Dolní část Bráfovy ulice zprovozněna od 14. 9. (od 10 h) = konec objízdných tras MHD (+ zamlčené navrácení časové polohy ranního spoje linky č. 13)

13. září 2018 v 22:00 |  Mimořádnosti v provozu
Uzavírka dolní části Bráfovy ulice je ukončena s cca 1,5měsíčním předstihem oproti původně avizovanému termínu. Viz strohé sdělení zveřejněné 13. 9. 2018 na oficiálních stránkách www.doprava-trebic.cz:

Konec uzavírky části Bráfovy třídy

Dne 14. září v 10:00 hodin bude otevřen uzavřený úsek Bráfovy třídy. Autobusové linky se v tomto úseku vrátí na své původní trasy.

Bohužel, osoba z Odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč odpovědná za informování občanů na stránkách doprava-trebic.cz už nezvládla zařídit, aby v tomtéž sdělení byla obsažena i informace, že spolu s návratem linek MHD na jejich obvyklé trasy se do své původní časové polohy vrací i jeden z časně ranních spojů linky č. 13 (jehož časová poloha byla po dobu výlukového opatření posunuta o 5 minut).

Ostatně, i počátkem dubna 2018 bylo na týchž stránkách o zmiňovaném spoji linky č. 13 informováno chybně. Správný údaj, že jeho odjezd z Karlova náměstí je posunut z 5:30 h na 5:35 h, se na stránkách objevil až po několika týdnech; do té doby tam visel chybný údaj, že onen spoj je o 5 minut uspíšen (právě na 5:30 h)...
 


Aktuální články

Reklama