Demagogická prohlášení politického uskupení "TO!" o "ztracených 160 milionech Kč" z podivného výběrového řízení na provozovatele MHD

1. října 2018 v 22:00
Diletanství některých dosud "vládnoucích" subjektů z městského úřadu stojí za mnoha problémy třebíčské MHD (ať už jde o podivné "výběrové řízení" z roku 2016 či dlouhodobá selhávání v provozních záležitostech), nicméně jsem přesvědčen, že kdyby o příslušných věcech rozhodovali představitelé opozičního subjektu "Třebíč občanům" ("TO!"), nebyl by výsledek o nic lepší.

Mezi dlouhodobě opakovaná prohlášení tohoto spolku patří demagogické tvrzení (nově obsažené mj. v tomto materiálu), že kvůli diskriminačním podmínkám výběrového řízení na provozovatele MHD přišlo Město Třebíč o 160 milonů Kč (v součtu za 8 let platnosti kontraktu). Toto tvrzení je nepravdivé/zavádějící v několika ohledech:

- Scestná dedukce "pokud cena dopravního výkonu v České Lípě činí 43 Kč/km, tak (při férových podmínkách výběrového řízení) by to v podobně velké Třebíči stálo také 43 Kč/km a ne 65 Kč/km".

Obě města sice mají podobný počet obyvatel, ale např. odlišnou morfologii (Třebíč je kopcovitější; linky MHD v něm jezdí oklikami, které navyšují počet potřebných vozidel a tím i cenu na km atd.).

Je iluzorní si myslet (nade vší pochybnost, že některé podmínky výběrového řízení byly diskriminační, především šibeniční lhůta mezi vyhlášením vítěze a začátkem účinnosti kontraktu + také výrazně "podstřelená" tzv. očekávaná cena kontraktu, která odradila jiné zájemce), že jiný dopravce by v Třebíči nabídl nákladovou cenu o 1/3 (!) nižší, než jakou nabídlo TRADO MAD.

- Je srovnávána tzv. cena dopravního výkonu (neboli nákladová cena), která nevypovídá nic o tom, kolik Kč městský úřad provozovateli (dopravci) za provoz MHD zaplatí. Od této ceny se totiž následně odečítají tržby, které v třebíčské MHD roce 2017 činily (dle vyjádření městského úřadu) cca 18 Kč/km. Tzn. jen cca 47 Kč/km činila výsledná úhrada od městského úřadu.

V České Lípě je výpočet tržeb složitější, protože tržby (především z předplatních jízdenek) musejí být rozklíčovávány v rámci tamního celokrajského integrovaného dopravního systému IDOL.

- Představitelé spolku "TO!" sami navrhují jiné kroky, které by rovněž vedly k prodražení provozu třebíčské MHD. Již na přelomu let 2016 a 2017 předseda spolku tvrdil, že oni navrhovali, aby kontrakt byl pouze čtyřletý (namísto osmiletého), čímž by ovšem byl rovněž zvýhodněn dosavadní dopravce + provoz by byl zbytečně dražší (viz můj dřívější článek).

Taktéž toto hnutí podporuje návrat linky č. 1 do její původní (delší) trasy okolo nemocnice, čímž by ovšem (při stejném počtu spojů) autobusy najezdily více kilometrů (+ možná by i bylo potřeba více vozidel v oběhu) = prodražení provozu.

Je otázkou, zda tyto nepravdivé/zavádějící údaje uvádí spolek "TO!" z neznalosti (= ani jeho "dopravní odborník" nemá povědomí o těchto aspektech), či záměrně (= vědomé lhaní potenciálním voličům). Každopádně, jedna možnost je horší než druhá.
 


Aktuální články

Reklama