin bude otevřen uzavřený úsek Bráfovy třídy. Autobusové linky se v tomto úseku vrátí na své původní trasy.

Bohužel, osoba z Odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč odpovědná za informování občanů na stránkách doprava-trebic.cz už nezvládla zařídit, aby v tomtéž sdělení byla obsažena i informace, že spolu s návratem linek MHD na jejich obvyklé trasy se do své původní časové polohy vrací i jeden z časně ranních spojů linky č. 13 (jehož časová poloha byla po dobu výlukového opatření posunuta o 5 minut).

Ostatně, i počátkem dubna 2018 bylo na týchž stránkách o zmiňovaném spoji linky č. 13 informováno chybně. Správný údaj, že jeho odjezd z Karlova náměstí je posunut z 5:30 h na 5:35 h, se na stránkách objevil až po několika týdnech; do té doby tam visel chybný údaj, že onen spoj je o 5 minut uspíšen (právě na 5:30 h)...

"Autobusové/vlakové" displeje v nemocničních pavilonech - instalované s 2měsíčním zpožděním a ignorující linku č. 1

8. září 2018 v 8:00 Zajímavosti z provozu
Na sklonku února 2018 byl v článku Třebíčského deníku mj. citován vedoucí Odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč: V dubnu bychom chtěli mít nainstalované informační tabule ve vestibulech pavilonů M a C.

Zmiňované obrazovky (ne "tabule") nakonec nebyly instalovány v dubnu, ale (soudě z vlastního pozorování i z tiskové zprávy městského úřadu z 13. 6. 2018) až v červnu 2018. Navíc, ještě přinejmenším 20. června byl v provozu pouze displej v přízemí pavilonu M), zatímco displej v přízemí pavilonu C byl mimo provoz. O měsic později, 19. 7. 2018, již byl v provozu i displej v přízemí nového pavilonu "C".

Jak je z obou displejů patrné (a tentýž stav přetrvával i k 7. 9. 2018), tak na displejích vůbec nejsou zobrazovány odjezdy spojů linky č. 1 z "přestupního terminálu" (zastávka Železniční stanice, stanoviště č. 9).

Nejpříznačnější je to právě na fotce ze 7. 9. 2018, která byla pořízena v 17:30 h, takže nejbližší spoj MHD jedoucí ve směru do centra města (ze zastávek, které jsou v blízké dostupnosti areálu nemocnice) ve směru do centra města je spoj linky č. 1 s odjezdem z "terminálu" v 17:39 h, ale tento spoj je (stejně jako celá linka č. 1) na oněch displejích ignorován.

Neuvádění spojů linky č. 1 na těchto displejích znamená nedodržení slibu, který v únorovém článku pronesl vedoucí odboru dopravy, viz Návštěvníci na nich (pozn. na displejích ve dvou nemocničních pavilonech) najdou aktuální informace o příjezdech a odjezdech spojů MAD ze zastávky U nemocnice. Dále vlaků a autobusů z nedalekého dopravního terminálu u vlakového nádraží".

Protože o autobusových spojích linky č. 1 (obsluhujících jedno ze stanovišť v tzv. přestupním terminálu) tam není ani slovo.

Předprodejní kancelář TRADO MAD byla po 8 měsíců (!) provozována "načerno" (bez ohlášení provozovny do živnostenského rejstříku)

1. září 2018 v 10:00 Postřehy z optimalizace MHD
Spolu s nástupem účinnosti podivně vysoutěženého 8letého kontraktu na MHD, došlo (v souladu s příslušným požadavkem v onom kontraktu) od 2. 1. 2017 ke zřízení předprodejní kanceláře TRADO MAD na dolní straně Karlova náměstí (v předním traktu tzv. Staré pošty). Zároveň byla k 30. 12. 2016 zrušena předprodejní kancelář TRADO MAD na autobusovém nádraží.

Jak ovšem vyplývá z živnostenského rejstříku, tak provozovna na adrese "Karlovo náměstí 29/23" (tzn. na Staré poště) byla dopravcem ohlášena až od 1. 9. 2017. Naopak k odhlášení staré provozovny (na autobusovém nádraží) došlo v živnostenském rejstříku až k 31. 8. 2017. V obou případech tedy s 8měsíčním zpožděním.

Sečteno, podtrženo: dopravce TRADO MAD provozoval po 8 měsíců neohlášenou (ne zcela legálně provozovanou) předprodejní kancelář. A odpovědné osoby z Městského úřadu Třebíč nebyly schopny po celých 8 měsíců zabránit tomu, aby předprodej jízdenek na (městským úřadem objednávanou/spolufinancovanou) MHD probíhal v "černé" provozovně...